Altum-Aktualitātes-Saglabājas liels pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes un ALTUM aizdevumiem zemes iegādei

Saglabājas liels pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes un ALTUM aizdevumiem zemes iegādei

ALTUM

07. Apr, 2022

Pagājušajā gadā saglabājies augsts pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes, un tas joprojām pārsniedz piedāvājumu. Arī interese par attīstības finanšu institūcijas ALTUM valsts atbalsta programmu lauksaimniecības zemes iegādei nemazinās – 2021. gadā aizdevumos piešķirti vairāk nekā 19 miljoni eiro, kas salīdzinot ar gadu iepriekš ir kāpums par 11 %.

Ik gadu ar valsts atbalsta programmas aizdevumu palīdzību lauksaimnieki nopērk 5000 līdz 5500 hektāru lauksaimniecības zemes. 2021. gadā tie bijuši 5300 hektāri, kamēr gadu iepriekš – 5900 hektāri.

 

 

Zemes tirgus aktīvs, aug darījumu apjoms

 

Kopumā ar ALTUM aizdevumu palīdzību pērn notikuši 305 lauksaimniecības zemes iegādes darījumi. Reģionu griezumā visvairāk darījumu bijis Vidzemē – kopumā 93, zemes iegādes darījumiem lielākais piešķirtais finansējuma apjoms ir Zemgalē, kur aizdevumos piešķirti 4,8 miljoni eiro. Zemgalē arī ir lielākais vidējais piešķirtā aizdevuma apjoms – 79 tūkstoši eiro, savukārt mazākais vidējais aizdevums ir Vidzemē – 48 tūkstoši eiro. Latvijā vidējais aizdevuma apjoms pērn bijis aptuveni 63 tūkstoši eiro, kas ir par 14% vairāk nekā 2021. gadā un par 50% vairāk nekā 2017. gadā.

 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme šobrīd ir aktīvs tirgus segments nekustamā īpašuma tirgū un augstais pieprasījums ietekmē arī cenas. Šobrīd aptuveni 95% darījumu lauksaimniecībā izmantojamās zeme cenas ir no 1500 līdz 8000 eiro par hektāru, liecina ALTUM aplēses.

 

 

ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš:

 

“Bieži ir situācijas, kad lauksaimniekam rodas iespēja izpirkt iepriekš nomātu zemi, un daudzos gadījumos tas ir izdevīgāk nekā turpināt to nomāt. Tomēr ne vienmēr banka var izsniegt finansējumu, jo zemniekam pietrūkst nodrošinājuma. Šādos brīžos noder ALTUM zemes kreditēšanas programma, kas ļauj iegādāties zemi arī bez papildu nodrošinājuma ar atmaksas termiņu līdz 30 gadiem, kas ir svarīgi, jo sabalansē aizņēmuma atmaksas termiņu ar laiku, kurā ražošanas vajadzībām izmantotā zeme var sevi atpelnīt. Tieši garais atmaksas termiņš un maza paša līdzdalība mēdz būt vienīgā iespēja uzsākt vai attīstīt savu saimniecību maziem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un jaunajiem lauksaimniekiem. Zemes iegādes aizdevumus piešķiram ar fiksētu procentu likmi, kas ir nemainīga visu aizdevuma periodu un ļauj lauksaimniekiem rēķināties ar noteiktām izmaksām aizdevuma periodā. Vienlaikus šobrīd jaunajos darījumos klientiem var būt jārēķinās ar augstākām izmaksām, ko tieši ietekmē šobrīd novērojamais resursu cenu kāpums globāli. Lauksaimniecības zemes iegādes aizdevumus ALTUM piešķir ar fiksētu procentu likmi, kas ir 2,2% plus Valsts kases resursu cena un mēs redzam, ka šobrīd kopējā likme jau var būt pat 5% līmenī.”

 

“Novērojam arī, ka pēdējā gada laikā arvien pieaug konkurence par īpašumiem, kas nonāk pārdošanā. Pagājušajā gadā lielāks piešķirtā finansējuma apjoms par nedaudz mazāku zemju platību arī liecina par zemes cenu līmeņa pieaugumu. Ņemot vērā augsto interesi un joprojām ierobežoto piedāvājumu, arī šogad lauksaimniecībā izmantojamās zemes cena var turpināt augt, ko veicina arī lauksaimnieku vajadzība pilnvērtīgi noslogot viņu īpašumā esošās lauksaimniecības tehnikas jaudas. ALTUM prognozē, ka lauksaimniecības zemes tirgus būs ļoti aktīvs un, iespējams, šogad tirgū parādīsies arī iepriekš neapsaimniekota lauksaimniecības zeme, kuras atgriešanai lauksaimnieciskajā darbībā būs nepieciešama sakopšana, attīrīšana no apauguma un attiecīgi papildu ieguldījumi. Arī šādas zemes iegādei ALTUM finansējums ir pieejams. Maksimālā aizdevuma summa ir līdz vienam miljonam eiro,” stāsta Jēkabs Krieviņš.

 

Augtāks pieprasījums pēc apgrozāmiem līdzekļiem, pieejams plašs instrumentu klāsts

 

Šobrīd inflācija aug un strauji pieaug arī dažādu resursu cenas, šā gada pavasaris iezīmējies arī ar jūtamu lauksaimniecības minerālmēslu cenu kāpumu, ko izteiktāk izjūt saimniecības, kas nav minerālmēslu krājumus savlaicīgi iegādājušās pagājušajā rudenī un ziemā. Tāpēc prognozējam lielāku pieprasījuma kāpumu arī pēc apgrozāmajiem līdzekļiem. Šobrīd ir pēdējais brīdis, kad jābūt saplānotiem finanšu resursiem, tādēļ pieteikumu skaits apgrozāmo līdzekļu aizdevumam šajā mēnesī ierasti ir ļoti liels. Šī iemesla dēļ ALTUM aicina uz konsultāciju doties savlaicīgi, iepriekš, apzinot savas vajadzības un finansiālās iespējas. Aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem var saņemt lauksaimnieki, zivsaimnieki, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju grupas. Savukārt finansējuma apmērs tiek noteikts, izvērtējot saimniecības lielumu, intensitāti un ražošanas darbības radītājus.

 

“Šobrīd kaimiņos notiekošā kara izraisītā nenoteiktība tieši un netieši ietekmē daudzus uzņēmējus un var būt aktuāla pārorientēšanās un citiem tirgiem vai piegādātājiem, tehnoloģiju pielāgošana, lai mazinātu resursu cenu augošo ietekmi uz ražošanu. Šādām vajadzībām ir pieejami dažādi ALTUM instrumenti, kas ir privāto tirgu papildinoši un izmantojami situācijās, kad paaugstinātu risku dēļ banku finansējums nav pieejams. Piemēram, ALTUM var sniegt kredīta garantijas, kad ar esošo nodrošinājumu nepietiek finansējuma saņemšanai no bankas. Izmantojami arī aizdevumi energoefektivitātes uzlabošanai, tāpat arī Zemes fonda pakalpojumi, kas palīdz lauksaimniekiem situācijās, kad nepieciešams stabilizēt finanšu situāciju vai vajadzīgi papildu resursi attīstībai,” stāsta Jēkabs Krieviņš.