Lai pieteiktos, ir jāiesniedz divi atsevišķi pieteikumi – LIAA un ALTUM.

 

  • Aizdevuma pieteikums Altum iesniedzams vienlaicīgi vai secīgi ar pieteikumu atlasei LIAA
  • Pieteikumus var iesniegt sākot ar 2022.gada 19.janvāri
  • Pieteikumu iesniegšanas laiks ir pagarināts!
  • Pieteikumi, kas iesniegti pēc 2022.gada 2.maija plkst. 23:59 netiks izskatīti
  • Par aizpildāmajiem dokumentiem un pieteikuma iesniegšanu atlasei LIAA uzzini šeit.
  • Lai iesniegtu aizdevuma pieteikumu ALTUM, aizpildi klientu anketu un pieteikumu mans.altum.lv!

 

AIZDEVUMA PIETEIKUMS

 

IESNIEGT PIETEIKUMU

 

  • Kad LIAA pieņems lēmumu par atlases rezultātu, mēs sazināsimies ar LIAA atlasi izturējušiem pretendentiem par papildu iesniedzamajiem dokumentiem un izvērtēsim klientu un projektu atbilstību un projektu dzīvotspēju.

 

Altum savu lēmumu pieņems pēc visas ar investīciju projekta vērtēšanu saistītās informācijas saņemšanas un pozitīva cita finansētāja (piem., bankas) lēmuma saņemšanas.