Altum-Aktualitātes-Zemes fonda portfelis sasniedzis 100 miljonus eiro

Zemes fonda portfelis sasniedzis 100 miljonus eiro

ALTUM

19. Feb, 2024

ALTUM pārvaldītais Zemes fonds, kas veic darījumus ar lauksaimniecības zemi ar mērķi to saglabāt un izmantot lauksaimnieciskā apritē, astoņu darbības gadu laikā iegādājies lauksaimniecības zemes īpašumus 27 300 hektāru platībā kopējam fonda īpašumu portfelim februārī sasniedzot 100 miljonus eiro.

 

Zemes fonda portfelī šā gada 31.janvārī bija 1386 īpašumi 27.3 tūkstošu hektāru apjomā.  Aptuveni trešo daļu fonda portfelī jeb 30 miljonus eiro veido reversās nomas darījumi, kopumā reversajā nomā iegādāti 470 īpašumi. Papildus ar fonda aktīvu iesaisti ir iegādāti, sakopti un atdoti lauksaimniecībā ilgstoši nekopti īpašumi vairāk nekā 670 hektāru platībā.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš informē:

 

“Astoņu darbības gadu laikā Zemes fonds piedzīvojis stabilu izaugsmi un tādu to prognozējam arī turpmākajos gados. Efektīvs un sevi pierādījis Zemes fonda pakalpojums ir reversā noma, kad zemnieks zemi pārdod fondam ar garantētām nomas tiesībām un uzreiz arī slēdz atpakaļpirkuma līgumu. Tādējādi lauksaimnieks iegūst akūti nepieciešamos resursus, turpina apsaimniekot savu zemi, to nomājot. Redzam ļoti labu tendenci, ka praktiski visi reversajā nomā pārdotie īpašumi līgumā noteiktajā termiņā tiek atpirkti un atgriežas lauksaimnieku īpašumā, turklāt pat pirms maksimālā piecu gadu termiņa. Prognozējam, ka 2024.gadā pieprasījums pēc reversās nomas būs liels, jo 2023.gads lauksaimniekiem bija viens no pēdējā laikā grūtākajiem gan laikapstākļu, gan produkcijas iepirkuma cenu dēļ. ALTUM instrumentu kopējais portfelis sniedzas jau pāri vienam miljardam eiro un Zemes fonds ir ļoti nozīmīga tā daļa tieši lauksaimniecības segmentā, līdzās lauksaimniekiem paredzētajām kreditēšanas programmām, tai skaitā aizdevumiem līdz 100 tūkstošiem eiro ar būtiski atvieglotām nodrošinājuma prasībām un aizdevumiem apgrozāmajiem līdzekļiem ar fiksētu likmi 3,5%”.

 

Lielākā fonda darījumu aktivitāte novērota Vidzemes reģionā – 27% (325 īpašumi 7240 hektāru platībā). Tam seko Zemgales reģions – 26% (372 īpašumi vairāk nekā 7100 hektāru platībā), Rīgas reģions – 18% (262 īpašumi gandrīz 5000 hektāru platībā), Kurzemes reģions – 17% (221 īpašums 4550 hektāru platībā) un Latgales reģions – 12% (206 īpašumi ap 3400 hektāru platībā).

 

ALTUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds darbojas kopš 2015.gada jūlija. Tas pērk nekustamos īpašumus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, visā Latvijas teritorijā. Fonds pērk īpašumus par cenām, kas nepārsniedz tirgus cenas līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei. 2017.gada nogalē fonds sāka piedāvāt arī reversās nomas pakalpojumu. Plašāka informācija par Latvijas zemes fondu ir pieejama šeit.