Altum-Aktualitātes-Sākas pieteikšanās privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas un elektroenerģijas ražošanas programmā

Sākas pieteikšanās privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas un elektroenerģijas ražošanas programmā

ALTUM

27. Apr, 2022

No šodienas, 27. aprīļa, iedzīvotājiem ir pieejama ALTUM atbalsta programma privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus. Pieteikumi jāiesniedz ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.

 

Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa būs 6000 eiro.

 

 

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs:

 

“Ņemot vērā gan privātmāju īpašnieku arvien pieaugošo interesi par alternatīvajiem energoresursiem pašpatēriņam, gan šā brīža energoresursu cenu svārstības, kā arī kritiski svarīgo nepieciešamību mums ikvienam domāt par Latvijas enerģētisko drošību un energoresursu racionālu lietošanu, jau pagājušajā gadā uzsāktajai programmai piešķirts papildu finansējums vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā, lai sniegtu atbalstu privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā arī saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai. Svarīgi, lai jau šajā būvniecības sezonā pēc iespējas vairāk privātmāju īstenotu šos energoefektivitātes projektus, tāpēc esam arī atvieglojuši būvniecības procedūru šādu projektu īstenošanai. Atbalsts privātmāju īpašniekiem gan energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, gan saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai būs pieejams arī turpmāk jaunās ES struktūrfondu programmas ietvaros vismaz 40 milj. eiro apmērā.”

 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Pagājušajā gadā atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai privātmāju īpašniekiem izpelnījās lielu interesi. Jaunajā programmā ir pieejami divreiz vairāk līdzekļu, proti, 3,27 miljoni eiro, kas varētu pietikt aptuveni 500 līdz 600 māju projektiem. Pagājušā gada pilotprogrammā kvalitatīvi īstenotie projekti sasniedza siltumenerģijas ietaupījumu robežās no 26% līdz 70%, bet ēkas energoefektivitātes klase tika palielināta par vienu vai pat divām klasēm. Esam gatavi ar savu kompetenci un zināšanām turpināt energoefektivitātes programmu īstenošanu.”

 

 

ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece:

 

“Šī gada jaunums – privātmāju energoefektivitātes atbalsta programmā varēs pieteikties iedzīvotāji no visas Latvijas un īpašnieki, kas jau veikuši ēku energoefektivitātes pasākumus, varēs saņemt atbalstu arī pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. Programmai tiek aicināti pieteikties arī tie, kuri iepriekš ir saņēmuši ALTUM garantiju privātmājas iegādei. Lai pieteiktos dalībai programmā, šogad bankas aizdevums nav obligāta prasība – valsts atbalsta pasākumus var īstenot arī par saviem līdzekļiem. Ja atbalsta pasākumus ir plānots īstenot ar bankas aizdevuma palīdzību, vispirms ir jāvēršas pie savas komercbankas, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma saņemšanas iespējām. Jau pirmajā programmas dienā redzam ļoti lielu iedzīvotāju interesi. Pieteikumus izskatīsim iesniegšanas kārtībā un aicinām iedzīvotājus nekavēties ar dokumentu iesniegšanu.”

 

 

ALTUM atbalsta saņēmējs Jānis Gagainis:

 

“Pagājušajā gadā ēku energoefektivitātes programmas ietvaros dzīvojamā mājā ieviesu rekuperācijas sistēmu, un šobrīd mājā varam nodrošināt vienmērīgu gaisa apmaiņu, neatverot logus un nezaudējot siltuma enerģiju. Tā kā sistēma izvada ārā arī putekļus, ēkā būtiski uzlabojusies gaisa kvalitāte. Savukārt uzstādītie saules paneļi, kas sāka darboties šī gada janvārī, ražo elektrību jau saulei austot un pat sniegotos laikapstākļos, protams, nelielākos apjomos. Tagad – saulainās pavasara dienās – saražotas enerģijas apjoms ir tik liels, ka pietiek visai mājsaimniecībai. Mēneša beigās redzu, kāds ir saražotās, mājsaimniecībā patērētās un sistēmā nodotās enerģijas apjoms, ko varēšu izmantot rudens un ziemas mēnešos. Plānoju, ka uzstādītā rekuperācijas sistēma un saules paneļi atmaksāsies aptuveni 4,5 gadu laikā.”

 

 

Pieejamie atbalsta veidi

 

Lai pretendētu uz atbalstu ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai ir jāatbilst šādiem kritērijiem: māja atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā, mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pieteikuma iesniedzējam ir jābūt ēkas īpašniekam un viņa apgādībā un kopā ar viņu jābūt deklarētam vismaz vienam bērnam. Šādi kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos, kas regulē šīs atbalsta programmas darbību.

 

Grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

 

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem – varēs saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.

 

ALTUM arī izsniegs garantiju bankas aizdevumam līdz 30 % no aizdevuma summas, ja iedzīvotājam nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja. Garantija būs pieejama pēc sadarbības līgumu noslēgšanas ar bankām.Infografika par atbalsta ietvaros veicamajiem darbiem pieejama šeit.

 

Papildu informācija par programmu un pieteikšanos tai pieejama šeit.