Programmā Aizdevumi uzņēmumu energoefektivitātei ar kapitāla atlaidi ir pieejami divu veidu aizdevumi:

 

 

  • Altum paralēlais aizdevums kapitāla atlaides apmērā – ja projektu finansē kredītiestāde
  • Altum tiešais aizdevums (tajā skaitā kapitāla atlaides daļai), ja projektu finansē tikai Altum
 

Aizdevumi pieejami tikai tiem pieteikumiem, kas iesniegti atlasē un apstiprināti dalībai programmā. 

 

Altum tiešajam aizdevumam var pieteikties projekti, kuru pieprasītā kapitāla atlaide ir līdz 50 tūkstošiem EUR vai kuri saņēmuši kredītiestādes atteikumu. 

 

 

Altum aizdevumu nosacījumi:

 Paralēlais aizdevums kapitāla atlaides apmērāAltum tiešais aizdevums (tajā skaitā kapitāla atlaides daļa)
SUMMA50 000 – 1 500 000 EUR10 000 – 5 000 000 EUR
ATMAKSAS TERMIŅŠlīdz 15 gadiem
LABVĒLĪBAS PERIODSprojekta īstenošanas laiks + līdz 8 vai 16 mēneši*
KAPITĀLA ATLAIDE30% no kopējām (attiecināmās + neattiecināmās) projekta izmaksām, ne vairāk kā 1 500 000 EUR

Pirms aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanas Altum izvērtēs:

 • aizņēmēja kredītspēju pie pieņēmuma, ka kapitāla atlaide netiek izmaksāta
 • piedāvāto nodrošinājumu:
  • jāieķīlā par projekta līdzekļiem atjaunotie / iegādātie aktīvi
  • aizņēmējs var piedāvāt citu līdzvērtīgu nodrošinājumu
  • ja nodrošinājums nav pietiekams, var tikt piesaistīts īpašnieka galvojums
  • paralēlajam aizdevumam – nākamās kārtas ķīlas uz nodrošinājumu, ko ieķīlā cits finansētājs
 • tehnisko dokumentāciju, kas netika iesniegta līdz ar pieteikumu dalībai programmā
 • citus ar projektu un aizņēmēju saistītus riskus
 

Kad aizdevums piešķirts, paraksti aizdevuma līgumu un īsteno projektu atbilstoši pieteikumā norādītajam. Būtiski, ka projekta īstenošanas laikā nedrīkst samazināt sasniedzamos rādītājus – jānodrošina tāds primārās enerģijas ietaupījums vai siltumnīcefekta gāzu samazinājums, kāds aprēķināts, projektu piesakot projektu atlasē.

 

 

Iesniedzamie dokumenti aizdevuma pieteikuma izskatīšanai

 


Par programmu jautā

Uzņēmumu energoefektivitātes daļa

Nextgernation_un NAP-01