Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Atjaunošanas un noturības mehānisms - Digitalizācija

Aizdevumi digitalizācijai

Komersantu digitālās transformācijas veicināšanas aizdevumi un paralēlie aizdevumi

 

 

Ar 20.06.2024. atsākta digitalizācijas aizdevumu pieteikumu pieņemšana  

 

Programma tiek īstenota Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības (ANM) mehānisma ietvaros #NextGenerationEU. Iespēja uzņēmumiem palielināt produktivitāti, veicot ieguldījumu procesu digitalizācijā.

 

Pieejamais atbalsts:

 

icon

Aizdevums 100 000 – 5 000 000 EUR apmērā

icon

Piemērojama kapitāla atlaide līdz 35% apmērā no ieguldījumu projekta izmaksām, neieskaitot PVN

icon

Kapitāla atlaides maksimālais apjoms - 200 000 EUR

icon

Kapitāla atlaide tiek piemērota pēc projekta pabeigšanas, dzēšot Altum aizdevuma pamatsummu kapitāla atlaides apmērā

Piesakies konsultācijai

Informācija par konsultāciju

Vēlamais konsultācijas veids:

Paldies par pieteikšanos!
AIZVĒRT

 

Aizdevums ir pieejams digitālās transformācijas projektu īstenošanai Latvijā:

 • Vispārējas tautsaimniecības nozares uzņēmumiem (aizdevumus nevar saņemt lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs darbojošies komersanti)
 • Komercreģistrā reģistrētiem sīkiem (mikro), maziem, vidējiem un lielajiem komersantiem

 

Atbalstāmās digitalizācijas aktivitātes:

icon

Tradicionālo procesu digitalizācija

icon

Industrijas 4.0 risinājumu iegāde un ieviešana - automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras komponenti 

icon

5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde

icon

Datu uzglabāšanas risinājumi

icon

Procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde

icon

Jaunu iekārtu iegāde informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas produktu lietošanu ražošanas procesā

icon

Platformu ekonomika - vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveide un nodrošināšana 

Aizdevumu nevar saņemt:

 • Neatbalstāmajās nozarēs īstenojamiem projektiem
 • Ieguldījumiem enerģiju ražojošās iekārtās (t.sk. pašu patēriņam)
 • Standarta datortehnikas iegādei
 • Esošas programmatūras atbalstam un pielāgošanai
 • Nekustamā īpašuma iegādei
 • Būvniecības izmaksām, kas pārsniedz 10% apmēru no kopējām projekta izmaksām
 • PVN apmaksai

Digitalizācijas programmas nosacījumus regulē 05.07.2022 MK noteikumi Nr.421.

Skaties tiešsaistes vebināra “Atbalsts uzņēmumu digitalizācijai. Finansējums un pieteikšanās” ierakstu. (06.06.2023.) Uzzini par jauno #AtveseļošanasFonds atbalsta programmu iespējām biznesa digitālajai transformācijai. 

 

Piedalās runātāji no Ekonomikas ministrijas, ALTUM, LIAA, Latvijas Digitālais akseleratora, Latvijas IT klastera, Digitālo inovāciju parka. 

Atbalsta saņēmējiem ir jāievēro fondu publicitātes prasības

Kapitāla atlaide

Altum aizdevuma pamatsummas pilnīga vai daļēja dzēšana pēc projekta pabeigšanas un Eiropas digitālā inovāciju centra atzinuma par nosacījumu izpildi saņemšanas. Kapitāla atlaides apmērs, kādā tiks dzēsts Altum aizdevums, tiek noteikts pirms līguma ar komersantu noslēgšanas, ņemot vērā kapitāla atlaides apmēra ierobežojumus un pieļaujamās atbalsta intensitātes. 

 

Programmas ietvaros pieejami divu veidu aizdevumi:

icon

Altum paralēlais aizdevums - tiek sniegts kopā ar citu finansētāju

icon

Altum tiešais aizdevums - Altum ir vienīgais aizdevējs

Altum aizdevuma atmaksas termiņš – līdz 10 gadiem. 

 

Altum aizdevums tiek izsniegts attiecināmo izmaksu segšanai, t.i. ieguldījumiem materiālos un nemateriālos aktīvos.

 

Kombinētā finanšu instrumentu veidiALTUMCits finansētājsAizņēmējs
ALTUM tiešais aizdevums bez cita finansētāja ALTUM finansē kapitāla atlaides apmērāLīdz 35% no projekta izmaksām -Vismaz 65% no projekta izmaksām
ALTUM finansē virs kapitāla atlaidesLīdz 75% no projekta izmaksām - Vismaz 25% no projekta izmaksām
ALTUM paralēlais aizdevums kopā ar citu finansētāju ALTUM finansē kapitāla atlaides apmērāLīdz 35% no projekta izmaksām Vismaz ALTUM aizdevuma apmērāVismaz 5% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām
ALTUM finansē virs kapitāla atlaidesLīdz 47,5% Vismaz ALTUM aizdevuma apmērā Vismaz 5% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām

* PVN neiekļauj kapitāla atlaides aprēķinā

 

Aizdevumu sniedz kā de minimis atbalstu vai kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas 14.pantu, ja komersantam nav pieejams de minimis limits vismaz atbalsta ekvivalenta apmērā. 

