Altum-Aktualitātes-ALTUM programmas Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmējiem būs pieejamas arī nākamgad

ALTUM programmas Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmējiem būs pieejamas arī nākamgad

ALTUM

01. Dec, 2020

Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt Covid-19 krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021. gadā varēs pieteikties ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem. Vienlaikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

 

ALTUM programmas Covid-19 radīto seku pārvarēšanai plānots turpināt līdz 2021.gada vidum. Atkarībā no individuālām vajadzībām uzņēmumi neatkarīgi no nozares var izmantot sešas ALTUM piedāvātās krīzes programmas – garantijas banku kredītu brīvdienām, garantijas banku aizdevumiem lielajiem komersantiem, aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, sindicētos (kopā ar banku) aizdevumus vidējiem un lielajiem komersantiem, eksporta kredītu garantijas arī uz ES valstīm visiem komersantiem neatkarīgi no lieluma, kā arī kapitāla fonda finansējumu.

 

Līdz šim ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro.

 

ALTUM programmas krīzes skartiem uzņēmējiem neatkarīgi no nozares. Programmas paredzētas uzņēmumiem, kuri var pierādīt Covid-19 ietekmi un kuri nav finanšu grūtībās.

 

Aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Uzņēmumiem, kuriem ir būtiski samazinājies darbības apjoms un nepieciešami papildu resursi darbības uzturēšanai, ALTUM nodrošina apgrozāmo līdzekļu aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, tai skaitā samazinātu % likmi un kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem, turklāt plānots šo periodu pagarināt līdz 18 mēnešiem Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi pieejami uzņēmumiem neatkarīgi no nozares.

 

Garantijas banku kredītu brīvdienām. Ja uzņēmējam Covid-19 dēļ radušās objektīvas grūtības izpildīt saistības bankā, ALTUM piedāvā kredīta garantiju, kas ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, kā arī piesaistīt garantiju jauniem finanšu pakalpojumiem. Garantijas banku kredītu brīvdienām pieejamas uzņēmumiem neatkarīgi no nozares un lieluma.

 

Eksporta darījumu apdrošināšana. Lai palīdzētu pēc iespējas lielākam lokam eksportētāju nodrošināties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, ALTUM piedāvā eksporta garantijas. Arī nākamajā gadā programma darbosies ar paplašinātiem nosacījumiem – garantiju varēs saņemt darījumiem arī ar ES un atsevišķām OECD dalībvalstīm neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un eksporta valsts.

 

Kapitāla fonds. Lai atbalstītu labi pārvaldītus un perspektīvus uzņēmumus, kas krīzes ietekmē nonākuši pagaidu grūtībās, ir izveidots Kapitāla fonds. Tas paredzēts arī tiem lielajiem uzņēmumiem, kuri Covid-19 ietekmes rezultātā vēlas pielāgot vai mainīt savu līdzšinējo biznesa modeli. Kapitāla fonda atbalstam uzņēmēji var pieteikties līdz pat 2021.gada 30.septembrim.

 

Garantijas lielajiem komersantiem. Lielo uzņēmumu atbalstam, kuru darbību skārusi Covid-19 izplatība, izveidota atsevišķa garantiju programma. Tās mērķis ir palīdzēt dzīvotspējīgiem lielajiem komersantiem nodrošināt nepārtrauktu saimniecisko darbību, veicināt konkurētspēju, kā arī palielināt eksporta apjomus.

 

Aizdevumi vidējiem un lielajiem komersantiem. Aizdevumi līdz eksporta un konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai, kā arī dzīvotspējīgu projektu īstenošanai.

 

 

Dzīve noris arī ārpus Covid-19

 

Līdzās visiem krīzes instrumentiem, ALTUM turpina nodrošināt arī citus finanšu instrumentus. Tas ir finansējums biznesa uzsācējiem, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un energoefektivitātes uzlabošanai, lauksaimniecības zemes iegādei un citām lauksaimnieku vajadzībām, kā arī sociālā birnesa attīstīšanai. Visas ALTUM pieejamās atbalsta programmas paredzētas dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nepietiekama nodrošinājuma, paša līdzdalības, pieredzes vai citu objektīvu iemeslu dēļ finansējums nav pieejams komercbankās. Virkne atbalsta instrumentu pieejami arī privātpersonām mājokļa pieejamībai un māju siltināšanai.

Saistītie raksti