Altum-Aktualitātes-ALTUM 2.aprīlī nākamajā kārtā sāk pieņemt pieteikumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai uzņēmējiem

ALTUM 2.aprīlī nākamajā kārtā sāk pieņemt pieteikumus energoefektivitātes pasākumu īstenošanai uzņēmējiem

ALTUM

02. Apr, 2024

 

ALTUM šā gada 2.aprīlī sāk pieņemt pieteikumus projektu atlases nākamajā, 5.kārtā, Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Programma šogad ievērojami paplašināta, nosakot, ka atbalstu var saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersanti, kā arī, ka elektroauto var iegādāties visu programmai atbilstošo nozaru uzņēmumi. Pieteikumu iesniegšana atvērtajā kārtā ilgs līdz 30.aprīlim.

 

Programma sniedz atbalstu aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā un tagad pieejama mikro, maziem, vidējiem un lieliem komersantiem, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, azartspēles vai transports.

 

ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja Līga Mellēna:

 

“Vērtējot ceturtās kārtas pieteikumu aktivitāti, redzam, ka programmā atbalstāmo uzņēmumu loka un atbalstāmo jomu paplašināšana bija gaidīta – esam saņēmuši pavisam 89 pieteikumus un būtiska daļa no tiem ir, piemēram, saules elektrostaciju uzstādīšana vai energoefektivitātes pasākumu veikšana tirdzniecības ēkās, kuras iepriekš programmai pieteikt nevarēja. Novērtējam, ka uzņēmēji plāno arī tādas aktivitātes kā sekundāro energoresursu atgūšanu no esošiem procesiem, piemēram dūmgāzēm vai notekūdeņiem, kā arī industriālo siltumsūkņu uzstādīšanu, ventilācijas sistēmu nomaiņu, ražošanas iekārtu nomaiņu – aktivitātes, kas ļauj sasniegt vidēji 30-40% primārās enerģijas ietaupījumu un attiecīgi arī energoresursu izmaksu ietaupījumu. Aicinu uzņēmējus izmantot pieejamo atbalstu un pieteikt projektus arī 5.atlases kārtā.”

 

Kopējais pieejamais finansējums 5.kārtas projektiem ir 25.25 miljoni eiro, no kuriem 8.58 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 15 miljoni eiro atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 1.66 miljoni eiro bezemisiju transportlīdzekļiem.

 

Ministru kabineta 20.februārī apstiprinātie grozījumi paredz virkni uzlabojumu atbalstāmo darbību klāstā. Tai skaitā, veicot energoefektivitātes pasākumus,  turpmāk uzņēmumi varēs veikt ieguldījumus arī zaļajos jumtos, ēku aprīkojuma digitalizācijā, uzlādes infrastruktūrā,  aprīkojumā, kā arī aprīkojumā saražotās enerģijas akumulēšanai. Savukārt atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos atbalstāmās darbības paplašinātas ar atjaunīgā ūdeņraža ražojošām tehnoloģijām, biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biometāna un biomasas kurināmo/degvielu ražojošām tehnoloģijām, augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģijām, kā arī ar saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtām pašpatēriņa nodrošināšanai.

 

Atgādinām, ka šogad ir mainīta programmas turpmāko kārtu atvēršanas pieeja –  kārtas projektu iesniegšanas posms ilgs četras nedēļas, un nākamā kārta tiek atvērta jau nedēļu pēc iepriekšējās kārtas slēgšanas. Attiecīgi, 6.kārta tiks atvērta 7.maijā un tajā pieejamā finansējuma apjoms būs atkarīgs no 5.kārtā rezervētā finansējuma apjoma. Kārtu rezultāti tiek paziņoti mēneša laikā pēc kārtējās kārtas slēgšanas. Jaunas kārtas tiks atvērtas, līdz programmas finansējums tiks izsmelts.

 

Projektu vērtēšanā, tāpat kā līdz šim, uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē, lielāko punktu skaitu piešķirot tiem, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas ietaupījumu, rēķinot uz katriem 1000 atbalsta eiro. Projekti, kas varēs pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc katras kārtas slēgšanas.

 

Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai uzņēmumiem pieejams kā ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai. Maksimālā aizdevuma summa ir pieci miljoni eiro ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem. Atbalsts tiek piešķirts kā kapitāla atlaide, kas nozīmē, ka ALTUM samazinās aizdevuma pamatsummu pēc projekta pabeigšanas un projekta mērķu sasniegšanas. Kapitāla atlaidi var pieprasīt līdz 30% apjomā no projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 1,5 miljonus eiro saistītu uzņēmumu grupai kopā.

 

Elektroauto atbalsts turpmāk pieejams visām programmas nosacījumiem atbilstošajām nozarēm. Ar atbalstu iegādāties var jaunus M1 kategorijas (papildu transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai) un N1 kategorijas  elektroauto (kravas auto ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām). Kapitāla atlaides apmērs ir līdz 30%, nepārsniedzot  piecus tūkstošus eiro vienam M1 kategorijas spēkratam un 10 tūkstošus eiro vienam N1 kategorijas spēkratam. Saistītu uzņēmumu grupa kopā šajā atbalsta jomā var pieprasīt atbalstu ne vairāk kā 180 tūkstošu eiro apmērā. Iegādājoties elektroauto, uzņēmējs no ALTUM saņems garantiju finanšu līzingam. Pēc viena gada lietošanas, sasniedzot projekta mērķi – nobraukumu ne mazāku par 20 000 km, tiks piemērota kapitāla atlaide.

 

Plašāka informācija par programmu pieejama šeit: Energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi un elektroauto iegādes garantija ar kapitāla atlaidi.