Altum-Aktualitātes-ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 2. ceturksni

ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 2. ceturksni

ALTUM

19. Sep, 2023

Skaitļos

 

Garantiju portfelis uz 30.06.2023.

Garantiju portfelis- 481 961 854 EUR

Darījumu skaits- 27 181

 

Finansētāji bez eksporta kredītu garantijām                    Nozares bez privātpersonām

Eksporta kredītu garantijas 3.54mEUR                              Privātpersonas 273mEUR

           

*BluOr Bank AS, OP Corporate Bank fil.LV, Reģionālā investīciju banka, Signet Bank, Citadele Factoring, PayRay, Rietumu Banka, Bigbank AS Latvijas filiāle, Industra Bank, Citadele Leasing, Swedbank Līzings, Latvijas pasta banka, SEB Līzings, Luminor Līzings, ABLV Bank.

 

**Transports un uzglabāšana, Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, Operācijas ar nekustamo īpašumu, Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, Elektroenerģija,  gāzes apgāde,  siltumapgāde un gaisa kondicionēšanaŪdens apgāde; notekūdeņu,  atkritumu apsaimniekošana un sanācija, Veselība un sociālā aprūpe, Māksla,  izklaide un atpūta Izglītība, Citi pakalpojumi, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Finanšu un apdrošināšanas darbības.

 

Garantijas veids

***Līzinga garantija, Eksporta kredīta garantija, Faktoringa garantija, citi.

 

2023.gada 2. ceturksnī izsniegtās garantijas

 

Salīdzinot ar 2023. gada 1. ceturksni vērojams gan apjoma pieaugums, gan pieaudzis izsniegto garantiju skaits.

Otrajā ceturksnī izsniegtas 93 individuālās garantijas par kopējo summu 12.1mEUR un 91 portfeļgarantija par kopējo summu 4.3mEUR.

53% no izsniegto individuālo garantiju kopsummas sastāda garantijas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, 25% piesaistīti banku garantiju līnijām un atlikušie 22% investīciju projektu finansēšanai.

 

*Atskaitēs iekļautas portfeļgarantijas, lauksaimnieku garantijas un  kredītu garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, izņemot eksporta kredītu garantijas.

Aktualitātes:

  • Piešķirot papildu ES fondu finansējumu un precizējot atsevišķas normas regulējumā, Ministru kabinets š.g. 5. septembra sēdē lēma pagarināt divas esošās Altum atbalsta programmas uzņēmējiem līdz 2029. gada beigām (vai kamēr tiks rezervēts viss programmu ietvaros pieejamais finansējums):
    • portfeļgarantijas sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai;
    • garantijas saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai.
  • Paplašināts līdzšinējais atbalsta saņēmēju loks, kuras iespējams atbalstīt izmantojot ES fondu finansējumu, ar mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrībām; 
  • Individuālo garantiju programmā papildinātas atbalstāmās aktivitātes, paredzot īpašu atbalstu garantiju veidā arī digitalizācijai un automatizācijai, vienlaikus palielinot maksimālo garantijas apmēru līdz 7mEUR maziem un vidējiem komersantiem;
  • Papildināts neatbalstāmo nozaru saraksts; 
  • Ar 01.01.2024. garantijas tiks izsniegtas no 2021-2027.g. ES fondu plānošanas perioda finansējuma

Ar 01.01.2024. ne visām Altum izsniegtajām garantijām varēs palielināt garantijas summu, īpaša uzmanība jāpievērš garantijām, kuras izsniegtas MVU segmenta uzņēmumiem.

 

Saprotot, ka  bankas, izvērtējot kredītlīniju gala atmaksas termiņu pagarināšanu, kurām piesaistīta Altum garantija, nereti palielina kredītlīnijas limitu, lūdzot arī Altum garantijas summas palielināšanu, ērtākai izpratnei, esam sagatavojuši materiālu:

 

Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem var iepazīties Tiesību aktu portālā:

 

 

Marina Tolkuškina

Garantiju daļas vadītāja

Tālr. 22000664

e-pasts: marina.tolkuskina@altum.lv