Altum-Par Altum-Finanšu informācija

Finanšu informācija

Darbības finanšu pārskati

 

Paskaidrojumi:

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ja nav norādīts citādi.
1 – Konsolidēts pārskats
2 – Sagatavots saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem
3 – Sagatavots atbilstoši ESEF prasībām

ALTUM ceturkšņa pārskati (neauditēti)