Altum-Aktualitātes-Laikus iesniegta mājas renovācijas noslēguma dokumentācija – vienīgā iespēja nepazaudēt Eiropas naudu!

Laikus iesniegta mājas renovācijas noslēguma dokumentācija – vienīgā iespēja nepazaudēt Eiropas naudu!

ALTUM

17. Aug, 2023

ALTUM_ERAF_react EU-01

Kā nepazaudēt vairākus simtus tūkstošus eiro piešķirto Eiropas Savienības fondu naudu? Vai iesāktos projektus un dokumentus obligāti jāpabeidz noteiktajā termiņā?  Šie ir svarīgi jautājumi, uz kuriem nepieciešams zināt atbildes, strauji noslēgumam tuvojoties iepriekšējā ES fondu perioda daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmai. Šobrīd vairāk nekā 30 renovāciju pabeigušās mājas vēl kārto dokumentus par ēku nodošanu, bet vēl 182 objekti ir būvniecības stadijā. Šiem vairāk nekā 200 projektiem ir risks pazaudēt Eiropas Savienības fondu finansējumu, ja līdz šā gada 1. oktobrim netiks iesniegti visi nepieciešamie dokumenti veiksmīgai projektu noslēgšanai.

 

Skaidro Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja:

 

Lai ALTUM būtu tiesīga izmaksāt mājai paredzēto ES finansējumu pilnā apmērā, mājas pilnvarotajai personai ir jāiesniedz noslēguma dokumentāciju ALTUM līdz šā gada 1. oktobra dienas beigām. Šis datums ir pats pēdējais termiņš, pēc kura atkāpes vairs nav iespējamas. Iesniedzot dokumentus līdz 1. oktobrim, ALTUM nodrošinās, ka tie tiks izskatīti un atlikusī granta nauda izmaksāta laikā. Programmas nosacījumi paredz, ka ALTUM visas projektu izmaksas ir jānodeklarē Eiropas Komisijai līdz 2023. gada 31. decembrim, termiņa pagarinājums nav iespējams.

 

Pašlaik būvniecības procesā ir liels skaits objektu, tāpēc septembra beigās un oktobra pirmajā dienā paredzams ievērojams noslēguma dokumentācijas iesniegšanas vilnis. Līdz ar to aicinām tos projektu iesniedzējus, kuru ēku atjaunošana jau ir pabeigta vai tuvākajā laikā tiks pabeigta, nekavēties ar dokumentu iesniegšanu.

 

Informācija par to, kā precīzi sagatavot un iesniegt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes būvniecības projekta noslēguma dokumentāciju, pieejama ALTUM vebināra ierakstā:

 

https://youtu.be/_dGFmbxV80Q.

 

Skaidro Gatis Silovs, Ekonomikas ministrijas Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors:

 

Kas notiks ar projektiem, ja dokumentācija netiks iesniegta līdz š.g. 1. oktobrim?

 

Projekti, kas pašreiz tiek īstenoti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, ir jāpabeidz līdz šā gada 1. oktobrim. Termiņi ir noteikti un tos ir stingri jāievēro. Ja projekts nav nodots ekspluatācijā, nav sasniegti rādītāji vai ir palicis kaut kas cits neizpildīts, tad tas tiek atzīts par nepabeigtu jeb nefunkcionējošu projektu, jo nav nodrošināta pilnīga plānoto procesu un darbu izpilde, un attiecīgi arī Eiropas Savienības fondu finansējums netiks izmaksāts.

 

Ko darīt, ja paredzams, ka projekta termiņus tomēr nebūs iespējams ievērot?

 

Tiem projektiem, kuriem paredzams, ka tie netiks pabeigti līdz š.g. 1. oktobrim, nepieciešams līdz š.g. 25. augustam “Mans ALTUM” sistēmā iesniegt informāciju, norādot, ka projekts potenciāli būs nefunkcionējošs, skaidri un precīzi aprakstot, cik daudz no plānotajiem darbiem tiks izpildīti līdz š.g. 1. oktobrim un tādējādi finansēts no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem, un kādu darbu izpilde ir paredzēta vēl pēc š.g. 1. oktobra un no kādiem finanšu avotiem konkrētais objekts tiks pabeigts līdz 2024. gada 1. augustam.

 

Svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka tikai tas, kas tiks izpildīts līdz 2023. gada 1. oktobrim, tiks finansēts no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem. Tāpat projektu realizētājiem jāapzinās, ka to, kas līdz 2023. gada 1. oktobrim nebūs izdarīts, no Eiropas Savienības fondiem vairs nevarēs atgūt.

 

Kāpēc jāiesniedz informācija par nefunkcionējošu projektu?

 

Ekonomikas ministrija gatavo izņēmuma atļauju, lai piešķirtu nepilnu finansējumu nefunkcionējošajiem projektiem. Tomēr, lai no Ministru kabineta saņemtu atļauju projektus finansēt daļēji, pašiem projektiem nepieciešams identificēties kā nefunkcionējošiem (nepabeigtiem), precīzi norādot, cik liela būs apguve un cik – atlikumi. Sarakstu ar nefunkcionējošiem projektiem Ekonomikas ministrija iesniegs Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai. Savukārt valdība, izvērtējot informāciju, varēs lemt, vai atļaut ALTUM daļēji veikt izmaksu nefunkcionējošiem projektiem. Taču jāņem vērā – šiem projektiem ir jābūt pabeigtiem jeb funkcionējošiem vēlākais līdz nākamā gada 1. augustam, lai saņemtu Eiropas Savienības atbalstu par darbiem, kas paveikti līdz 2023. gada 1. oktobrim. Ja projekts netiks pilnībā pabeigts līdz 2024. gada 1. augustam, tiks zaudēts arī Eiropas Savienības atbalsts par darbiem, kas tika pabeigti līdz 2023. gada 1. oktobrim.

 

Svarīgākais priekšnoteikums, lai šogad pilnā apjomā saņemtu Eiropas Savienības fondu finansējumu, ir laikā iesniegta un kvalitatīvi sagatavota projekta noslēguma dokumentācija. Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā “pēdējā brīža atlaižu” nebūs, tāpēc ALTUM aicina nevilcināties ar projekta noslēguma dokumentācijas iesniegšanu un nekādā gadījumā neatlikt to.