Vai būs tikai viena iespēja pieteikties dalībai programmā?
Pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts mans pieteikums atlases ietvaros?
Kas ir kapitāla atlaide?
Vai kapitāla atlaidi var saņemt vairāki saistīti uzņēmumi?
Kas nevar pieteikties atbalstam?
Ko nozīmē de minimis un VGAR atbalsts?
Vai atlasē varu pieteikt jau uzsāktu projektu? Kas ir uzsākts projekts?
Kādas izmaksas nevar iekļaut projekta izmaksās?
Kādas neattiecināmās izmaksas var iekļaut projekta izmaksās?
Vai varu iegādāties lietotas iekārtas?
Vai projektu drīkst īstenot nomātā īpašumā?
Vai projektu var īstenot dzīvojamās ēkās?
Vai piegādātāji jāatlasa iepirkumā?
Vai būvniecības pakalpojumus var iegādāties no saistīta uzņēmuma?
Vai programmas ietvaros var veikt jaunu ēku būvniecību?
Vai es varu saņemt aizdevumu, ja man ir kavēti saistību maksājumi?
Vai, piesakoties dalībai programmā, drīkst būt nodokļu parādi?
Vai atbalsts pieejams arī jau veiktu investīciju refinansēšanai?
Vai varu saņemt Altum atbalstu, ja man jau ir saistības citā kredītiestādē?
Vai ar vienu pieteikumu var pieteikties atbalstam energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu pasākumiem?
Kas ir primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu samazinājums?
Kā noteikt primārās enerģijas ietaupījumu ēkās?
Kā aprēķināt primārās enerģijas ietaupījumu ražošanas iekārtai?
Vai man visos gadījumos jāpiesaista energoauditors? Kur meklēt energoauditoru?
Ko nozīmē 80% saražotās enerģijas pašpatēriņš?
Kad nepieciešams būvvaldes saskaņojums saules paneļu ierīkošanai?
Vai programmā tiek atbalstīta arī mikroģeneratoru uzstādīšana?
Kā nodrošināt saražotā un patērētā elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoma precīzu datu uzskaiti?
Vai programma atbalsta jaunu saules vai vēja elektroenerģijas parku izveidi, lai ražotu elektroenerģiju pārdošanai?
Kad jāiesniedz pārskats par projekta rezultātiem?
Neatrodu atbildi. Ar ko sazināties?
Nextgernation_un NAP-01