Pasargā savu biznesu pret ārvalstu pircēja nemaksāšanu vai maksātnespējas riskiem

Apmaksa pēc piegādes jeb pēcapmaksa ir normāla eksportētāja ikdiena. Stress piezogas, ja tas ir jauns un nepārbaudīts klients, tāpat pandēmija ir mazinājusi arī pārliecību par jūsu esošo vai jauno sadarbības partneru stabilitāti un finansiālo labklājību.

Vai zināji, ka 50% bezcerīgo parādu uzņēmumu bilancēs veido tieši ilgtermiņa sadarbības partneri?

Izmanto valsts atbalstu eksportētājiem – eksporta kredīta garantiju:

 

  • Sedz pircēja un politiskos riskus

  • Sedz pircēja saistību garantētāja riskus – cita uzņēmuma vai pircēja bankas riskus

  • Kalpo kā papildu nodrošinājums arī pircēja bankas garantijas vai akreditīva gadījumos, kad ir šaubas par bankas likviditāti

  • Kalpo kā nodrošinājums faktoringa vai cita apgrozāmo līdzekļu finansējuma saistībām savā bankā

 

Eksportētāji uz ES un OECD valstīm garantijai var pieteikties, ja atbilst šādiem nosacījumiem:

 

  • MVK ar eksporta apgrozījumu, kas nepārsniedz 2 milj. EUR saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu pārskata datiem
  • Ja atlikto maksājumu termiņš nav īsāks par 181 dienu.
  • Atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. EUR
  • Atlīdzības apmērs – 90% no pircēja limita
  • Maksimālais atliktā maksājuma termiņš – līdz 2 gadiem, lauksaimniecības produktu eksporta darījumiem līdz 547 dienām
  • Maksa par eksporta kredīta garantijas pakalpojumu ir garantijas prēmija

Atstāj savus kontaktus, lai varam pastāstīt vairāk par iespējām Jūsu uzņēmumam, tostarp, kā saņemt piedāvājumu eksporta kredīta garantijai.

 

Programmu regulējošie 20.12.2016. MK noteikumi Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”

 

Piesakies konsultācijai

Paldies par pieteikšanos!
PIETEIKTIES VĒLREIZ

Sazinies ar ALTUM ekspertiem