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu, komersantam sadarbībā ar kādu no Eiropas Digitālo inovāciju centriem (EDIC) jāveic digitālā brieduma tests, un tā ietvaros jāsaņem digitālās attīstības ceļa karte, kas kopā ar aizdevuma pieteikumu jāiesniedz Altum.

 

Digitālā brieduma testa un ceļa kartes saņemšanai piesakies kādā no EDIC:

Latvijas Digitālās inovācijas centrs                               Latvijas Digitālais akselerators

Pēc ceļa kartes saņemšanas komersants var vērsties ar aizdevuma pieteikumu savā bankā vai pie Altum.

 

Pieteikuma sagatavošana un līguma slēgšana:

 • Kopā ar EDIC veic sākotnējo digitālā brieduma testu un sagatavo digitālās attīstības ceļa karti par veicamajiem ieguldījumiem un plānotajiem projekta rezultātiem
 • Sagatavo projekta izmaksu tāmi, apzinot piegādātājus un apkopojot projektā veicamos ieguldījumus. Nosaki projektā nepieciešamā ārējā finansējuma apmēru
 • Noskaidro bankas gatavību līdzfinansēt projektu un, ja nepieciešams, aizpildi aizdevuma pieteikumu
 • Atbilstoši bankas piedāvātajam finansējuma apmēram iesniedz mans.altum.lv paralēlā aizdevuma pieteikumu vai piesakies ALTUM tiešajam aizdevumam, ja banka nepiedalīsies projekta līdzfinansēšanā
 • Altum pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, nosakot kapitāla atlaides apmēru

Projekta īstenošana un kapitāla atlaides piemērošana:

 • Saņem piešķirto aizdevumu un īsteno projektu, lai sasniegtu plānotos rezultātus
 • Pēc projekta pabeigšanas ar EDIC veic otrreizējo digitālā brieduma testu un saņem atzinumu par ceļa kartē noteikto ieguldījumu un mērķu izpildi
 • 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedz Altum no EDIC saņemto atzinumu
 • Ja saņemts pozitīvs EDIC atzinums, Altum var piemērot kapitāla atlaidi, pilnībā vai daļēji dzēšot Altum aizdevuma pamatsummu
 • Ja saņemts negatīvs atzinums vai tas nav iesniegts, Altum nepiemēro kapitāla atlaidi un komersants uzsāk pamatsummas atmaksu atbilstoši sākotnējam aizdevuma grafikam
Vai ir termiņš, līdz kuram programmā var pieteikties?
Vai programmā var pieteikties tikai vienu reizi?
Vai ar vienu ceļa karti es varu pieteikties atbalstam gan Altum, gan LIAA programmā?
Vai minimālā summa 100 000 euro, lai kvalificētos Altum atbalstam, ir projekta summa vai nepieciešamā finansējuma summa?
Vai programmas ietvaros iespējams saņemt aizdevumu par jau veiktām izmaksām?
Vai es varu pieteikt jau uzsāktu projektu? Kas ir uzsākts projekts?
Kas ir kapitāla atlaide?
Vai ir iespējams saņemt lielāku kapitāla atlaidi, ja reģionālā atbalsta intensitāte maksimāli ir 60%?
Kapitāla atlaide - līdz 35%. Vai tā jau sākotnēji var tikt noteikta mazākā apmērā nekā 35%? Kādos gadījumos kapitāla atlaidi nepiemēro vispār?
Vai projekts var tikt īstenots vairākos NUTS 3.līmeņa reģionos? Kā šādā gadījumā nosakāma atbalsta intensitāte?
Cik precīzi, iesniedzot aizdevuma pieteikumu, ir jāzina projekta izmaksas? Ja projekta ieviešanas laikā pēkšņi izmaksas mainās, vai tas kaut ko ietekmē?
Vai ir jāveic iepirkums?
Vai es varu iegādāties no saistītajiem uzņēmumiem?
Vai varu iegādāties lietotas iekārtas?
Kāds valsts atbalsta regulējums tiek piemērots programmā?
Vai par Altum aizdevumu ir maksājami procenti?
Kas tiks vērtēts, izskatot aizdevuma pieteikumu?
Vai attiecina arī izmaksas par aktīva uzstādīšanu, integrēšanu un citām ar ieviešanu saistītām darbībām?