Altum-Aktualitātes-Kā sagatavot savu privātmāju siltināšanai ar valsts atbalstu?

Kā sagatavot savu privātmāju siltināšanai ar valsts atbalstu?

ALTUM

06. May, 2021

Jau maija beigās sāksies pieteikumu pieņemšana ALTUM jaunajā atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai. Atbalsts tiks sniegts garantiju, tehniskās palīdzības un grantu veidā. Lai palīdzētu privātmāju īpašniekiem sagatavoties, ALTUM ir apkopojusi būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu valsts atbalstam. 

 

 

#1 Pārliecinies, kas un kādu atbalsta veidu var saņemt

 

Privātmāju energoefektivitātes atbalsta programma paredz atbalstu divos veidos, uz kuriem var pieteikties gan atsevišķi, gan uz abiem kopā viena pieteikuma ietvaros. Turklāt programmai tiek aicināti pieteikties arī tie, kuri iepriekš ir saņēmuši Altum garantiju privātmājas iegādei.

 

Pirmais atbalsta veids ir Altum garantija bankas aizdevumam līdz 30 % no aizdevuma summas, taču nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un kura atbilst viena dzīvokļa mājas klasei saskaņā ar būvju klasifikāciju.

 

Savukārt otrs atbalsta veids ir grants līdz 5000 eiro ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz aizdevuma sākotnējo pamatsummu, kā arī atbalsts 1000 eiro apmērā privātmājas energoefektivitātes pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādei. Grants un tehniskā palīdzība ir pieejama iedzīvotajiem, kuru apgādībā un kopā dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu vai divi bērni un tiek gaidīts trešais, vai, ja privātmāja atrodas ārpus Rīgas un Jūrmalas un tām pieguļošo novadu administratīvās teritorijas – Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un Ādažu. Būtiski ņemt vērā, ka gan tehniskā palīdzība, gan grants tiks izmaksāts tikai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, ja rezultātā tiek paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un apkures patēriņš samazināts par 20 %.

 

 

#2 Noskaidro, kas jāsagatavo pieteikuma iesniegšanai

 

Gatavojoties privātmāju energoefektivitātes programmas atvēršanai ikvienam ir jāveic mājasdarbs, lai pareizi sagatavotu pieteikumu valsts atbalstam. Pirmais solis ir vērsties pie savas komercbankas ar vēlmi piedalīties programmā un izvērtēt savas iespējas saņemt aizdevumu. Otrais solis ir e-paraksta noformēšana, kas veicinās ātrāku dokumentu apriti, kā arī ļaus bez maksas reģistrēties ALTUM attālināto darījumu sistēmā mans.altum.lv, kur varēs iesniegt pieteikuma dokumentus un sazināties ar iestādi.

 

Kopā ar pieteikumu būs jāiesniedz arī zemesgrāmatas apliecība vai kopīpašuma gadījumā visu mājas kopīpašnieku piekrišanas. Savukārt, ja privātmāja atrodas Rīgā, Jūrmalā vai Rīgai pieguļošajos novados, tad ģimenei ar bērniem jāpievieno bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai grūtniecības apliecinājums; apgādībā esošo bērnu personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adreses izdrukas no portāla www.latvija.lv, kā arī izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas par apgādībā esošajiem bērniem.

 

 

#3 Uzzini, kādiem energoefektivitāti palielinošiem pasākumiem atbalsts paredzēts

 

ALTUM atbalstu var izmantot tikai tādiem pasākumiem, kas rezultēsies energoefektivitātes ietaupījumā, piemēram, būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās; apkures un ventilācijas iekārtu iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai; mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi, kā arī citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekšminētajiem pasākumiem.

 

 

#4 Noslēdz līgumu un realizē projektu

 

Pēc pieteikuma iesniegšanas ALTUM izvērtē pieteikumus un sniedz atbildi pieteikuma iesniedzējam. Ja tā ir pozitīva, ALTUM slēdz līgumu ar atbalsta saņēmēju. Pēc tam nākamais solis būs izvēlēties kādu no ALTUM apstiprinātiem pakalpojuma sniedzējiem, kas palīdzēs sagatavot privātmājas energoefektivitātes novērtējumu, piedāvās energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un sagatavos nepieciešamo dokumentāciju. Ja pakalpojuma sniedzēja cena apmierina, jāslēdz pakalpojuma līgums un kopā ar energoefektivitātes novērtējumu jāsniedz mans.altum.lv. Ja mājas īpašnieks atsakās no projekta tālākas īstenošanas, tad līdzšinējās izmaksas netiek kompensētas.

 

 

#5 Dodies uz banku pēc aizdevuma

 

Ja pakalpojuma sniedzēja piedāvātie energoefektivitātes uzlabošanas risinājumi un to izmaksas apmierina un ir parakstīts atbilstošs līgums, tad ir jādodas pie bankas pēc aizdevuma, jānoslēdz aizdevuma līgums un jāsāk īstenot savas privātmājas energoefektivitātes projekts. Pēc tam, kad visi darbi ir pabeigti, pakalpojuma sniedzējs sagatavos mājas pagaidu energosertifikātu un ievadīs to Valsts Būvniecības informācijas sistēmā.

 

Informācija par Altum atlasītajiem pakalpojuma sniedzējiem un programmas sadarbības bankām garantiju izsniegšanā tiks publicēta ALTUM mājaslapā jau tuvākajā laikā.