Altum-Aktualitātes-Aicinām uzņēmējus pieteikties grantam energoaudita veikšanai

Aicinām uzņēmējus pieteikties grantam energoaudita veikšanai

ALTUM

30. Jul, 2021

ALTUM aicina uzņēmumus, kuri plāno energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, pieteikties grantam energoaudita veikšanai.

 

Līdz šim programmā no nedaudz vairāk kā viena miljona eiro, ko piešķīrusi Eiropas Investīciju banka, ir pilnībā apgūti 70 % jeb 750 tūkstoši eiro, bet vēl 20 % jeb 200 tūkstoši eiro ir izskatīšanā. Šobrīd programmā atlikuši aptuveni 130 tūkstoši eiro, kas ļauj atbalstam pieteikties vidēji vēl 25 uzņēmumiem.

 

Divu gadu laikā grantam ir pieteikušies aptuveni 100 uzņēmumi, no kuriem 55 ir noslēguši līgumu par finansējuma saņemšanu. Visbiežāk energoefektivitātes projektu izstrādei tiek piesaistīti līdzekļi trīs līdz piecu tūkstošu eiro apjomā. Līdz šim lielākais piešķirtais grants ir 160 tūkstoši eiro, bet mazākais – 800 eiro. Lielākā granta saņēmējs, kas nodarbojas ar industriālo parku apsaimniekošanu, kopumā ir apņēmies investēt trīs miljonus eiro energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos.

 

 

Arnis Dzalbs, ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas eksperts:

 

“Kopš programmas sākuma 2019. gadā esam snieguši neskaitāmas konsultācijas gan privātiem uzņēmumiem, gan valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Šobrīd turpinās aktīva iesniegto projektu izvērtēšana, taču projekta atlikušais finansējums ļauj vēl pāris uzņēmumiem pieteikties grantam. Programmas apguvi vērtējam pozitīvi – jau energoaudita laikā daudziem klientiem ir izdevies novērst atrastos defektus un samazināt savus izdevumus. Ir klienti, kas finansējumam piesakās atkārtoti ar saistītajiem uzņēmumiem, jo programmu atzīst par labu veidu, kā sakārtot savu saimniecību. Projekta ietvaros uzņēmumiem enerģijas patēriņu parasti izdodas samazināt par daudz lielāku summu nekā audita izmaksas. Turklāt dāvinājums ir ērts pirmais solis, lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju ALTUM aizdevumam energoefektivitātes uzlabošanai.”

 

Starp granta saņēmējiem ir Olimpiskais sporta centrs Rīgā, kuram, pēc finansējuma saņemšanas un energoaudita veikšanas, ir izdevies samazināt elektroenerģijas patēriņu lielajās sporta zālēs par aptuveni 60 %.

 

 

Pēteris Grundiņš, Olimpiskā sporta centra tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs:

 

“Par lielāko ieguvumu uzskatām lielā peldbaseina sūkņu nomaiņu, kā rezultātā esam samazinājuši peldēšanas un attīstības centra elektropatēriņu par 28 %. Esam saņēmuši arī apstiprinājumu un uzdevumus turpmākam plānošanas periodam, kura laikā strādāsim pie apkures katlu nomaiņas un ventilācijas sistēmas atjaunošanu, kas palīdzēs ietaupīt ap 840MWh enerģijas un samazinās CO2 izmešus par 180 tonnām. Esam pateicīgi par ALTUM atbalstu un konsultēšanu visa procesa gaitā.”

 

Vēl viens granta saņēmējs ir uzņēmums no Vidzemes, SIA Alūksnes enerģija, kuri projekta ietvaros ir saņēmuši detalizētu pētījumu un tehniski ekonomisko pamatojumu par atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmuma vajadzībām, kas noderēs kā izejmateriāls nākotnes prasību realizēšanai. Tiek prognozēts, ka, pēc visu darbu noslēgšanas, saules enerģijas izmantošana ļaus ietaupīt 15-25 % no esošā enerģijas patēriņa.

 

Grants energoaudita veikšanai ir praktisks un vienkārši izmantojams atbalsta rīks, ja uzņēmums ir apņēmies ieguldīt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos. Ar grantu iespējams segt 85 % no kopējām audita izmaksām, bet 15 % ir pašu līdzdalība.

 

Ar granta līdzekļiem var finansēt energoauditu ēkām, iekārtām, uzņēmuma darbības procesiem, sistēmām un mērījumiem, kā arī ir iespējams veikt ēku un iekārtu izpēti dažādu risinājumu ieviešanai un rekonstrukcijai, izmaksu un ieguvumu salīdzināšanai, priekšizpētes dokumentu sagatavošanai. Granta līdzekļus var ieguldīt arī projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei.

 

Plašāka informāciju par grantu un aizdevumu