Altum-Aktualitātes-Zemes fonda reversās nomas programmā saimniecības noteiktajā termiņā atpērk savus nomā nodotos īpašumus

Zemes fonda reversās nomas programmā saimniecības noteiktajā termiņā atpērk savus nomā nodotos īpašumus

ALTUM

25. Sep, 2023

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds līdz šā gada augusta beigām reversajā nomā no lauksaimniekiem kopumā sešu gadu laikā iegādājies tuvu pie 600 īpašumiem vairāk nekā 11 500 hektāru platībā. Iestājoties nomas termiņa beigām, lauksaimnieki spējuši īpašumus no Zemes fonda atpirkt, turklāt aptuveni divas trešdaļas jeb 65% īpašumu atpirkti pirms noteiktā piecu gadu termiņa.  

 

Kopš 2017. gada, kad Zemes fonds ieviesa reversās nomas pakalpojumu, kopumā atpirkti 165 īpašumi, no tiem 60 šogad. Atpirkumus veikušas kopumā 37 saimniecības, vidēji katra saimniecība reversā nomā nodevusi vienu līdz trīs īpašumus. Tipiskākais atpakaļpirkuma laiks vidēji ir trīs gadi maksimālo piecu gadu vietā.

 

Ina Alksne, Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja: “Redzam labu tendenci, ka reversajā nomā Zemes fondam pārdotie īpašumi tiek atpirkti un atgriežas lauksaimnieku īpašumā, turklāt pat pirms termiņa. Tikai viena saimniecība izlēmusi turpināt nomāt 16 ha īpašumu, piesakoties kā pēdējais nomnieks un iegūstot nomas tiesības uz nākamajiem pieciem gadiem izsoles veidā. Tas liecina, ka  reversā noma ir sekmīgs risinājums, kā zemnieki var iegūt papildu resursus finanšu plūsmas stabilizēšanai un tālākai attīstībai, vienlaikus turpinot zemi nomāt un paturot garantētas tiesības to no fonda pēc laika atpirkt. Reversās nomas darījumā iegūtos resursus lauksaimnieki visbiežāk izmanto, lai iegūtu naudu citas zemes vai tehnikas iegādei, kā arī apgrozāmajiem līdzekļiem, un lai norēķinātos ar piegādātājiem. Redzam, ka šogad pieredzēto laikapstākļu dēļ daudziem lauksaimniekiem ir būtiski ietekmēta raža, tāpēc prognozējam, ka pieprasījums pēc reversās nomas pakalpojuma pieaugs.”

 

Zemes fonda portfelī kopumā uz šā gada augusta beigām bija 1244 lauksaimniecības zemes īpašumi ar kopējo platību 23 931 ha, kuros ieguldīti 82,3 miljoni eiro. Tai skaitā reversajā nomā šobrīd portfelī ir vairāk nekā 420 īpašumi ar kopējo platību virs 8 300 ha, kuriem papildu 165 īpašumi jau ir atpirkti, ar kopējo atpirkto platību vairāk nekā 3480 ha. Vēl 823 īpašumi 15,6 tūkstošu hektāru platībā – iegādāti no īpašniekiem, kas izlēmuši pārdot Zemes fondam sev piederošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Šie īpašumi izsoles veidā tiek tālāk iznomāti lauksaimnieciskajai ražošanai. Reverso nomu izmanto gan lielās, gan mazās saimniecības, kas darbojas dažādās nozarēs – graudkopība, lopkopība arī specifisku kultūru, piemēram, kaņepju audzēšana u.c.

 

Reversās nomas pakalpojums visbiežāk izmantots Zemgales reģiona saimniecībās, šogad atpirkti 29 īpašumi 465 ha platībā. Kurzemē pabeigti 12 reversās nomas darījumi, savukārt Sēlijā atpirkti 13 īpašumi. Pirms pieciem gadiem salīdzinoši zemāka aktivitāte bijusi Rīgas reģionā – atpirkti seši īpašumi, bet Vidzemē – trīs. Latgalē darījumu apjomi reversās nomas piedāvājuma sākuma posmā bija viszemākie, 2018.gada sākuma posmā tika noslēgts tikai viens reversās nomas darījums. Latgales saimniecības iepriekš bijušas mazāk aktīvas, taču pēdējos gados pieprasījums arī šajā reģionā būtiski pieaudzis.

 

“Nekustamo īpašumu cenas visos Latvijas reģionos pēdējo piecu gadu laikā ir ievērojami paaugstinājušās, tāpēc atpirkt reversā nomā nodotos īpašumus ir ļoti izdevīgi. Atpakaļpirkuma cena ir noteikta tādā apmērā, kāda bija īpašuma vērtība pirms pieciem gadiem. Šī brīža jaunu darījumu analīze liecina, ka lielākajai daļai no atpirktajiem īpašumiem tirgus cenas ir vidēji par 50-70% lielākas nekā reversā darījuma noteiktā atpakaļpirkuma summa. Turklāt tirgus tendences rāda, ka arī šogad turpina pieaugt zemes tirgus cenas, līdz ar to reversās nomas programma, fiksējot šī brīža tirgus cenu kā atpakaļpirkuma cenu pēc pieciem gadiem, lauksaimniekam nodrošina stabilitāti un garantētu atpirkuma summu neatkarīgi no zemes tirgus cenu turpmākā pieauguma,” pauž Ina Alksne.

 

 Papildu informācija par Zemes fondu un reverso nomu