Pieteikuma apstiprināšana atlasē negarantē aizdevuma piešķiršanu un/vai kapitāla atlaides saņemšanu – lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts tikai brīdī, kad Altum piešķir tiešo aizdevumu vai paralēlo aizdevumu projekta realizēšanai.

 

Pirms tiešā aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanas Altum izvērtēs:

 • aizņēmēja kredītspēju pie pieņēmuma, ka kapitāla atlaide netiek izmaksāta
 • piedāvāto nodrošinājumu:

  • jāieķīlā par projekta līdzekļiem atjaunotie/izveidotie aktīvi
  • aizņēmējs var piedāvāt citu līdzvērtīgu nodrošinājumu
  • ja nodrošinājums nav pietiekams, var tikt piesaistīts īpašnieka galvojums
  • paralēlajam aizdevumam – nākamās kārtas ķīlas uz nodrošinājumu, ko ieķīlā cits finansētājs
 • tehnisko dokumentāciju, kas netika iesniegta līdz ar pieteikumu dalībai programmā
 • kritērijus sadarbībai ar klientu
 • citus ar projektu un aizņēmēju saistītus riskus

 

Altum ir tiesības atteikt aizdevuma piešķiršanu, ja pieteikums neatbilst Altum kredītpolitikai vai atbalsta programmas prasībām. Tādā gadījumā atbalsts netiek piešķirts un rezervētā kapitāla atlaide netiks saņemta.

 

Tiešo aizdevumu Altum var piešķirt līdz pat 100% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet tas nedrīkst būt mazāks par rezervēto kapitāla atlaides apmēru vai vismaz 10 000,-EUR, ja rezervētā kapitāla atlaide ir mazāka. Komersanta paša ieguldījumam jābūt vismaz 5% no projekta kopējām izmaksām.

 

Paralēlo aizdevumu vismaz kapitāla atlaides apmērā Altum var piešķirt projekta attiecināmo izmaksu finansēšanai, ja komersanta paša ieguldījums ir vismaz 5% no projekta kopējām izmaksām un cits finansētājs akceptējis projekta finansēšanu pārējā daļā. Altum paralēlā aizdevuma apmērs nevar pārsniegt cita finansētāja aizdevuma apmēru.

 

Aizdevumi pieejami tikai tiem pieteikumiem, kas iesniegti atlasē un apstiprināti dalībai programmā.  Aizdevumu nevar piešķirt, ja projekta īstenošana jau ir pabeigta.

 

 

Altum aizdevumu nosacījumi:

Paralēlais aizdevums vismaz kapitāla atlaides apmērāAltum tiešais aizdevums vismaz kapitāla atlaides apmērā
SUMMA50 000 – 1 500 000 EUR10 000 – 5 000 000 EUR
PROCENTU LIKMEmainīga vai fiksēta, ne zemāka par finansētāja likmifiksēta, no 1.9%
ATMAKSAS TERMIŅŠlīdz 15 gadiem
LABVĒLĪBAS PERIODSprojekta īstenošanas laiks + līdz 8 vai 16 mēneši*
KAPITĀLA ATLAIDE30% no kopējām (attiecināmās + neattiecināmās, neieskaitot PVN) projekta izmaksām, ne vairāk kā 1 500 000 EUR
VAR FINANSĒTTikai projekta attiecināmās izmaksas
PAŠA LĪDZDALĪBAvismaz 5%

 

Pēc aizdevuma piešķiršanas jāparaksta aizdevuma līgums un jāīsteno projekts atbilstoši pieteikumā norādītajam. Būtiski, ka projekta īstenošanas laikā nedrīkst samazināt sasniedzamos rādītājus – jānodrošina tāds primārās enerģijas ietaupījums vai siltumnīcefekta gāzu samazinājums, kāds aprēķināts, projektu piesakot projektu atlasē.

 

Kapitāla atlaide var tikt piemērota tikai tādiem projektiem, kuri realizēti, finansējot to īstenošanu ar programmas aizdevumu.

 

Iesniedzamie dokumenti aizdevuma pieteikuma izskatīšanai

 


Par programmu jautā

Uzņēmumu energoefektivitātes daļa

Nextgernation_un NAP-01