Vajadzīga nauda idejas pārvēršanai biznesā? Tev ir jauns uzņēmums un meklē finansiālu atbalstu tā attīstībai? Valsts atbalsts biznesa uzsākšanai radīts, lai iedrošinātu iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā.

Par aizdevumu

icon

Neliela biznesa projekta īstenošanai

icon

Var pieteikties mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, individuālie komersanti bez uzņēmuma vecuma ierobežojuma

icon

Līdz 25 000 EUR dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai

icon

Investīcijām: līdz 8 gadiem

Apgrozāmajiem līdzekļiem: līdz 3 gadiem

Izmaksas

icon

Gada procentu likme no 6,5%

icon

Aizdevumam investīcijām līdzdalība 10% apmērā projektos virs 7 000 EUR

icon

Aizdevumiem līdz 25 000 EUR nav nepieciešams nodrošinājums, ja atbilst EaSI garantijas nosacījumiem

Atbalsts paredzēts

icon

Apgrozāmajiem līdzekļiem, piemēram, izejmateriālu iegādei, degvielas izmaksām, nomas maksājumiem

icon

Investīcijām, piemēram, iekārtām, tehnikai, komerctransporta iegādei

icon

Nekustamā īpašuma projektiem, piemēram, ražošanas telpu iegādei vai remontam

Mikrokredītam nevar pieteikties, ja:

 • Uzņēmumam vai pašnodarbinātai personai ir VID nodokļu parādi
 • Ir aktuāls maksātnespējas process
 • Ir maksājumu kavējumi Latvijas Bankas Kredītu reģistrā

 

Nozaru ierobežojums:

 • Alkohola tirdzniecība
 • Tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecība
 • Ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu (izņemot nekustamā īpašuma pārvaldīšana)
 • Projektiem, kas saistīti ar uzņēmuma preču eksporta tīkla izveidošanu vai paplašināšanu

Piesakies konsultācijai

Informācija par konsultāciju

Vēlamais konsultācijas veids:

Paldies par pieteikšanos!
AIZVĒRT

Esam atbalstījuši vairāk nekā 2760 mazo un vidējo biznesa projektus

2 000 €
1 000 000 €
0.5 gadi
3 gadi

NB! Iesniedzot dokumentus mans.altum.lv sistēmā, jūs piekrītat, ka uzņēmumam nav: nodokļu parādi, maksājumu kavējumi, neatbalstāmas darbības nozares, maksātnespēja. Jūs piekrītat personas datu apstrādei ar mērķi saņemt informāciju par ALTUM piedāvātajiem pakalpojumiem. ALTUM privātuma politika pieejama šeit

 

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

 

 

Iesniedzamie dokumenti

 

Konta izraksts par pēdējiem sešiem mēnešiem

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader. Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies.

 

 

Atskaišu veidlapas

 

Iesnieguma veidlapa

dokumenti

EaSI garantijas mikro uzņēmumiem

Eiropas Investīciju fonds un Altum Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros parakstījuši mikrofinansēšanas garantijas līgumu. Jauno finansēšanas līgumu nodrošinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas ir kodols Investīciju plānam Eiropai. 

 

ES sponsorētās programmas ietvaros mikrouzņēmumi var saņemt samazinātu procentu likmju aizdevumus ar zemākām nodrošinājuma prasībām.

 

Lai saņemtu EIF atbalstīto finansējumu, aicinām iesniegt aizdevuma pieteikumu šeit. 

Garantijas nosacījumi

icon

Pieejama uzņēmumiem līdz 10 darbiniekiem (mikro uzņēmumiem) vai arī uzņēmumiem ar lielāku darbinieku skaitu, kam ir biznesa uzsācēja statuss

icon

Piešķir apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, izņemot nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija; zemes iegāde; reģistrācijai pakļautām kustamām lietām

icon

Maksimāla aizdevuma summa – 25 000 EUR

icon

Aizņēmēja kopējais saistību apjoms nepārsniedz 25 000 EUR

icon

Aizdevuma nodrošinājums ir īpašnieka galvojums

icon

Pieejama šādiem Altum aizdevumiem: startamazie aizdevumi lauku teritorijās

 

Šis finansējums tiek piešķirts ar garantiju, ko Eiropas Savienība finansē no Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EASI) un no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt Eiropas Savienībā veiktu produktīvu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku finansējuma pieejamību.  Plašāka informācija par ESIF ir atrodama Eiropas Komisijas informatīvajā lapā tīmeklī  un twiterī (#investEU)

Atbalstītais finansējums izmanto Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Garantijas mehānismu, kurš izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1296/2013, ar ko izveido  Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”), un atbalstu no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (“ESIF”), kas izveidots saskaņā ar Investīciju plānu Eiropai. ESIF nolūks ir palīdzēt atbalstīt produktīvu Eiropas Savienībā izdarītu investīciju finansēšanu un īstenošanu un nodrošināt lielāku piekļuvi finansējumam”.

