Pieteikuma apstiprināšana atlasē negarantē aizdevuma piešķiršanu un / vai kapitāla atlaides saņemšanu – lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts tikai brīdī, kad Altum piešķir aizdevumu vai paralēlo aizdevumu projekta realizēšanai.

 

Kapitāla atlaide var tikt piemērota tikai tādiem projektiem, kuri realizēti, finansējot ar programmas aizdevumu.

 

Paralēlo aizdevumu kapitāla atlaides apmērā Altum var piešķirt, ja projektam rezervētā kapitāla atlaide ir vismaz 50 000,-EUR, komersanta paša ieguldījums ir vismaz 5% no attiecināmajām izmaksām un cits finansētājs akceptējis projekta finansēšanu pārējā daļā.

 

Tiešo aizdevumu līdz 95% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām Altum var piešķirt, ja projektam rezervētā kapitāla atlaide ir mazāka par 50 000,-EUR vai cits finansētājs ir atteicis projekta finansēšanu.

 

Aizdevumi pieejami tikai tiem pieteikumiem, kas iesniegti atlasē un apstiprināti dalībai programmā. 

 

 

Altum aizdevumu nosacījumi:

 Paralēlais aizdevums kapitāla atlaides apmērāAltum tiešais aizdevums (tajā skaitā kapitāla atlaides daļa)
SUMMA50 000 – 1 500 000 EUR10 000 – 5 000 000 EUR
ATMAKSAS TERMIŅŠlīdz 15 gadiem
LABVĒLĪBAS PERIODSprojekta īstenošanas laiks + līdz 8 vai 16 mēneši*
KAPITĀLA ATLAIDE30% no kopējām (attiecināmās + neattiecināmās, neieskaitot PVN) projekta izmaksām, ne vairāk kā 1 500 000 EUR

Pirms aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanas Altum izvērtēs:

 • aizņēmēja kredītspēju pie pieņēmuma, ka kapitāla atlaide netiek izmaksāta
 • piedāvāto nodrošinājumu:
  • jāieķīlā par projekta līdzekļiem atjaunotie / izveidotie aktīvi
  • aizņēmējs var piedāvāt citu līdzvērtīgu nodrošinājumu
  • ja nodrošinājums nav pietiekams, var tikt piesaistīts īpašnieka galvojums
  • paralēlajam aizdevumam – nākamās kārtas ķīlas uz nodrošinājumu, ko ieķīlā cits finansētājs
 • tehnisko dokumentāciju, kas netika iesniegta līdz ar pieteikumu dalībai programmā
 • citus ar projektu un aizņēmēju saistītus riskus

 

Altum ir tiesības atteikt aizdevuma piešķiršanu, ja pieteikums neatbilst Altum kredītpolitikai vai atbalsta programmas prasībām. Tādā gadījumā atbalsts netiek piešķirts.

 

Pēc aizdevuma piešķiršanas jāparaksta aizdevuma līgums un jāīsteno projekts atbilstoši pieteikumā norādītajam. Būtiski, ka projekta īstenošanas laikā nedrīkst samazināt sasniedzamos rādītājus – jānodrošina tāds primārās enerģijas ietaupījums vai siltumnīcefekta gāzu samazinājums, kāds aprēķināts, projektu piesakot projektu atlasē.

 

 

Iesniedzamie dokumenti aizdevuma pieteikuma izskatīšanai

 


Par programmu jautā

Uzņēmumu energoefektivitātes daļa

Nextgernation_un NAP-01