Altum-Aktualitātes-Desmiti tūkstoši dāvanā par konkurētspējīgāku biznesu

Desmiti tūkstoši dāvanā par konkurētspējīgāku biznesu

ALTUM

02. Oct, 2023

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs

 

No ilgi valdījušās pārliecības, ka biznesa vienīgais mērķis ir pelnīt, bet ilgtspēja ir vien modīgs vārds, esam situācijā, kur nākotne pieder tiem uzņēmumiem, kas spēj pelnīt atbildīgi jau šodien. Turklāt vienlaikus būt efektīviem un konkurētspējīgiem. Un, lai tie nebūtu vien skaisti vārdi uz papīra, uzņēmējiem ir pieejamas vairākas valsts atbalsta programmas, lai ielēktu šajā strauji braucošajā vilcienā.

 

Karstākais jaunums šobrīd ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētā programma uzņēmumu energoefektivitātei. Tā ir unikāla ar to, ka piedāvā kapitāla atlaides komponenti, kas pēc būtības ir dāvinājums – saņem ALTUM aizdevumu, īsteno projektu, sasniedz nosprausto CO2 ietaupījuma mērķi (kas tiek panākts ar konkrētiem energoefektivitātes pasākumiem vai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu) un nodzēs 30% no projekta izmaksām.

 

Mierā stāvēt ir iet atpakaļ

 

Atveseļošanas fonda programma ir salīdzinoši jauna, pirmie uzņēmumi tajā pieteicās aizvadītā gada nogalē, un šogad redzam jau pirmos uzņēmumus, kas izgājuši visu procesu un saņēmuši kapitāla atlaides, proti, nodzēsuši kredītsaistības par gandrīz trešdaļu no pērn ieguldītā.

 

Pirmais piemērs. Kuģu tērauda un alumīnija detaļu ražotājs uzņēmums “Lanos” izveidoja  saules elektrostaciju ar kopējo jaudu 160 kW. Projekta kopējais apjoms bija 151 tūkstotis eiro, no kuriem ALTUM aizdevums – 106 tūkstoši eiro. Pēc tam, kad tika sasniegti izvirzītie mērķi un no Sadales tīkla saņemta atļauja par saražotās enerģijas palaišanu tīklā, uzņēmums saņēma kapitāla atlaidi 45,4 tūkstošu eiro apjomā ar ko nodzēsta daļa ALTUM aizdevuma. Otrs piemērs. Saules elektrostaciju ar kopējo jaudu 44 kW  izveidoja kokapstrādes nozares uzņēmums “AJG Plus”. Kopējās projekta izmaksas bija 36 tūkstoši eiro, no kuriem ALTUM aizdevums bija nepilni 11 tūkstoši eiro. Pēc projekta pabeigšanas uzņēmums saņēma kapitāla atlaidi ALTUM aizdevuma dzēšanai 7,7 tūkstošu eiro apjomā.

 

Saražoto enerģiju abi uzņēmumi izmantos ražošanas procesa nodrošināšanai, kas nozīmē arī mazinātu atkarību no iepirktiem energoresursiem un tarifu pieauguma riska.

 

Programmas  mērķis ir nodrošināt 80% no saražotās enerģijas izmantošanu uzņēmuma pašpatēriņam vai sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas ir ļoti plašs spektrs sākot no ēku siltināšanas, apgaismojuma un siltumapgādes sistēmu atjaunošanas līdz pat veco ražošanas iekārtu nomaiņai uz modernām un efektīvām. Atbalsts mērķēts uz trīs jomām – energoefektivitātes paaugstināšanu, pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām un elektroauto iegādi, pēdējais no kuriem pieejams tieši ražojošajiem un eksportējošajiem uzņēmumiem.

 

Šobrīd ir atvērta jau programmas trešā kārta – pieteikumus ALTUM uzņēmumi aicināti iesniegt līdz 25. oktobra plkst. 11.59.

 

Citas iespējas energoefektivitātes uzlabošanai

 

Atveseļošanas fonda programma uzņēmumu energoefektivitāei nav vienīgā, ir arī citas iespējas. ALTUM nodrošina aizdevumus energoefektivitāti uzlabojošiem projektiem arī no Eiropas Reģionālā attīstības fonda un ALTUM zaļo obligāciju emisijā piesaistītiem resursiem.  Šajā programmā ir samazinātas aizdevumu procentu likmes pirmajā atmaksas gadā zaļām investīcijām un ieguldījumiem ilgtspējā. Viena aizdevuma maksimālais apjoms ir 5 miljoni eiro, kur vismaz 10% jābūt pašu līdzdalībai.

 

Piemēru šeit arī netrūkst, kopumā ALTUM aizdevumos uzņēmumu energoefektivitātei un ilgtspējai piešķirti jau vairāk nekā 60 miljoni eiro. Piemēram, kokapstrādes uzņēmums “Lielanteni” Ogres novada Suntažos īsteno modernizācijas projektu, nomainot ražošanas iekārtas un uzlabojot energoefektivitāti. Šie uzlabojumi ļaus saražotās produkcijas apjomu gadā kāpināt par 60 – 66%, vienlaikus elektroenerģijas patēriņam uz saražotās produkcijas vienību samazinoties par aptuveni 33%.

 

Cits piemērs – nupat “AJ Power” grupas ekspluatācijā nodotais saules parks Valmieras novada Kauguru pagastā. Septiņos hektāros izvietotā saules elektrostacija ir viena no Latvijā lielākajām, tās jauda ir 4,435 MW un plānotais saražotās zaļās elektroenerģijas apjoms gadā ~4 200 MWh, kas ir pielīdzināms 50% Valmieras novada pašvaldības elektroenerģijas gada patēriņam.

 

Grants energoauditam

 

Ja uzņēmums plāno energoefektīvus uzlabojumus, pirmais solis energoaudits, kas ļauj novērtēt esošo uzņēmuma enerģijas bilanci un palīdz sagatavot ceļa karti ar uzņēmumā veicamiem pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai. Lai veicinātu kvalitatīvu energoefektivitātes izpēti, ALTUM piedāvā energograntu. Tā apjoms ir līdz 85% no energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas ieguldījumiem. Šo atbalstu ALTUM realizē Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Komisijas projekta Horizon 2020 finansējuma ietvaros, un tam var pieteikties gan uzņēmumi, gan biedrības, gan arī kapitālsabiedrības, kas nav CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieki.

 

Mēs jūtam, ka mainās uzņēmēju attieksme pret energoefektivitāti un ilgtspēju kopumā, vienlaikus šis vilciens brauc straujāk nekā daļa uzņēmēju domā. Kā redzams, pieejamas ir dažādas atbalsta programmas, tāpēc aicinām komersantus pārskatīt savas iespējas un nepieciešamības, jo tikai viņu pašu rokās ir iespēja pieņemt šīs dāvanas finanšu atbalsta formās.