Altum-Aktualitātes-Pirmo reizi būs pieejams atbalsts privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai

Pirmo reizi būs pieejams atbalsts privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai

ALTUM

29. Jul, 2020

2020.gada 28.jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja jaunu atbalsta programmu mājsaimniecībām, kas paredz portfeļgarantiju nodrošināšanu komercbanku aizdevumiem privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai. Plānots, ka portfeļgarantijas būs pieejamas no 2020.gada ceturtā ceturkšņa.

 

“Pirmo reizi atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai varam piedāvāt arī privātmāju īpašniekiem. Līdz šim trīs vai vairāk dzīvokļu ēkām ir bijis pieejams Eiropas Savienības fondu atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai, bet dzīvojamām ēkām ar mazāku dzīvokļu skaitu vai individuālām dzīvojamām ēkām atbalsta instrumenti nav bijuši pieejami. Analizējot datus par siltumenerģijas patēriņu privātmāju sektorā, secināms, ka vidēji šīs ēkas ir būtiski mazāk efektīvas kā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, tāpēc šodienas lēmums ir nākamais solis dzīvojamā fonda sakārtošanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Turklāt, atbalstot energoefektīvus risinājumus privātmāju sektorā, mēs virzāmies uz Nacionālajā attīstības plānā noteikto mērķu ieviešanu, panākot, ka līdz 2050.gadam Latvijā dzīvojamais fonds atbilst augstiem energoefektivitātes standartiem,” atzīst ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Bieži vien privātmāju īpašniekiem nav pietiekamas informācijas un izpratnes par ekonomiski pamatotiem energoefektivitātes pasākumiem un papildu investīciju finansēšanas iespējām. Līdz šim arī komercbankas nav piedāvājušas produktus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, jo īpašniekiem var būt sarežģījumi ar pietiekama līdzfinansējuma nodrošināšanu, kā arī atsevišķās Latvijas teritorijās privātmājām nav pietiekamas nodrošinājuma vērtībās.

 

Tādēļ, lai novērstu nepilnības finansējuma pieejamībā un nodrošinātu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu privātmāju sektorā, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Altum un Finanšu nozaru asociāciju ir izstrādājusi atbalsta programmu šim ēku sektoram.

 

Lai saņemtu aizdevumu privātmājas energoefektivitātes uzlabošanai, kam būs piesaistīta Altum garantija, mājas īpašniekam būs jāvēršas kredītiestādē, kurai būs noslēgts sadarbības līgums ar Altum. Garantijas likme būs līdz 30% no aizdevuma summas, nepārsniedzot 40 000 EUR., garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus.

 

Altum garantijas komercbankas varēs piesaistīt, ja aizdevums tiks piešķirts:

• fiziskai personai, kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un attiecīgo dzīvojamo māju ir nostiprinātas Zemesgrāmatā;
• atjaunojamā ēka ir individuāla dzīvojama māja, dvīņu vai rindu māja, vai atsevišķu divu dzīvokļu māja, kā arī tā ir nodota ekspluatācijā;
• ēkas atjaunošanas darbiem, t.sk:
• būvdarbu veikšanai ēkas norobežojošajās konstrukcijās;
• inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
• jauna boilera iegādei un uzstādīšanai;
• mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai konkrētās mājsaimniecības vajadzībām.

 

Pirms aizdevuma piešķiršanas Altum veiks energoefektivitātes novērtējuma atbilstības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka projekta rezultātā ēkā tiks paaugstināta ēkas enerģijas patēriņa klasifikācija un ēkas siltumenerģijas patēriņš apkurei samazināsies vismaz par 20%. Ēku energoefektivitātes uzlabošanas novērtējuma izstrādi Altum nodrošinās, izmantojot Eiropas Investīciju bankas Horizon2020 programmas ELENA finansējumu, kā ietvaros ēku īpašnieki varēs saņemt atbalstu 90% energoefektivitātes tehniskās dokumentācijas izstrādei. Pašlaik vēl notiek sarunas ar Eiropas Investīciju banku un Altum par konkrētiem šī atbalsta nosacījumiem.

 

Privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programmu paredzēts finansēt no valsts energoefektivitātes fonda 355 500 eiro apmērā un 2 milj. eiro apmērā no Altum nenoslogotā rezerves kapitāla.

 

Iecerēts, ka programmas ietvaros ik gadu tiks sniegti vidēji 250 aizdevumi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai privātmāju sektorā.

 

Plašāk ar programmas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

 

Papildu informācija:
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
67013193