ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

 

 

Par obligāciju izvietošanas rezultātiem

 

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti 2017.gada 30.augusta Altum pirmās obligāciju emisijas EUR 30 000 000 apmērā programmas pamatprospektā (turpmāk – “Pamatprospekts”), ir tāda pati nozīme šajā paziņojumā.

 

 

ALTUM saskaņā ar Pamatprospekta sadaļas “Obligāciju Izvietošana” 6.4.punktu ar šo paziņo, ka Altum otrās sērijas pirmā laidiena obligāciju emisijas izvietošanas rezultātā, kas tika veikta saskaņā ar Altum 2018.gada 28.februārī apstiprinātajiem sākotnējiem galīgajiem noteikumiem, obligācijām ir noteikti šādi raksturlielumi:

 

 

 • Obligāciju sērijas numurs: 2
 • Laidiena numurs: 1
 • Emisijas apjoms: EUR 10 000 000
 • Emitējamo obligāciju skaits: 10 000
 • Obligācijas nominālvērtība: EUR 1 000
 • Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1.3%
 • Ienesīgums līdz dzēšanai: 1.3805%
 • Emisijas cena: EUR 994.664 par vienu obligāciju
 • Emisijas datums: 2018.gada 7.marts
 • Dzēšanas termiņš: 2025.gada 7.marts
 • ISIN kods: LV0000880037

 


Atruna

Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai piedāvājums pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” vai tās pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.