Altum-Aktualitātes-Kreditēšanas veicināšanai ALTUM ievieš procentu likmju atvieglojumus uzņēmumu investīciju projektiem

Kreditēšanas veicināšanai ALTUM ievieš procentu likmju atvieglojumus uzņēmumu investīciju projektiem

ALTUM

30. Oct, 2023

Lai veicinātu kreditēšanu un uzņēmumu investīciju ieceru turpināšanos arī augstu kredītlikmju apstākļos, Attīstības finanšu institūcija ALTUM šā gada rudenī valsts atbalsta programmās ieviesusi vairākus atvieglojumus uzņēmumiem.

 

Mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes projektiem, tai skaitā lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, ALTUM 12 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas sākuma termiņa jauniem aizdevumiem aptuveni uz pusi samazina kopējo likmi. Likmes samazinājums attiecas arī uz visiem uzņēmumu ilgtspējas projektiem, lai veicinātu uzņēmumu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku. Ilgtspējas projektiem ALTUM papildus 12 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas sākuma termiņa samazina arī mainīgās likmes fiksēto daļu par 0,5% punktiem.

 

Kreditēšanas veicināšanai bankās ALTUM ieviesusi divu veidu atvieglojumus garantiju instrumentiem. Pirmkārt, ieviesta 0% garantijas prēmija uz visu garantijas darbības termiņu jauniem ilgtspējīgiem projektiem. Otrkārt, visām komersantu garantijām, tai skaitā garantiju termiņa pagarinājumiem un palielinājumiem, garantijas prēmija ir samazināta par 50% uz visu garantijas darbības termiņu. Tas ļauj samazināt uzņēmuma izmaksas, bankas aizdevumam piesaistot ALTUM garantiju.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Uzņēmēju piesardzīga un nogaidoša attieksme pret jaunām investīcijām un kredītsaistību uzņemšanos, ko ietekmējusi inflācija, augošas cenas un Eiropas Centrālās bankas vairākkārt īstenotā procentu likmju palielināšana, ir būtiski šodienu raksturojošie faktori. Taču ir svarīgi, lai arī šādā naudas dārdzības brīdī uzņēmēji neatsakās no investīciju iecerēm, jo, kā zināms, krīžu brīži ir laiks, kad var kaldināt biznesa izrāvienus, atsākoties ekonomikas izaugsmei. Lai biznesa segmentā stimulētu energoefektivitātes uzlabojumus, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, zaļo ēku būvniecību un ekonomikas dekarbonizāciju kopumā, īpašu akcentu liekam uz ilgtspējas projektu atbalstu.  ALTUM portfelī šādi projekti ir jau vairāk nekā 60 miljonu eiro apjomā un šis apjoms ar katru dienu aug. Mūsu garantiju likmes 50% samazinājumu šobrīd izmantojuši jau vairāk nekā 130 uzņēmumi, kas tiem uz likmes samazinājumu gadā ļaus ietaupīt vairāk nekā 200 tūkstošus eiro.” 

 

ALTUM šobrīd īsteno arī četras Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmas, kas nodrošina unikālu kapitāla atlaides komponenti.  Šo programmu kopējais apjoms pārsniedz 200 miljonus eiro, un tās piedāvā aizdevumus ar kapitāla atlaidi daudzdzīvokļu ēku, uzņēmumu energoefektivitātes un digitalizācijas jomā, kā arī zemu izmaksu īres namu segmentā.

 

Reinis Bērziņš:

 

“Kreditēšanas sabremzēšanās apstākļos kapitāla atlaide ir  svarīga investīciju projekta sastāvdaļa, jo  tā būtiski uzlabo projektu atmaksāšanos. Šā gada augustā jau ir veiktas pirmās kapitāla atlaižu izmaksas veiksmīgi īstenotiem uzņēmumu energoefektivitātes projektiem, un arvien vairāk jaunu darījumu šajos finanšu instrumentos sagaidāms turpmākajos ceturkšņos. Aicinu komersantus aktīvi izmantot ALTUM piedāvātās iespējas, jo šodien neko nedarīt ilgtspējas jomā nozīmē atpalikt rītdien. ”