Altum-Aktualitātes-ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 1.ceturksni

ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 1.ceturksni

ALTUM

04. Jul, 2023

Skaitļos

 

Garantiju portfelis uz 31.03.2023.

Garantiju portfelis- 477 154 458 EUR

Darījumu skaits- 26 752

 

Finansētāji bez eksporta kredītu garantijām                       Nozares bez privātpersonām

Eksporta kredītu garantijas 2.96mEUR                                Privātpersonas 266mEUR

 

*BluOr Bank AS, OP Corporate Bank fil.LV, Reģionālā investīciju banka, Signet Bank, Citadele Factoring, PayRay, Rietumu Banka, Bigbank AS Latvijas filiāle, Industra Bank, Citadele Leasing, Swedbank Līzings, Latvijas pasta banka, SEB Līzings, Luminor Līzings, ABLV Bank, Luminor Līzings Latvija SIA.

 

**3% Transports un uzglabāšana, 3% Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, 2% Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, 2% Operācijas ar nekustamo īpašumu, 1% Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, 1% Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, 1% Elektroenerģija,  gāzes apgāde,  siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, mazāk par 1% Ūdens apgāde; notekūdeņu,  atkritumu apsaimniekošana un sanācija, Veselība un sociālā aprūpe, Māksla,  izklaide un atpūta Izglītība, Citi pakalpojumi, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Finanšu un apdrošināšanas darbības.

 

Garantijas veids

***Līzinga garantija, Eksporta kredīta garantija, Faktoringa garantija, citi.

 

2023.gada 1.ceturksnī izsniegtās garantijas****

4attels_2023_q1

 

Kopumā 2023.gads iesācies mierīgi, kopsummā ir izsniegtas jaunas garantijas**** ~15.2mEUR apmērā.

Pirmajā ceturksnī izsniegtas 69 individuālās garantijas par kopējo summu 12.1mEUR un 75 portfeļgarantijas par kopējo summu 3.1mEUR.

40% no izsniegto individuālo garantiju kopsummas sastāda garantijas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, 34% investīciju projektu finansēšanai un atlikušie 27% piesaistīti banku garantiju līnijām.

 

**** Atskaitēs iekļautas lauksaimnieku garantijas, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas garantijas un  kredītu garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, izņemot eksporta kredītu garantijas.

 

Aktualitātes:

 

Vēlamies atgādināt par izmaiņām Finanšu pakalpojuma līgumos, kas OBLIGĀTI jāsaskaņo ar Altum:

  • Finansējuma pamatsummas apmēra palielināšana,
  • Finansējuma gala atmaksas termiņa izmaiņas,
  • Komersanta maiņa/aizstāšana,
  • izmaiņas Nodrošinājumā,
  • tādas izmaiņas Finanšu pakalpojuma līgumā, kas attiecas uz Nodrošinājuma apdrošināšanas nepieciešamību,
  • Finanšu pakalpojuma līgumā paredzētā mērķa maiņa.

 

Svarīgi –  sākumā jāsaņem Altum rakstisks saskaņojums un tikai tad var veikt izmaiņas Finanšu pakalpojuma līgumā.

 

Marina Tolkuškina

Garantiju daļas vadītāja

Tālr. 22000664

e-pasts: marina.tolkuskina@altum.lv