Altum-Aktualitātes-Kredītu garantijas uzņēmējiem | Q3 2021

Kredītu garantijas uzņēmējiem | Q3 2021

ALTUM

30. Nov, 2021

Skaitļos

 

Garantiju portfelis uz 30.09.2021.      ->  229.8 mEUR (↑ +3% pret Q2)

Izsniegtas garantijas 1-3.cet. 2021    ->  46.5 mEUR (↓ -36.9% pret 2020.gadu)

 

2021.gada 3.ceturksnī turpinājās pozitīva tendence standarta kredītu garantiju (biznesa attīstības) apjoma pieaugumā. Novērojams, ka strauji rūk Covid-19 garantiju apjomi, kas skaidrojams ar uzņēmumu spēju atgriezties pie veselīgas naudas plūsmas. Tā rezultātā 2021.gadā lielākajai daļai no garantētajiem darījumiem ir atsākta pamatsummas amortizācija. No jauna izsniegtajām garantijām lielāko daļu veido garantijas tirdzniecības uzņēmumiem (23%) un apstrādes rūpniecības sektoram (20.4%).

 

 

Aktualitātes:

 

Šobrīd strādājam pie MK apstiprinātās programmas – aizdevumi ar kapitāla atlaidi. Programma ir piemērota lieliem investīciju projektiem (min. projekta investīciju apjoms 10m EUR), kur projektu īstenošanā būtiska loma būs bankām. Savlaicīgi informēsim jūs par programmas virzību un tālākajiem soļiem.

 

Novembrī esam veikuši tradicionālo banku darbinieku iesaistes pētījumu. Kopumā savu viedokli par sadarbību ar ALTUM izteikuši gandrīz 50 respondenti,  un pētījuma rezultāti tiks publiskoti tuvākajā laikā. Liels paldies visiem, kuri sniedza atgriezenisko saiti un veltīja laiku aptaujas aizpildīšanai!

 

Mans.altum.lv sistēmā 3.cet. ieviesām pieteikumu kopēšanas funkciju, kas atvieglos informācijas apmaiņu ar ALTUM.  Lai nokopētu pieteikumu, jāizvēlas jau iepriekš izveidots pieteikums un tā beigās jāaktivizē izvēlne Kopēt. Šo funkcionalitāti var izmantot gadījumos, ja vienam un tam pašam klientam vienlaicīgi jāpiesakās vairākām garantijām, kā arī pie esošu garantiju pagarināšanas, kopējot iepriekšējā gada pieteikumu. Pozitīvs ieguvums – jau vienreiz ievadīta informācija nav jāievada atkārtoti un atliks tikai aktualizēt nepieciešamos datu laukus.