Altum-Aktualitātes-Uzņēmumiem atkārtoti būs pieejams atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai, AER tehnoloģiju izmantošanai un elektroauto iegādei

Uzņēmumiem atkārtoti būs pieejams atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai, AER tehnoloģiju izmantošanai un elektroauto iegādei

ALTUM

16. May, 2023

Š.g. 16. maija Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Atveseļošanas fonda atbalsta programmā, kuras ievaros uzņēmumiem atkārtoti būs pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai, atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju plašākai izmantošanai, kā arī bezemisiju (elektroauto) transportlīdzekļu iegādei.

 

Tuvāko nedēļu laikā ALTUM uzsāks pieņemt uzņēmumu pieteikumus dalībai atbalsta programmas otrajā atlases kārtā par kopējo finansējumu 31,58 milj. EUR, t.sk.:

  • uzņēmumu energoefektivitātei – 12,46 milj. EUR;
  • saules paneļiem u.c. AER  tehnoloģijām pašpatēriņam – 15,85 milj. EUR;
  • elektroauto iegādei tikai eksportējošiem apstrādes rūpniecības komersantiem – 3,26 milj. EUR. 

 

Atlase tiks organizēta divu mēnešu garumā (paziņojums par atlases kārtas sākumu tuvākajā laikā tiks publicēts ALTUM tīmekļa vietnē www.altum.lv).

 

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atklātos konkursos, kuros lielāku punktu skaitu saņems projekti, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas samazinājumu, rēķinot uz atbalstu 1000 EUR.

 

Atbalsts uzņēmējiem tiks sniegts kā aizdevums vai paralēlais aizdevums, lai paaugstinātu energoefektivitāti nedzīvojamās ēkās un ražošanas procesos vai īstenotu AER projektus pašpatēriņa nodrošināšanai. ALTUM aizdevums vai paralēlais aizdevums pieejams ar 30 % kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai jeb ALTUM samazinās aizdevuma apmēru 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 milj. EUR, ja tiks īstenots plānotais projekts, sasniedzot tajā noteiktos mērķus.

 

Tāpat atbalsta programmas ietvaros būs pieejams atbalsts eksportējošiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem elektroauto iegādei, t.i – jaunu M1 kategorijas (papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai) elektroauto iegādei. Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā atbalsts būs pieejams arī N1 kategorijas elektroauto iegādei (projektēti un būvēti galvenokārt kravu pārvadāšanai (maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas)). Atbalsts elektroauto iegādei būs pieejams kā līzinga garantija ar kapitāla atlaidi līdz 180 000 EUR (vienam M1 kategorijas transportlīdzeklim līdz 5 000 EUR, savukārt N1 kategorijas – līdz 10 000 EUR, nepārsniedzot 30% no līzinga saistību apmēra bez PVN).

 

Lai informētu uzņēmējus un visus interesentus par iespējām piesaistīt atbalstu energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu ieviešanai un elektrotroauto iegādei, Ekonomikas ministrija un ALTUM šā gada 23. maijā aicina uzņēmējus piedalīties vebinārā. Tāpat tajā arī eksperti informēs par saules paneļu uzstādīšanas kārtību un to, kas jāņem vērā, gatavojot energoaudita novērtējumu. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās dalībai vebinārā pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā

 

Kā zināms, atbalsta programmas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmumu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju plašākai izmantošanai, kā arī bezemisiju (elektroauto) transportlīdzekļu iegādei.

 

Atveseļošanas fonda programmas kopējais finansējums ir 76 milj. EUR, no kuriem gandrīz 26 milj. EUR paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 45 milj. – pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 5 milj. EUR būs iespējams izmantot elektroauto iegādes atbalstam.

 

Kopumā programmas ietvaros projektus plānots pieņemt trīs atlases kārtās. Atbalsta programmas pirmajā atlases kārtā, kas norisinājās līdz šā gada 4. janvārim, ALTUM saņēma pieteikumus no 138 uzņēmumiem, un no tiem 118 ir atbalstīti un aicināti pretendēt uz programmas aizdevumu ar kapitāla atlaidi.