Altum-Aktualitātes-Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmas izmaiņas

Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmas izmaiņas

ALTUM

17. Jul, 2023

 

Ir stājušās spēkā Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumu programmas izmaiņas MK noteikumos Nr.459. Maksimālais attiecināmo izmaksu slieksnis tiek paaugstināts no 59 447 EUR vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli uz 93 562 EUR (tajā skaitā Altum finansējuma daļa līdz 89 107 EUR un 5% attīstītāja līdzfinansējums) (skaitļi bez PVN).
 

Vienlaikus veikti arī tehniski precizējumi programmas nosacījumos, piemēram, attīstītājiem, kuriem ir piemērojams publisko iepirkumu regulējums, var iesniegt iepirkumu plānu arī pēc iepirkuma izsludināšanas. Tāpat EM veikusi pilnveidojumus kompensācijas un pārkomensācijas aprēķinu modelī un vadlīnijās. Lasīt šeit.
 

Attīstītājiem, kas iesnieguši aizdevuma pieteikumus, aicinām veikt izmaiņas aprēķinos, pārskatot attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmērus (nav nepieciešams iesniegt jaunu aizdevuma pieteikumu).

 

Programmas nosacījumi šeit.