Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2016-2023

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2016-2023

ALTUM ir pabeigusi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas realizāciju atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai” īstenošanas noteikumi” noteikumiem. Šīs programmas realizācijas termiņš bija 2023.gada 31.decembris.

Pēc projekta īstenošanas

Projekta uzraudzības periods ir 3 gadi (2 pilni kalendārie gadi) no noslēguma maksājuma veikšanas, kura laikā pilnvarotajai personai līdz katra gada 28. februārim ir jāiesniedz Pārskats par enerģijas patēriņu ēkā par pilnu iepriekšējo kalendāro gadu. ALTUM darbinieks izvērtē un salīdzina pilnvarotās personas iesniegto Pārskats par enerģijas patēriņu ēkā.

 

Kā iesniegt Pārskatu par enerģijas patēriņu ēkā:

  1. Pilnvarotajai personai ir jādodas uz portālu mans.altum.lv
  2. Sadaļu “Mani darījumi”
  3. Apakšsadaļu “Aktīvie darījumi”
  4. Jāizvēlas granta darījumu, par kuru tiks iesniegti dati
  5. Jāiesniedz DME pārskats par siltumenerģijas patēriņu ēkā.

SVARĪGI!

Lai pilnvērtīgi izbaudītu renovētās mājas energoefektivitātes ietaupījumus, ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju apkopojām situācijas, kurām iedzīvotājus aicinām pievērst uzmanību. Iepazīsties ar tām, lai ēka kalpotu ilgi un kvalitatīvi!