Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 2.5% apmērā no piešķirtās garantijas summas.

 

 

KOMISIJAS MAKSA

 

 

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.