Vai būs tikai viena iespēja pieteikties dalībai programmā?
Vai atlasē varu pieteikt jau uzsāktu projektu? Kas ir uzsākts projekts?
Pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts mans pieteikums atlases ietvaros?
Kas ir kapitāla atlaide?
Kas nevar pieteikties atbalstam?
Kādas neattiecināmās izmaksas var iekļaut projekta izmaksās?
Kādas izmaksas nevar iekļaut projekta izmaksās?
Kas ir primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu samazinājums?
Kā aprēķināt primārās enerģijas ietaupījumu ražošanas iekārtai?
Vai ar vienu pieteikumu var pieteikties atbalstam energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu pasākumiem?
Vai man visos gadījumos jāpiesaista energoauditors? Kur meklēt energoauditoru?
Vai kapitāla atlaidi var saņemt vairāki saistīti uzņēmumi?
Vai varu iegādāties lietotas iekārtas?
Vai projektu drīkst īstenot nomātā īpašumā?
Vai projektu var īstenot dzīvojamās ēkās?
Vai piegādātāji jāatlasa iepirkumā?
Vai būvniecības pakalpojumus var iegādāties no saistīta uzņēmuma?
Vai programmas ietvaros var veikt jaunu ēku būvniecību?
Kad nepieciešams būvvaldes saskaņojums saules paneļu ierīkošanai?
Vai ir būtiski noskaidrot, kāds ir man pieejamais de minimis limits?
Kā rīkoties, ja de minimis limits ir izsmelts?
Vai es varu saņemt aizdevumu, ja man ir kavēti saistību maksājumi?
Vai, piesakoties dalībai programmā, drīkst būt nodokļu parādi?
Vai atbalsts pieejams arī jau veiktu investīciju refinansēšanai?
Vai varu saņemt Altum atbalstu, ja man jau ir saistības citā kredītiestādē?
Ko saprot ar darbībām, kas tiek veiktas, lai panāktu uzņēmuma atbilstību Eiropas Savienības standartiem, kas nosaka noteiktu energoefektivitātes līmeni?
Ko nozīmē 80% saražotās enerģijas pašpatēriņš?
Vai programmā tiek atbalstīta arī mikroģeneratoru uzstādīšana?
Kā nodrošināt saražotā un patērētā elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoma precīzu datu uzskaiti?
Vai programma atbalsta jaunu saules vai vēja elektroenerģijas parku izveidi, lai ražotu elektroenerģiju pārdošanai?
Kādas ir atbalstāmās darbības biogāzes tehnoloģiju uzstādīšanai?
Kad jāiesniedz pārskats par projekta rezultātiem?
Neatrodu atbildi. Ar ko sazināties?
Nextgernation_un NAP-01