Vajadzīga nauda idejas pārvēršanai biznesā? Tev ir jauns uzņēmums un meklē finansiālu atbalstu tā attīstībai? Valsts atbalsts biznesa uzsākšanai radīts, lai iedrošinātu iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā. 

 

Starta aizdevums pieejams arī tad, ja esi bez iepriekšējas biznesa pieredzes, bet ar skaidru plānu, ko vēlies radīt.

Par aizdevumu:

icon

Pieteikties var pirms SIA (uzņēmuma) dibināšanas, kā arī tad, ja esi pašnodarbināta persona.

icon

Paredzēts uzņēmumiem, kas nav vecāki par 7 gadiem

icon

Aizdevuma summa no 2000 – 250 000 Euro

icon

Gada procentu likme no 3%

icon

Aizdevumiem līdz 100 000 Euro atvieglotas nodrošinājuma prasības

icon

Termiņš aizdevumiem investīcijām līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem - līdz 15 gadiem

Atbalsts paredzēts

icon

Apgrozāmajiem līdzekļiem, piemēram, izejmateriālu iegādei, degvielas izmaksām, nomas maksājumiem

icon

Investīcijām, piemēram, iekārtām, tehnikai, komerctransporta iegādei

icon

Nekustamā īpašuma projektiem, piemēram, ražošanas telpu iegādei vai remontam

 

Starta aizdevumam nevar pieteikties, ja:

  • Uzņēmumam vai pašnodarbinātai personai ir VID nodokļu parādi
  • Ir aktuāls maksātnespējas process
  • Ir maksājumu kavējumi Latvijas Bankas Kredītu reģistrā
 
 

Nozaru ierobežojums:

  • Alkohola tirdzniecība
  • Tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecība
  • Ieroču un munīcijas tirdzniecība
  • Finanšu un apdrošināšanas darbības
  • Operācijas ar nekustamo īpašumu (izņemot nekustamā īpašuma pārvaldīšana)
  • Projektiem, kas saistīti ar uzņēmuma preču eksporta tīkla izveidošanu vai paplašināšanu

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”.

Atbalsta saņēmējiem ir jāievēro

fondu publicitātes prasības

Piesakies konsultācijai

Informācija par konsultāciju

Vēlamais konsultācijas veids:

Paldies par pieteikšanos!
AIZVĒRT

Esam atbalstījuši vairāk nekā 2760 mazo un vidējo biznesa projektus

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader. Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies.

 

 

NB! Iesniedzot dokumentus mans.altum.lv sistēmā, jūs piekrītat, ka uzņēmumam nav: nodokļu parādi, maksājumu kavējumi, neatbalstāmas darbības nozares, maksātnespēja. Jūs piekrītat personas datu apstrādei ar mērķi saņemt informāciju par ALTUM piedāvātajiem pakalpojumiem.

 

 

Iesniedzamie dokumenti

  •  Konta izraksts par pēdējiem sešiem mēnešiem

Maksas pakalpojumu cenrāži

EaSI garantijas mikro uzņēmumiem

Eiropas Investīciju fonds un Altum Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. 

 

ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi var saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.

 

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, aicinām iesniegt aizdevuma pieteikumu šeit. 

Garantijas nosacījumi

icon

Pieejama uzņēmumiem līdz 10 darbiniekiem (mikro uzņēmumiem) vai arī uzņēmumiem ar lielāku darbinieku skaitu, kam ir biznesa uzsācēja statuss

icon

Piešķir apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, izņemot nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija; zemes iegāde; reģistrācijai pakļautām kustamām lietām

icon

Maksimāla aizdevuma summa – 25 000 EUR

icon

Aizņēmēja kopējais saistību apjoms nepārsniedz 25 000 EUR

icon

Pieejama šādiem Altum aizdevumiem: startamazie aizdevumi lauku teritorijās

 

Šis finansējums tiek piešķirts ar garantiju, ko Eiropas Savienība finansē no Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EASI) un no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt Eiropas Savienībā veiktu produktīvu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku finansējuma pieejamību.  Plašāka informācija par ESIF ir atrodama Eiropas Komisijas informatīvajā lapā tīmeklī  un twiterī (#investEU)

Atbalstītais finansējums izmanto Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Garantijas mehānismu, kurš izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido  Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”), un atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (“ESIF”), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt produktīvu Eiropas Savienībā izdarītu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam”.

Par EaSI jautā

Biznesa uzsākšanai pieejami trīs atbalsta veidi. Sazinies ar mums un mēs palīdzēsim noskaidrot, kurš Tev ir vispiemērotākais!

Kopš 2015. gada esam izsnieguši vairāk nekā 56 mEUR, lai idejas tiktu pārvērstas biznesā

 

Skaties semināra ierakstu “Biznesa uzsācējiem – par valsts un ES atbalsta programmām biznesa uzsākšanai un attīstīšanai.” (27.03.2024.)