Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Aizdevumi uzņēmumu energoefektivitātei vai ilgtspējai

Aizdevums uzņēmumu energoefektivitātei un ilgtspējai

Šie aizdevumi atbalsta uzņēmējus, kas grib veikt uzņēmējdarbību izmantojot atjaunojamos energoresursus (saules paneļi, vēja ģeneratori, biomasa), elektroauto vai būvējot jaunas energoefektīvas A vai A+ energoklases mājas! Finansējam aizdevumus arī no ERAF resursiem.

 

Samazinātas aizdevumu procentu likmes zaļām investīcijām un ieguldījumiem ilgtspējā.

 

Ja plāno investēt energoefektivitātē, zaļās ēkās vai autoparkā, atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās vai citos risinājumos, kas veicinās uzņēmuma pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, sazinies ar Altum – piemeklēsim atbilstošāko finansēšanas risinājumu.

 

Vai zināji, ka investīcijas ilgtspējas pasākumos var nodrošināt papildus ieņēmumus un atbalstīt vidi?

 

Aizdevuma mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, īstenojot ilgtspējas pasākumu, tādējādi veicinot ilgtermiņa finansiālu ieguvumu un konkurētspējas paaugstināšanu.

 

Ilgtspējas pasākumi veicami šādās grupās: 

Nosacījumi 

icon

Aizdevums līdz 5 000 000 EUR

icon

Pašu līdzdalība no 10%

icon

Samazinātas nodrošinājuma prasības

Atbalsta saņēmējiem ir jāievēro

fondu publicitātes prasības

Par programmu jautā:

ued@altum.lv

28320125

Mūsu filozofija ir atbalstīt uzņēmējus, kas grib ieviest vai nomainīt vecas – energoneefektīvas – iekārtas ar jaunām – energoefektīvām, turklāt lai šīs investīcijas pašas atmaksājas uz ietaupītās enerģijas rēķina.

 

Kā tas iespējams? Ļoti vienkārši:

 
  • Mūsu energoefektivitātes eksperti ir jūsu rīcībā. Jebkuras nozares uzņēmējiem – ražotājiem, kokapstrādes uzņēmumiem, apsaimniekotajiem, transporta un mobilitātes pakalpojuma sniedzējiem, lauksaimniekiem, siltumenerģijas ražotājiem un citiem varam rekomendēt iespējamos ietaupījumu avotus. Ja jūsu uzņēmuma enerģijas izmaksas (gāze, degviela, elektrība u.c.) piemēram, pārsniedz 2000 EUR, palīdzēsim pa solim izskaidrot projekta ieviešanas iespējas.
  • Finansējam uzlabojumus ar “zaļo naudu”, turklāt bez slodzes uz naudas plūsmu, jo ietaupījumiem jāsedz investīcijas īstermiņā un jānodrošina peļņa ilgtermiņā.

 

Samazinātas aizdevumu procentu likmes zaļām investīcijām un ieguldījumiem ilgtspējā.

 

Ja plāno investēt energoefektivitātē, zaļās ēkās vai autoparkā, atjaunojamo energoresursu tehnoloģijās vai citos risinājumos, kas veicinās uzņēmuma pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, sazinies ar Altum – piemeklēsim atbilstošāko finansēšanas risinājumu.

 

Vai zināji, ka uzņēmumi investējot energoefektivitātes paaugstināšanā, var samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 50%?

 

Aizdevuma mērķis ir veicināt uzņēmuma izaugsmi, īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tādējādi veicinot ilgtermiņa finansiālu ieguvumu un konkurētspējas paaugstināšanu.

 

 

Energoefektivitātes un ilgtspējas pasākumi veicami šādās grupās

Nosacījumi

icon

Aizdevums līdz 5 milj. EUR

icon

Pašu līdzdalība no 10%

icon

Samazinātas nodrošinājuma prasības

Ievēro!

icon

Aizdevuma atmaksa ir no ietaupījuma izmaksām, līdz ar to nav papildu slogs uz naudas plūsmu.

icon

Refinansējam pēdējo 2 gadu laikā veiktās investīcijas un lietotu iekārtu iegādi.

ESKO – energoservisa kompānijām pieejams aizdevums energoservisa pakalpojuma sniegšanai uzņēmumiem un privātpersonām. Katra iekārta vai projekts nav atsevišķs kredīts, bet pievienojams kopējam apstiprinātajam kredīta apjomam (portfelim).


 

Par programmu jautā:

ued@altum.lv

28320125

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader. Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies.

 

NB! Iesniedzot dokumentus mans.altum.lv sistēmā,  Jūs piekrītat personas datu apstrādei ar mērķi saņemt informāciju par ALTUM piedāvātajiem pakalpojumiem.

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Konta izraksts par pēdējiem sešiem mēnešiem

Pakalpojumu izmaksas

 

Komisijas maksa

 

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa.

Energogrants ir atbalsts uzņēmumiem, kas vēl tikai plāno veikt pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai. Grants ir atbalsts energoefektivitātes izpētei un tehnisko aprēķiniem. 

 

Granta saņēmējam līdz 2026. gada beigām jāveic investīcijas energoefektivitātē. Investīcijas jāfinansē no saviem vai aizņemtiem līdzekļiem, vai piesakoties Altum aizdevumam uzņēmumu energoefektivitātei. 

 

 

Kādas ir atbalstāmās aktivitātes?

 

 

Granta apmērs ir līdz 85% no energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām.

 

 

 

Kāds ir process?

 

Process-2025_lielaks

Kas var saņemt grantu?

Grantu var saņemt individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības un iestādes.

 

Finansējums

Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Komisijas projekta Horizon 2020 ietvaros

 

Grantu izsniedz

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāla nodokļu parāda VID.

 

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

  • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
  • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
  • tas atbilst Altum noteiktajiem kritērijiem sadarbībai ar klientiem

 

Granta noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa

 

 

Komisijas maksa

Veidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Par grantu jautā

normal-reproduction-low-resolution

Līdzfinansē programma Horizon 2020

Par lapas saturu ir atbildīgi lapas autori. Lapas saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.  Kā arī – ne Eiropas Investīciju bankas, ne Eiropas Komisija nav atbildīga par lapā publicētās informācijas tālāku izmantošanu