FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Mājokļu atbalsts jaunajiem speciālistiem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai jaunajiem speciālistiem, kuriem ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

  • Garantiju piešķir jaunajiem speciālistiem – personām, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, un nepārsniedz 35 gadu vecumu

  • Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem

  • Garantijas apmērs ir līdz 20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 50 000 EUR

  • Garantiju var saņemt atkārtoti, ja  iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās, un kopš iepriekšējās garantijas saņemšanas ģimenē ir bērni vai iestājusies grūtniecība.

     

  • Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam

  • Mājokļu atbalsta programmas nosacījumus regulē 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"