backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par eksporta kredīta garantiju programmu

Eksporta atbalsts

Eksporta kredīta garantija ļauj eksportētājam nodrošināties pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu. 

  • Eksporta kredīta garantija sedz komerciālos jeb pircēja riskus, kā arī politiskos riskus.

  • Eksporta kredīta garantija nodrošina līdz 90 % riska seguma par komerciālo risku un līdz 95% riska seguma par politisko risku, no eksporta darījuma summas.

  • Darījumu maksimālais atliktā maksājuma termiņš var būt līdz pat 730 dienām (2 gadiem), izņemot primāro lauksaimniecības produktu eksporta darījumus, kuriem atlikto maksājumu termiņš var būt līdz 547 dienām.

  • Eksporta kredīta garantijas maksimālais apmērs jeb ALTUM atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj.EUR.

  • Ar eksporta kredīta garantiju var segt gan pircēja risku, gan pircēja saistību garantētāja – cita uzņēmuma vai pircēja bankas risku, tādējādi to var piesaistīt kā papildu nodrošinājumu arī pircēja bankas garantijas gadījumos, kad ir šaubas par pircēja bankas likviditāti.

  • Eksporta kredīta garantijas mērķis ir segt eksporta darījumu riskus vai būt par nodrošinājumu finansējuma saņemšanai eksporta darījumiem, piemēram, faktoringam.

  • Programmu regulējošie 20.12.2016. MK noteikumi Nr. 866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”.