Altum-Aktualitātes-ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 3. ceturksni

ALTUM kredītu garantiju apskats par 2023. gada 3. ceturksni

ALTUM

14. Dec, 2023

Skaitļos

 

Garantiju portfelis uz 30.09.2023.

Garantiju portfelis- 486 464 060 EUR

Darījumu skaits- 27 567

 

Finansētāji bez eksporta kredītu garantijām                 Nozares bez privātpersonām

Eksporta kredītu garantijas 3.34mEUR                          Privātpersonas 275mEUR

     

*BluOr Bank AS, OP Corporate Bank fil.LV, Reģionālā investīciju banka, Signet Bank, Citadele Factoring, PayRay, Rietumu Banka, Bigbank AS Latvijas filiāle, Industra Bank, Citadele Leasing, Swedbank Līzings, Latvijas pasta banka, SEB Līzings, Luminor Līzings, ABLV Bank.

 

**Transports un uzglabāšana, Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, Operācijas ar nekustamo īpašumu, Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, Informācijas un komunikācijas pakalpojumi, Elektroenerģija,  gāzes apgāde,  siltumapgāde un gaisa kondicionēšan, Ūdens apgāde; notekūdeņu,  atkritumu apsaimniekošana un sanācija, Veselība un sociālā aprūpe, Māksla,  izklaide un atpūta Izglītība, Citi pakalpojumi, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Finanšu un apdrošināšanas darbības.

 

Garantijas veids

***Līzinga garantija, Eksporta kredīta garantija, Faktoringa garantija, citi.

 

2023. gada 3. ceturksnī izsniegtās garantijas*

 

Salīdzinot ar 2023. gada 2. ceturksni vērojams gan apjoma kritums, gan samazinājies izsniegto garantiju skaits. Kritums vērojams tieši uz portfeļgarantiju samazinājuma rēķina.

 

Trešajā ceturksnī izsniegtas individuālās garantijas par kopējo summu 13.8mEUR (2.cet 12.1mEUR) un 61 portfeļgarantija (2.cet. 91) par kopējo summu 2.1mEUR (2.cet. 4.3mEUR).

 

* Atskaitēs iekļautas portfeļgarantijas, lauksaimnieku garantijas un  kredītu garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, izņemot eksporta kredītu garantijas.

Aktualitātes:

Ņemot vērā informācijas būtiskumu, vēlreiz atgādinām, ka, sākot ar 01.01.2024., garantijas tiks izsniegtas no 2021-2027.g. ES fondu plānošanas perioda finansējuma. Tas nozīmē, ka ar 01.01.2024. ne visām Altum izsniegtajām garantijām varēs palielināt garantijas summu. Īpaša uzmanība jāpievērš garantijām, kuras izsniegtas MVU segmenta uzņēmumiem.

 

Bankas, izvērtējot kredītlīniju gala atmaksas termiņu pagarināšanu, kurām piesaistīta Altum garantija, reizēm palielina kredītlīnijas limitu, lūdzot arī garantijas summas palielināšanu. Lai ērtāk izprastu dažādu situāciju variācijas – esam sagatavojuši materiālu:

 

Ja garantija tiks izsniegtas no 2021-2027.g. ES fondu plānošanas perioda finansējuma, uzņēmumam, kurš saņems atbalstu, būs jāievēro informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas Nr. 2021/1060  50. panta prasībām un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.

 

Marina Tolkuškina

Garantiju daļas vadītāja

Tālr. 22000664

e-pasts: marina.tolkuskina@altum.lv