Aktuāli

 

Akciju sabiedrība ,,Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) ir noslēgusi Granta vai Finansiālā atbalsta līgumus par energoefektivitātes projekta realizāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (turpmāk – Projekts). Līgumi ir noslēgti Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Programma) ietvaros. Šīs programmas realizācijas galīgais termiņš ir 2023.gada 31.decembris.

 

Lai DME programmā īstenotajiem projektiem varētu attiecināt projekta īstenošanas izmaksas, pilnvarotajām personām Altum jāiesniedz projekta noslēguma dokumentācija mans.altum.lv, sagatavojot un iesniedzot pieteikumu “Pieteikums DME projekta noslēguma dokumentācijas vērtēšanai” ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.oktobrim.

 

Iesniegtos pieteikumus DME projekta noslēguma dokumentācijas vērtēšanai Altum izskatīs un izmaksas par attiecināmiem darbiem un pakalpojumiem tiks veiktas līdz 2023.gada 15.decembrim.

 

Skaties vebināra “Kā kvalitatīvi sagatavot un iesniegt projektu noslēguma dokumentāciju” ierakstu. 

 

Uzzini: 

  • Procesa soļi, gatavojot noslēguma dokumentāciju;
  • Būvniecības dokumentācijas kvalitātes prasības;
  • Kas ir nefunkcionējošs projekts? Kā rīkoties, ja projekts netiks pabeigts termiņā?
  • Biežāk pieļautās neprecizitātes.

Vebinārs projektu vadītājiem (09.08.2023.)