Altum-Aktualitātes-Noslēdzies iepirkums izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieka atlasei

Noslēdzies iepirkums izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieka atlasei

ALTUM

12. Apr, 2024

 

Šā gada 12.aprīlī noslēdzies Attīstības finanšu institūcijas ALTUM publiskais iepirkums izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieka atlasei, un tajā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas FlyCap AIFP SIA.

 

Iepirkumā izraudzītais fondu pārvaldnieks turpmākos piecus gadus veiks investīcijas par kopējo publiskā finansējuma apjomu 24.8 miljoni eiro no ERAF resursiem, papildus fondam būs jāpiesaista arī privātās investīcijas vismaz 40% apjomā no kopējā fonda kapitāla, tādējādi kopējam fonda apjomam sasniedzot 41,3 miljonus eiro. Investīcijas tiks veiktas perspektīvos, dzīvotspējīgos, uz eksportu vērstos izaugsmes stadijas uzņēmumos, veicinot jaunu darba vietu veidošanos, nodokļu ieņēmumus un kopumā Latvijas tautsaimniecības attīstību.

 

Saskaņā ar iepirkumu likumu, desmit dienu laikā iespējama atlases rezultāta apstrīdēšana.

 

Informācija par iepirkuma rezultātu Elektronisko iepirkumu sistēmā