backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par mājokļu garantiju programmu

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai jaunajiem speciālistiem, kuriem ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

  • Garantiju piešķir jaunajiem speciālistiem – personām, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, un nepārsniedz 35 gadu vecumu

  • Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem

  • Garantijas apmērs ir līdz 20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 50 000 EUR

  • Ja banka izsniegusi vienu aizdevumu gan mājokļa iegādei, gan remontam, garantija attiecas uz abiem mērķiem

  • Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam

  • Programmu regulējošie 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”