Kā ģimene ar bērniem var saņemt garantiju mājokļa iegādei?
Vai iespējams pieprasīt un saņemt mājokļa garantiju mazākā procentuālā apmērā, nekā noteikts Ministru kabineta noteikumos?
Uz kuru datumu fiksē bērna vecumu?
Ja aizņēmējs nav izmantojis maksimālo garantijas apjomu un pēc laika palielina aizdevuma summu (piemēram, remontam), vai Altum palielina garantijas apjomu?
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai apliecinātu, ka ar aizņēmēju kopā dzīvo un apgādībā ir bērni?
Vai kā dokuments, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu, ir derīga izdruka no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv?
Vai ģimenei jābūt deklarētai Latvijā?
Vai uz valsts garantiju mājokļa iegādei var pretendēt nerezidenti?
Ja ģimenē ir divi bērni, bet viens bērns ir apgādībā mātei, bet otrs - tēvam, un aizņēmējs ir vīrs, bet sieva – galvotāja - vai ģimene varēs pretendēt uz valsts garantiju par abiem bērniem (15% apmērā)?
Vai garantiju piešķir arī tām ģimenēm, kuras ir bērna gaidībās?
Uz ko tiek attiecināts termins “ģimene”( vai jābūt gan tēvam, gan mātei? Vai pārim jābūt laulātam? Nav abu kopējais bērns?)?
Sieva ar bērniem deklarēta vienā adresē, bet vīrs citur. Abi būs līdzaizņēmēji, jauno dzīvokli plānots reģistrēt uz vīra vārda. Vai var pretendēt uz garantiju?
Vai valsts garantiju var saņemt ģimene, kas vēlas iegādāties dzīvojamo telpu, kas reāli ir dzīvojamā māja (pielāgota dzīvošanai visu gadu), tomēr būves statuss Valsts zemes dienestā joprojām ir – "Viesu atpūtas namiņš"?
Vai garantija ir piemērojama, ja klients vēlas izpirkt otru pusmājas daļu?
Ko nozīmē “A” ēku energoefektivitātes klase?
Cik ilgā laikā garantija tiek izskatīta?
Vai, saņemot garantiju, var saņemt papildus atvieglojumus?