Altum-Aktualitātes-Par ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmu liela iedzīvotāju interese: mēneša laikā saņemts plānotais pieteikumu skaits

Par ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmu liela iedzīvotāju interese: mēneša laikā saņemts plānotais pieteikumu skaits

ALTUM

01. Jul, 2021

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM īstenotajā valsts atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai kopš programmas atvēršanas 27. maijā saņemti 390 privātmāju īpašnieku pieteikumi, no kuriem pilotprogrammas ietvaros plānots apstiprināt 240. Iedzīvotāju lielās intereses dēļ īsā laikā ir sasniegts šajā pilotprojektā grantiem un tehniskajai palīdzībai paredzētā valsts finansējuma limits, tāpēc pieteikumu pieņemšana tiek slēgta.

 

Jaunā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programma ir pilotprojekts pirms lielāka apjoma līdzīgas programmas plānošanas. Šajā pilotprogrammā grantiem un tehniskajam atbalstam kopumā no valsts paredzēti 1,46 miljoni eiro, kas ļaus realizēt 240 māju energoefektivitātes projektus. Šobrīd no iesniegtajiem pieteikumiem ir apstiprināti 192, bet 29 ir noraidīti. Pieteikumi tiek apstiprināti iesniegšanas rindas kārtībā. Pieteikumi, kas atbildīs kritērijiem, bet kuriem finansējums šobrīd nepietiek, būs “gaidīšanas sarakstā”. Ja kāds no apstiprinātajiem projektiem netiks īstenots, iespēja tiks dota nākamajam pieteikumam iesniegšanas rindas kārtībā. Būtiski, ka ALTUM atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas un pēc dzīvojamās mājas pagaidu energosertifikāta iegūšanas, kas apliecinās arī divu privātmāju energoefektivitātes programmas kritēriju izpildi: dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu un siltumenerģijas patēriņa apkurei samazinājumu vismaz par 20%.

 

ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece: “Jau pirmajās stundās pēc programmas atvēršanas saņēmām 150 pieteikumus, un mēneša laikā ir sasniegts programmas finansējuma limits. ALTUM speciālisti turpina izvērtēt iesniegtos pieteikumus, sniedzot katram pieteicējam atbildi par pieteikuma izvērtēšanas statusu un plānoto lēmuma pieņemšanas dienu. Ja atbilde ir pozitīva, tad nākošie soļi ir līguma slēgšana ar ALTUM, kā arī jāizvēlas kāds no mūsu piedāvātajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas palīdzēs sagatavot privātmājas energoefektivitātes novērtējumu un sagatavos nepieciešamo dokumentāciju.”

 

Visvairāk pieteikumu saņemti no Jelgavas (28), Valmieras (14), Siguldas (11), Liepājas (9) un Ventspils (9). No Rīgas un Pierīgas reģioniem saņemti 132 pieteikumi, Vidzemes 85, Zemgales 79, Kurzemes 61, bet šajā reizē mazāk aktīvi ir bijuši privātmāju īpašnieki Latgalē, kur saņemti 33 pieteikumi. No visiem iesniegtajiem pieteikumiem 147 norādījuši, ka atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.

 

Pašlaik ALTUM speciālisti vērtē pieteikumu atbilstību programmas kritērijiem. Biežākie atteikumu iemesli ir:  māja saskaņā ar būvju klasifikāciju nav viena dzīvokļa māja, pieteikumu iesniegusi persona, kurai nepieder īpašums, māja atrodas Rīgā, Jūrmalā, Pierīgā un pieteicējam nav trīs vai vairāk bērnu, māja nav reģistrēta Zemesgrāmatā un citi iemesli.

 

Pēc pieteikuma apstiprināšanas un līguma noslēgšanas ar Altum atbalsta saņēmējs slēdz vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju par tehnisko palīdzību, kas kopā ar dzīvojamās mājas sākotnējo energoefektivitātes novērtējumu jāiesniedz ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv. Pēc tam būs jādodas pie bankas pēc aizdevuma un jāsāk īstenot savas privātmājas energoefektivitātes projekts. Tad, kad visi darbi ir pabeigti, pakalpojuma sniedzējs sagatavos dzīvojamās mājas pagaidu energosertifikātu un informāciju par to ievadīs Valsts Būvniecības informācijas sistēmā. Vienlaikus mājas īpašniekam portālā mans.altum.lv jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu tehniskās palīdzības un granta izmaksu bankas kontā. Ja dzīvojamās mājas īpašnieks pēc dzīvojamās mājas sākotnējā energoefektivitātes novērtējuma tomēr atsakās no energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, tad tehniskās palīdzības izdevumi netiek kompensēti.

 

Papildu informācija, jaunumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātei atrodama ALTUM mājaslapā, kā arī sociālos tīklos Twitter, Facebook un LinkedIn.