COSME garantija maziem un vidējiem uzņēmumiem

 

Altum ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) par sadarbību COSME programmā*. Programma atvieglo finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sniedzot iespēju saņemt papildu garantiju nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumā.

 

EIF sniegtais atbalsts uzņēmumiem bija pieejams līdz 2023.gada 15.martam. 

Finansēšanas noteikumi:

 • Pieejama mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (darbinieku skaits līdz 250, apgrozījums – līdz 50 milj. EUR vai bilances kopsumma līdz 43 milj. EUR)
 • Apgrozāmiem līdzekļiem un investīcijām, izņemot nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība vai rekonstrukcija; zemes iegāde; reģistrācijai pakļautām kustamām lietām
 • Maksimāla aizdevuma summa – 150 000 EUR
 • Aizņēmēja kopējais saistību apjoms nepārsniedz 25 000 EUR
 • Aizdevuma nodrošinājums ir īpašnieka galvojums
 • Pieejama šādiem Altum aizdevumiem: starta, mazie aizdevumi lauku teritorijās
 • COSME garantija ir bez maksas

 

* COSME ir Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, un tās kopējais budžets ir 2,3 miljardi eiro. COSME atbalsta MVU šādās jomās: finansējuma pieejamības uzlabošana, atbalsts jaunu tirgu apgūšanai, konkurētspējas paaugstināšanai u.c. Plašāka informācija par COSME programmu ir pieejama EIF mājaslapā.

 

Šis finansējums tiek piešķirts pateicoties garantijai, kuru nodrošina COSME un Eiropas Stratēģisko Investīciju fonds (“EFSI”), kas nodibināti saskaņā ar Eiropas Investīciju Plānu. EFSI mērķis ir palīdzēt atbalstīt finansēšanu un produktīvu investīciju Eiropas Savienībā īstenošanu un nodrošināt pieaugošu finansējuma pieejamību.

 

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības atbalstu Garantiju mehānisma ietvaros, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveidota Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma (COSME) (2014.–2020. gads).

Par EaSI jautā

Biznesa uzsākšanai pieejami trīs atbalsta veidi. Sazinies ar mums un mēs palīdzēsim noskaidrot, kurš Tev ir vispiemērotākais!

 Starta aizdevumsMazie aizdevumi lauku teritorijāsMikrokredīts
MērķisInvestīcijām un apgrozāmiem līdzekļiemInvestīcijām un apgrozāmiem līdzekļiemInvestīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem
Uzņēmuma vecumsLīdz 5 gadiemNav ierobežotsNav ierobežots
Aizdevuma summa2 000 – 150 000 EURApmērs līdz 100 000 EUR, tai skaitā līdz 35000 EUR apgrozāmajiem līdzekļiemLīdz 25 000 EUR
TermiņšLīdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem līdz 15 gadiemLīdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma būvniecības un renovācijas projektiem līdz 15 gadiemLīdz 8 gadiem
Gada procentu likmeno 6,5%3 – 8%
no 6,5%
NodrošinājumsLīdz 25 000 EUR - privāts galvojums

Virs 25 000 EUR - uzņēmuma manta
Līdz 25 000 EUR - privāts galvojums

Virs 25 000 EUR - uzņēmuma manta
Līdz 25 000 EUR - privāts galvojums
Var pieteikties pirms uzņēmuma dibināšanas
Pieejams lauku teritorijās
Pieejams pilsētās virs 15000 iedzīvotājiem

Kopš 2015. gada esam izsnieguši vairāk nekā 56 mEUR, lai idejas tiktu pārvērstas biznesā

2 000 €
150 000 €
0.5 gadi
3 gadi
Nav reģistrēts
5 gadi