Altum - Aktualitātes - #LauksaimniecībasZeme

#LauksaimniecībasZeme

lauksaimniecības zemes pārdošana Zemes fondam, Zemes fonds iegā'dājas lauksaimniecības zemi