Altum-Aktualitātes-ALTUM kredītu garantiju apskats par 2022.gadu

ALTUM kredītu garantiju apskats par 2022.gadu

ALTUM

05. Apr, 2023

Skaitļos

 

Garantiju* portfelis uz 31.12.2022.                                  → 282 mEUR ( +6.2% pret Q3)

Izsniegtas garantijas* 1.- 4.cet. 2022                             → 103 mEUR ( +41% pret 2021.gadu)

 

2022.gada 4 ceturkšņos izsniegtās garantijas*                             Garantiju* portfeļa sadalījums 2022.gada 31.decembrī

                            

 

*  Atskaitēs iekļautas lauksaimnieku garantijas, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas garantijas un  kredītu garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, izņemot eksporta kredītu garantijas.

 

2022.gads kopumā bija veiksmīgs, liels pieprasījums novērojams tieši apgrozāmo līdzekļu kredītiem, ko ietekmēja t.sk. izejvielu cenu kāpumi tirgū. 2022.gadā strauji pieauga izsniegtais garantiju apjoms Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas ietvaros. Savukārt, saruka Covid-19 garantiju portfelis, kas skaidrojams ar uzņēmumu spēju atgriezties pie veselīgas naudas plūsmas un spēju amortizēt garantēto darījumu pamatsummas.

 

2022.gada 3.ceturksnī ir noslēgti Sadarbības līgumi par portfeļgarantiju sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai, kuru ietvaros tiek turpināts nodrošināt finansējumu komersantiem. 3.kārtā uz 31.12.2022. izsniegtas 143 garantijas, garantiju kopsumma sastādīja 6 mEUR.

 

Aktualitātes:

 

Apbalvoti komercbanku darījumu vadītāji, kuri sasnieguši lielākos jaunizsniegto kredītu garantiju apjomus 2022.gadā. Lai godinātu veiksmīgākos sadarbības partnerus tikāmies kopīgā vakariņu gatavošanas pasākumā. Vēlreiz liels paldies visiem banku darbiniekiem, kuri izmanto ALTUM piedāvātos finanšu pakalpojumus!

 

Veikts ikgadējais banku darbinieku apmierinātības pētījums par ALTUM sniegtajiem pakalpojumiem. Galvenie pētījuma secinājumi:

  • Visaugstāk tiek novērtēta ALTUM darbinieku profesionalitāte un komunikācijas prasmes
  • Ņemot vērā augsto pieprasījumu pēc garantiju produktiem Pieteikumu izskatīšanas ātrums nebija tik augsts kā bankas sagaida.
  •  

Mans.altum sistēmas uzlabojumi

  • Turpmāk informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra par atbalsta pretendenta saistībām iegūsim paši. Ieguvums bankas darbiniekiem – ātrāk aizpildāms garantijas pieteikums!
  • Aprīļa vidū būs pieejama jauna sadaļa ‘’SAZIŅA’’. Šajā sadaļā bankas darbinieks varēs nosūtīt ALTUM gan ziņu, gan dokumentu.

 

Šī gada 23.martā stājās spēkā grozījumi Komersantu garantiju noteikumos. Turpmāk saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbības nozare ir NACE 2. redakcijas grupa “Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības”, garantijas prēmiju var samazināt par 90%.

 

Jaunas programmas: Elektroauto iegādes garantija un kapitāla atlaide, ANM Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes garantija. Procesā Sadarbības līgumu grozījumu parakstīšana.

 

Martā esam turpinājuši aktīvi informēt banku darījumu vadītājus par ALTUM sniegtajiem pakalpojumiem un aktualitātēm. Vienmēr esam atvērti komunikācijai un savstarpējai informācijas apmaiņai.  Ja Jūsu kolektīvs vēlas papildināt zināšanas par ALTUM piedāvājumu – sazināties ar mums. Kontakti – zemāk.

 

Marina Tolkuškina

Garantiju daļas vadītāja

Tālr. 22000664

e-pasts: marina.tolkuskina@altum.lv