Pasargā savu biznesu pret ārvalstu pircēja nemaksāšanu vai maksātnespējas riskiem. 

Apmaksa pēc piegādes jeb pēcapmaksa ir ierasta eksportētāja ikdiena. Jauns un nepārbaudīts klients – var radīt darījuma  riskus. Lai palīdzētu Latvijas eksportētājiem, tai skaitā, pārvarēt ģeopolitiskās situācijas sekas, ir pieejamas eksporta garantijas. 

 

Izmanto valsts atbalstu eksportētājiem – eksporta kredīta garantiju:

 • Sedz pircēja un politiskos riskus:
  • pircēja maksātnespēju;
  • pircēja atteikumu veikt atliktos maksājumus;
  • kara, revolūcijas, sacelšanās, pilsoņu kara, masu nekārtību vai vispārējā streika gadījumā;
  • dabas katastrofu, kodolavāriju gadījumā;
  • situācijā, kad publiskais pircējs neveic atlikto maksājumu;
 • Sedz pircēja saistību garantētāja riskus – cita uzņēmuma vai pircēja bankas riskus
 • Kalpo kā papildu nodrošinājums arī pircēja bankas garantijas vai akreditīva gadījumos, kad ir šaubas par bankas likviditāti
 • Kalpo kā nodrošinājums faktoringa vai cita apgrozāmo līdzekļu finansējuma saistībām savā bankā

 

Vai zināji, ka 50% bezcerīgo parādu uzņēmumu bilancēs veido tieši ilgtermiņa sadarbības partneri?

Atstāj savus kontaktus, lai varam pastāstīt vairāk par iespējām Jūsu uzņēmumam, tostarp, kā saņemt piedāvājumu eksporta kredīta garantijai.

 

Programmu regulējošie 20.12.2016. MK noteikumi Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”

 

Piesakies konsultācijai

Paldies par pieteikšanos!
PIETEIKTIES VĒLREIZ

Sazinies ar ALTUM ekspertiem