Altum-Aktualitātes-ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 4. ceturksni

ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 4. ceturksni

ALTUM

29. Apr, 2024

ALTUM garantiju apskats 2023. gads

 

Skaitļos

Garantiju portfelis uz 31.12.2023.

Garantiju portfelis- 480 025 485 EUR

Darījumu skaits- 27 745

 

Finansētāji bez eksporta kredītu garantijām                 Nozares bez privātpersonām

Eksporta kredītu garantijas 4mEUR                               Privātpersonas 279mEUR

      

     

*BluOr Bank AS, OP Corporate Bank fil.LV, Reģionālā investīciju banka, Signet Bank, Citadele Factoring, PayRay, Rietumu Banka, Bigbank AS Latvijas filiāle, Industra Bank, Citadele Leasing, Swedbank Līzings, Latvijas pasta banka, SEB Līzings, Luminor Līzings, ABLV Bank, PrivatBank.

 

**Transports un uzglabāšana, Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, Operācijas ar nekustamo īpašumu, Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, Elektroenerģija,  gāzes apgāde,  siltumapgāde un gaisa kondicionēšan, Ūdens apgāde; notekūdeņu,  atkritumu apsaimniekošana un sanācija, Veselība un sociālā aprūpe, Māksla,  izklaide un atpūta, Izglītība, Citi pakalpojumi, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Finanšu un apdrošināšanas darbības, Valsts pārvalde un aizsardzība.

 

 

Garantijas veids

***Līzinga garantija, Eksporta kredīta garantija, Faktoringa garantija, citi.

 

2023. gada 4. ceturksnī izsniegtās garantijas*

 

Salīdzinot 2023.gada 4.ceturksni ar 2023.gada 3.ceturksni vērojams gan apjoma kritums, gan samazinājies izsniegto garantiju skaits.

 

Ceturtajā ceturksnī izsniegtas individuālās garantijas par kopējo summu 6.8mEUR (3.cet 13.8mEUR) un 51 portfeļgarantija (3.cet. 61) par kopējo summu 2.2mEUR (3.cet. 2.1mEUR).

 

* Atskaitēs iekļautas portfeļgarantijas, lauksaimnieku garantijas un  kredītu garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, izņemot eksporta kredītu garantijas.

 

2023. gadā paveiktais:

  • 2023. gadā individuālās komersantu garantijas tika izsniegtas mazākā apjomā nekā 2022.gadā. 2022.gadā liels pieprasījums bija novērojams tieši apgrozāmo līdzekļu kredītiem, ko ietekmēja t.sk. izejvielu cenu kāpumi tirgū. 2023.gadā, ņemot vērā strauju Euribor likmju kāpumu, bija novērojams, ka uzņēmēji pārskatīja apgrozāmo līdzekļu finansēšanas struktūru un atteicās no bankas apgrozāmajiem līdzekļiem vai samazināja limitus.
  • Ieviestas 2 jaunas programmas: Elektroauto iegādes garantija un kapitāla atlaide, ANM Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes garantija

 

Aktualitātes

Sākot ar 2024.gadu  ir uzsākta jaunā 2021.-2027.g. ES fondu plānošanas perioda programma, nodrošinot nepārtrauktību starp abu periodu programmām.

 

Vēršam uzmanību, ar 01.01.2024. ne visām Altum izsniegtajām garantijām var palielināt garantijas summu, īpaša uzmanība jāpievērš garantijām, kuras izsniegtas MVU segmenta uzņēmumiem.

 

Ja garantija izsniegta no 2021.-2027.g. ES fondu plānošanas perioda finansējuma, uzņēmumam, kurš saņem atbalstu jāievēro informācijas un publicitātes pasākumus. Informācija ir publicēta arī Altum mājas lapā -> Komunikācijas vadlīnijas.

 

Elektroauto iegādes un kapitālatlaides garantija. Ir noslēgusies 4. atlases kārta. Apstiprināti tālākai dalībai 17 komersantu pieteikumi t.i. > 50 eletroauto. Saņemti pirmie Garantiju pieteikumi.

 

2024. gada pavasara beigās, vasaras sākumā plānots izsludināt atlases nolikumu Portfeļgarantijas 4. kārtai.

 

Marina Tolkuškina

Garantiju daļas vadītāja

Tālr. 22000664

e-pasts: marina.tolkuskina@altum.lv