Altum-Aktualitātes-Fonds ZGI-4 un ALTUM investē inovatīvā lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmumā eAgronom

Fonds ZGI-4 un ALTUM investē inovatīvā lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmumā eAgronom

ALTUM

16. May, 2022

ZGI Capital pārvaldītais fonds ZGI-4 investējis 1,5 miljonus eiro jaunuzņēmumā eAgronom, un 60% no šīm investīcijām jeb 0.9 miljonu eiro ir ALTUM ieguldījums no Eiropas Savienības fondu resursiem. eAgronom, kas Baltijā un Polijā jau šobrīd ir plaši pazīstams ar savu saimniecību pārvaldības platformu, ir izveidojis unikālu carbon farming programmu lauksaimniekiem. Investīcijas piešķirtas uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu palielināšanai un tālākai attīstībai.

 

eAgronom ir izstrādājis unikālu programmu lauksaimniekiem, kas palīdz ieviest ilgtspējīgas augsnes apstrādes metodes un nodrošināt visaugstākajiem kvalitātes standartiem atbilstošu carbon offsets ģenerēšanu, uzskaiti, sertifikāciju un pārdošanu.

Tā kā lauksaimniecība ir viens no lielākajiem vides piesārņotājiem, tai ir arī būtiska loma planētas atveseļošanā. Vienlaikus augsne ir viena no pasaules lielākajām dabiskajām oglekļa krātuvēm. Izmantojot noteiktas saimniekošanas metodes, ir iespējams būtiski uzlabot oglekļa piesaisti no atmosfēras augsnē, tādējādi gan palielinot augsnes kvalitāti un ražību, gan samazinot minerālmēslojuma izmantošanas nepieciešamību un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu vides mērķu sasniegšanā. Saudzīgas saimniekošanas rezultātā augsnē piesaistītā oglekļa daudzumu ir iespējams izmērīt, kas lauksaimniekiem var dot iespēju gūt papildu ienākumus no tā saucamo carbon offsets radīšanas.

Ar piesaistīto finansējumu eAgronom plāno attīstīt noieta tirgu Eiropas Savienībā un ārpus tās, pilnveidot oglekļa emisiju uzskaites tehnoloģijas, tai skaitā ieviešot blokķēdes tehnoloģiju risinājumus, kā arī sertificēt programmu atbilstoši augstākajiem industrijas standartiem.

 

 

ZGI Capital vadošais partneris Normunds Igolnieks:

 

“eAgronom ir enerģiska, zinoša, motivēta un ļoti ambicioza komanda ar patiesi globālu nākotnes vīziju, turklāt ņemot vērā Eiropas Savienības uzsākto “zaļo kursu” klimata pārmaiņu mazināšanai un augošās energoresursu un minerālmēslojumu cenas, interese par ilgtspējīgām lauksaimniecības metodēm un to finansēšanu nākotnē būs tikai augšupejoša. Ieguldījumu projekti ar fokusu uz ilgtspējīgiem risinājumiem šobrīd ir ļoti pieprasīti, un mēs labprāt tos atbalstām. Vienā uzņēmumā varam ieguldīt no 0,5 līdz pat 4,8 miljoniem eiro, tāpēc finansējums ir pieejams arī ļoti vērienīgiem projektiem.” 

 

 

ALTUM valdes locekle Ieva Jansone – Buka:

 

“Ieguldījums uzņēmumā eAgronom ir labs piemērs tam, kā ALTUM caur iespēju kapitāla fondiem investē inovatīvos un ambiciozos uzņēmumos ar ilgtspējīgām biznesa idejām un lielu izaugsmes potenciālu, kas vienlaikus ir arī augstāku risku. Ar ALTUM finansēto iespēju kapitāla fondu starpniecību ieguldām un arī nākamajā periodā ieguldīsim apjomīgus Eiropas Savienības fondu līdzekļus dažādu izaugsmes stadiju uzņēmumu attīstībā, veicinot Baltijas reģiona ekonomisko izaugsmi, un palielinot šo uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā.” 

 

 

Par ZGI Capital

ZGI Capital ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kurš savu darbību Baltijas tirgū uzsāka 2005. gadā. Investīciju periodu ir noslēgušas trīs fondu paaudzes un pašreiz notiek investīcijas no ceturtās paaudzes fonda “ZGI-4”.

Par eAgronom
Igaunijas jaunuzņēmums eAgronom dibināts 2016. gadā, un šobrīd tajā strādā vairāk nekā 80 darbinieku. eAgronom šobrīd ir ap 1500 klientu visā Eiropā, kas pārvalda vairāk nekā miljons hektāru aramzemes. Pēdējā investīciju kārtā uzņēmums piesaistījis 7.4 miljonus dolāru.

 

Informācija par ALTUM riska kapitāla fondiem