FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Privātmāju energoefektivitāte

2022.gada 8.martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā. Ministru kabineta noteikumus lasīt šeit.

Pieteikumu pieņemšana sākās š.g. 27.aprīlī plkst. 9:00.

Pieteikums par dalību Privātmāju energoefektivitātes programmā ir jāsniedz elektroniski mans.altum.lv portālā.

Pieteikumus privātmāju energoefektivitātes programmā izskatīsim 20 darba dienu laikā pēc iesniegšanas.

Skatīt atklāšanas vebināru

Atbalsts ir paredzēts dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

Skatīt ēkā veicamos darbus

Kas var saņemt atbalstu?

 • Persona, ar kuru dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vai ir iestājusies grūtniecība

 • Persona ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs

Kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi?

 • Privātmāja atbilst viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām mājas klasei kadastrs.lv

 • Privātmāja ir nodota ekspluatācijā

 • Privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība

 • Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz māju privātpersonai, kura piesakās atbalstam

 • Ģimenē ir vismaz viens bērns

Energoefektivitātes paaugstināšana

Atbalsta apmērs un izmaksas kārtība

1 000 EUR apmērā (tehniskā palīdzība) un 5 000 EUR apmērā (grants), kas tiek izmaksāti pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas.

Pasākumi

 • Būvdarbu veikšana dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās

 • Inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide

 • Jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana

 • Siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmeņa samazināšana, nodrošinot energoefektivitātes klases paaugstināšanu vismaz līdz C klasei un apkures patēriņa samazinājumu vismaz par 20%. Šo nosacījumu izpildi apliecinās:

 1. Sākotnējais dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums, kas tiek sagatavots pirms pieteikuma iesniegšanas ALTUM
 2. Ēkas pagaidu energosertifikāts, kas tiks sagatavots pēc tam, kad dzīvojamā mājā būs veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Ēkas pagaidu energosertifikāts tiks reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv

Abus iepriekšminētos dokumentus var sagatavot tikai Altum atlasīti pakalpojuma sniedzēji.

Elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana

Atbalsta apmērs (atkarībā no iekārtas jaudas*, kas nodrošinās elektroenerģijas ražošanu) 

 • līdz 0.99 kW - 700 EUR

 • no 1 līdz 1.99 kW - 1 000 EUR

 • no 2 līdz 2.99 kW - 1 400 EUR

 • no 3 līdz 3.99 kW - 1 800 EUR

 • no 4 līdz 4.99 kW - 2 200 EUR

 • no 5 līdz 5.99 kW - 2 500 EUR

 • no 6 līdz 6.99 kW - 2 800 EUR

 • no 7 līdz 7.99 kW - 3 200 EUR

 • no 8 līdz 8.99 kW - 3 500 EUR

 • no 9 līdz 9.99 kW - 3 800 EUR

 • no 10 līdz 11.1 kW - 4 000 EUR,

kas tiek izmaksāts pēc jaunu mikroģenerācijas iekārtu iegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas tīklam. Mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu tīklam var veikt pēc tam, kad ir noslēgts Finansiālā atbalsta līgums.

*invertora iestatītai jaudai ir jābūt vienādai ar invertora nominālo jaudu. Ja nominālā jauda būs lielāka par invertora iestatīto jaudu, atbalstu piešķirs par to daļu, kas nodrošina elektroenerģijas ražošanu, t.i., atbilstoši invertora iestatītai jaudai. Invertora iestatītā jauda būs norādīta arī elektroenerģijas sistēmas operatora atļaujā par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu.

Pasākumi

Jaunu mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu un vēja ģeneratoru) iegādei un uzstādīšanai (ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam), lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un elektroenerģijas piegādi.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • Sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā

 • Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām

 • Pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes