Iespējkapitāla fondi

 

Iespējkapitāla (Private Equity un Venture Capital) finansējums ir vērsts uz ieguldījumiem strauji augošos uzņēmumos. Tie var būt gan jaunizveidoti uzņēmumi, gan izaugsmes stadijā esoši perspektīvi uzņēmumi. Tipiski iespējkapitāla ieguldījumi ir ar augstu riska pakāpi, tādēļ nekonkurē ar zemāka riska finansējumu (piemēram, banku aizdevumiem). Iespējkapitāla investīciju pievienotā vērtība ir aktīva investoru iesaiste uzņēmumu attīstības un vērtības pieauguma veicināšanā.

 

Latvijā, kā salīdzinoši jaunā tirgū, iespējkapitāla finansējums galvenokārt tiek nodrošināts no institucionāliem investoriem, tostarp būtisks ieguldījums nāk no valdības aģentūrām u.c. Nobriestot kapitāla tirgum, privātā kapitāla proporcija iespēju kapitāla nozarē palielinās. Saskaņā ar aktuālajiem statistikas datiem 95% no fondu finansējuma, kas fokusējas uz investīcijām Latvijas teritorijā, nāk no institucionāliem avotiem. Starptautiski orientētiem Latvijas fondiem šis skaitlis sasniedza 64%.

Altum investīcijas iespējkapitālā

EIF (European Investment Fund)
BIF (Baltic Innovation Fund) – BIF IBIF II

ALTUM ir nozīmīga loma riska kapitāla ekosistēmas izveidē Latvijā. ALTUM riska kapitāla nozarē investē apjomīgus ERAF un valsts atbalsta resursus. Pēdējos gados kopumā tie ir vairāk nekā 180 miljoni eiro. Apjomīgi līdzekļi plānoti arī nākamajā periodā.

Latvijas uzņēmumi, kuri radījuši inovatīvas un pasaules līmeņa idejas. To attīstību atbalstījuši iespējkapitāla fondi

ALTUM kā investors ir ieguldījis 16 fondos, tajā skaitā Baltijas fondu-fondos BIF1 un BIF2. Pateicoties riska kapitāla ieguldījumiem radīti jauni uzņēmumi ar augstas pievienotās vērtības produktiem IT, zinātnes un ražošanas nozarēs.

101 mEUR ieguldīti fondos, nodrošinot jaunuzņēmumu izaugsmi un attīstību*

335 uzņēmumi atbalstīti ar iespējkapitāla investīcijām*

10 gadu laikā vairāk nekā 184 mEUR samaksāti nodokļos*

636 jaunas darba vietas, ar fondu-fondiem atbalstītas vairāk nekā 10 000 darba vietas*

* Dati uz 2022.gada 30. septembri, apkopojot datus par fondu pārvaldītajiem uzņēmumiem

Iespējkapitāla podkāsts “Investoru sarunas”

Klausies podkāstu INVESTORU SARUNAS – par iespējkapitāla finansējumu biznesa ideju īpašniekiem, kas meklē investorus, kā arī pašiem investoriem, kas grib atrast pelnošas biznesa idejas. Piedāvā LVCA un Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls.

#1 Kas ir biznesa eņģeļi?

#2 Iespējkapitāls Eiropā un Latvijā - kā tas strādā?

#3 Kā uzņēmumam satikt savu iespējkapitāla fondu?

#4 Investori praksē - investīciju formas un kā nopelnīt?

#5 Kā politiķi var palīdzēt jaunuzņēmumiem?

#6 Kā noteikt uzņēmuma vērtību?

Skaties vebināru “Iespējkapitāla finansējums uzņēmumiem jeb kā piesaistīt gudro naudu” un uzzini:

 • Kādu finansējumu piedāvā iespējkapitāla fondi un, kādiem uzņēmumiem tas paredzēts
 • Ar ko iespējkapitāla investīcijas atšķiras no bankas aizdevuma
 • Kāds ir process iespējkapitāla piesaistei un, ko tas nozīmē uzņēmumam 
 • Uzņēmumu pieredzes stāsti 

Piedalās ALTUM, fondi FlyCap, ZGI Capital. Pieredzes stāstos dalās uzņēmumi Mobilly un AG Priedes. 

Vebinārs "Iespējkapitāla finansējums uzņēmumiem jeb kā piesaistīt gudro naudu"

Esam biedri Latvijas riska kapitāla asociācija (LVCA), Invest Europe, kā arī European Venture Fund Investors Network (EVFIN) un EIF-NPI Equity Platform

Logos_associations

Saziņai fondu pārvaldniekiem un politikas veidotājiem

Finanšu starpnieku daļa, e-pasts: rkf@altum.lv

 

LIDZFINANSE-ES+NAP

Finansējuma veidi un mērķi

 

Pieejamais iespējkapitāla finansējums dažādās uzņēmuma attīstības stadijās

 

Jebkurš, kas vēlas attīstīt mērogojamu ideju, gatavu projektu vai vēlas paplašināt esošu biznesu, ir aicināts izmantot atbilstošāko finansējuma veidu. Katrā no fondu stadijām pieejams finansējums vairākos fondos. Par finansējuma saņemšanas iespējām aicinām sazināties ar fondu pārvaldniekiem, izmantojot to mājas lapās norādītos kontaktus.

BIF (Baltic Innovation Fund) – BIF I, BIF II

 

Kam paredzēti iespējkapitāla ieguldījumi?

 

Iespējkapitāls var kalpot:

icon

kā investīcijas uzņēmumos ar strauju izaugsmes un mērogojamības potenciālu

icon

kā sākuma kapitāls agrīnās stadijas uzņēmumiem, lai attīstītu ideju vai radītu produktu

icon

izaugsmes stadijā esošiem uzņēmumiem, lai palielinātu jaudu vai apgūtu jaunus tirgus, kad tradicionālie finansējuma veidi nav pieejami

Altum iespējkapitāla fondi ir orientēti uz nozarēm ar augstu pievienoto vērtību: IT, medicīna, zinātne, zaļais kurss.

Kā iespējkapitāla ieguldījums var palīdzēt Tavam uzņēmumam?

 

Atkarībā no tā, vai Tev ir tikai ideja, vai Tavs uzņēmums ir jauns, vai esi jau zināms tirgus spēlētājs, būs atkarīga piesaistītā iespējkapitāla fonda finansējuma apjoms un investora loma Tavā uzņēmumā. Atbalstītie uzņēmumi saņem ne tikai finansējumu, bet arī investoru aktīvu iesaisti biznesa attīstībā, zināšanas par attīstāmo nozari un sadarbības kontaktus (networking), veicinot uzņēmuma izaugsmi un vērtības pieaugumu.

 

 

Kā saņemt iespējkapitāla investīcijas?

 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par pieejamiem līdzekļiem un to saņemšanas iespējām, sazinies ar fondu pārvaldniekiem. Lai investors iegūtu pārliecību par idejas, projekta vai uzņēmuma tālākās izaugsmes potenciālu, būs nepieciešams skaidrs un ambiciozs biznesa plāns un pārliecinoša spēja to realizēt. Parametri, kas tiks primāri testēti: biznesa plāna dzīvotspēja, komanda un tās spēja un kompetences realizēt šo plānu, kā arī idejas mērogojamība. 

icon

Pārliecinies, vai Tavs uzņēmums ir piemērots iespējkapitāla ieguldījumiem

icon

Izvēlies piemērotu iespējkapitāla fondu

icon

Sazinies ar fonda pārvaldnieku

Aicinājums kļūt par finanšu instrumentu “Baltic Capital Market Acceleration Fund” (BCMAF) fonda pārvaldnieku.

 

Latvijas “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS (ALTUM) un UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) aicina pieteikties fonda pārvaldnieka amatam jaunajam finanšu instrumentam “Baltic Capital Market Acceleration Fund” (BCMAF).
Fonda kopējais apjoms plānots 48,78 milj.EUR, no kuriem 20 milj.EUR būs ALTUM ieguldījums, 18,78 milj.EUR – INVEGA investīcija, savukārt 10 milj.EUR eiro būs jāpiesaista fonda pārvaldniekam.

 

Izvēlētais fonda pārvaldnieks kopā ar privātajiem tirgus dalībniekiem ieguldīs MVU, mazos un inovatīvos vidējos uzņēmumos ar uzņēmuma vērtību no 5 līdz 100 milj.EUR. Šie uzņēmumi atradīsies Lietuvā, Latvijā un citos ES reģionos.


Pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2024.gada 30.augusta plkst.23:59, iesniedzot tos elektroniski uz  ipo@altum.lv vai equity@invega.lt.

Sīkāku informāciju par atlases kritērijiem, dokumentācijas prasībām un pieteikšanās deklarācijām lūdzam skatīt šeit.

 

 

Latvijas un Lietuvas nacionālās finanšu attīstības institūcijas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) un “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) ir izskatījusi publiskās konsultācijas ieteikumus par plānotā IPO fonda (Baltic Capital Markets Acceleration Fund)  finanšu starpnieka atlases procesa nosacījumiem.

 

Kopumā esam saņēmuši 62 komentārus, ieteikumus un piezīmes no tirgus dalībniekiem no visām Baltijas valstīm, kuri ir izrādījuši interesi par šo finanšu instrumentu, ko pašlaik attīstām.

 

Lūdzu, skatiet zemāk īsu kopsavilkumu. Plānots, ka IPO fonds:

 

i) Varēs ieguldīt publiski kotētos obligāciju vērtspapīros (IBO), kas varēs sastādīt ne vairāk kā 40% no kopējā investīcijām paredzētā kapitāla. Turklāt IPO Fondam būs aizliegts ieguldīt nekustamā īpašuma obligācijās.

ii) Varēs ieguldīt sekundārā tirgū esošās iespējas, ja sākotnējais ieguldījums tika veikts pirms vai vienlaicīgi ar IPO/IBO.

iii) Izpildot Lietuvas un Latvijas noteiktos ieguldījuma apmērus, atlikušos pieejamos līdzekļus varēs ieguldīt ES līmenī.

iv) tāpat tiks veiktas citas nelielas izmaiņas, kas nepieciešamas IPO fonda veiksmīgai darbībai.

 

Saite uz pilnu dokumentu atrodas šeit.

 

 

 

 

 

Latvijas un Lietuvas nacionālās finanšu attīstības institūcijas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) un “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) aicina sniegt komentārus par plānotā iespējkapitāla instrumenta IPO fonda (Baltic Capital Markets Acceleration Fund)  finanšu starpnieka atlases procesa nosacījumiem.

 

IPO fonda mērķauditorija būs MVU un mazi, inovatīvi vidējie uzņēmumi, kas darbojas Lietuvas un Latvijas tirgos un kas plāno tuvākajā laikā kotēt Baltijas biržā.

 

Atlases dokumenta projekts (Open call for expression of interest) ir atrodams šeit: https://invega.lt/en/doclib/sb185cinv4ptkwduny6vc54xrfmbcbtq

 

Komentārus aicinām  iesniegt līdz 2024. gada 9. februārim, rakstot uz e-pastu equity@invega.lt

 

Informācijai:

Š.g. 13. jūnijā valdība apstiprināja Baltijas SME IPO fonda izveidi, kas tiks veidots kopā ar Lietuvas attīstības finanšu institūciju INVEGA. Fonda kopējais finansējums 50 milj.EUR, no kuriem ALTUM un INVEGA investēs 20 milj. EUR katra, bet 10 milj. EUR būs jāpiesaista fonda pārvaldniekam, ka tiks izvēlēts atklātā konkursā (Open call for expression of interest) ar fonda stratēģijas īstenošanai atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi.

 

 • Fonds nodrošinās finansējumu MVU sākotnējai kotēšanai un iekļaušanai Baltijas valstu vērtspapīru tirgū, prioritāri akciju tirgū, veicot ieguldījumus sākotnējos publiskos vai privātajos piedāvājumos Nasdaq Baltijas biržā, kā arī pirms piedāvājuma posmā ar skaidru nolūku piemērotā laika posmā (orientējoši 12–24 mēnešos) iekļaut uzņēmumu biržas sarakstā.
 • Fonds būs vērsts uz pelnošiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar uzņēmuma vērtību orientējoši no 5 līdz 100 miljoniem eiro.
 • Atkarībā no konkrētā projekta ieguldījuma apmērs vienā uzņēmumā plānots robežās no 0,4 līdz 5 miljoniem euro,  vidēji 2–3 miljonu euro apmērā.

 

Sperot nākamos soļus IPO fonda izveidē, ar otru fonda partneri INVEGA š.g. 16. augustā ALTUM parakstīja Vienošanās memorandu, apņemoties fonda pārvaldnieka publisku atlasi izsludināt līdz nākamā gada janvārim un fondu pārvaldnieku paziņot līdz 2024. gada maijam.

 

Vairāk par fonda izveidi: https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-izskata-zinojumu-par-baltijas-mazo-un-videjo-uznemumu-sakotneja-publiska-piedavajuma-fonda-izveidi-un-finansesanu

 

 

Pieņemts lēmums iepirkumā par izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieka pakalpojumiem 

 

Šā gada 12.aprīlī noslēdzies ALTUM publiskais iepirkums par izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieka pakalpojumiem, un tajā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas FlyCap AIFP SIA.

 

Iepirkumā izraudzītais fondu pārvaldnieks turpmākos piecus gadus veiks investīcijas par kopējo publiskā finansējuma apjomu 24.8 miljoni eiro no ERAF resursiem, papildus fondam būs jāpiesaista arī privātās investīcijas vismaz 40% apjomā no kopējā fonda kapitāla, tādējādi kopējam fonda apjomam sasniedzot 41,3 miljonus eiro. Investīcijas tiks veiktas perspektīvos, dzīvotspējīgos, uz eksportu vērstos izaugsmes stadijas uzņēmumos, veicinot jaunu darba vietu veidošanos, nodokļu ieņēmumus un kopumā Latvijas tautsaimniecības attīstību.

 

Saskaņā ar iepirkumu likumu, desmit dienu laikā iespējama atlases rezultāta apstrīdēšana.

 

Informācija par iepirkuma rezultātu Elektronisko iepirkumu sistēmā

 

 

Noslēgusies pieteikšanās iepirkumam jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondu pārvaldnieku atlasei

 

Priecājamies par pretendentu izrādīto interesi – saņemti 11 pieteikumi. Sākam aktīvi darbu pie izvērtēšanas.

✅ Tiks izraudzīti 3 fondi, kas veiks investīcijas pirmssēklas un sēklas stadijas uzņēmumos
✅ Kopējais publiskā finansējuma apjoms – 55,8 miljoni eiro
✅ Katram fondam būs jāpiesaista arī privātās investīcijas 2,07 miljonu eiro apjomā

 

 

ALTUM izsludina iepirkumus sākuma un izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondu pārvaldnieku atlasei. Kopējais publiskais finansējums ir  37,2 miljoni eiro.

 

Attīstības finanšu institūcija ALTUM izsludināja divus publiskus iepirkumus, kuros tiks atlasīts viens sākuma stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieks un viens izaugsmes stadijas fondu pārvaldnieks, kas ieguldīs uzņēmumos gan Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Iepirkumā izraudzītie fondu pārvaldnieki  veiks investīcijas par kopējo publiskā finansējuma apjomu 37,2  miljoni eiro – 12,4 miljoni eiro sākuma stadijas uzņēmumos un 24.8 miljoni eiro izaugsmes stadijas uzņēmumos, kas jau darbojas un strādā ar peļņu.  Papildus katram fondam būs jāpiesaista arī privātās investīcijas vismaz 40% apjomā no kopējā fondu kapitāla.

 

ALTUM  valdes locekle Ieva Jansone – Buka: “Mēs turpinām  iespējakapitāla fondu pārvaldnieku atlasi jaunajam Eiropas fondu finansējuma periodam, kurā kopējais iespējkapitāla investīciju apjoms uzņēmumos no Eiropas fondiem būs 93 miljoni eiro. Kopā ar fondu piesaistīto privāto finansējumu uzņēmumiem būs pieejami vairāk nekā 110 miljoni eiro. Tas būs nozīmīgs atbalsts inovatīvu, tehnoloģisku un ar lielu izaugsmes potenciālu apveltītu uzņēmumu izaugsmei un attīstībai.”

 

Fondu pārvaldnieku atlases kritēriji un cita aktuālā informācija, kā arī iepirkumu (komandītsabiedrības) līgumu projekti publicēti elektroniskajā iepirkumu sistēmā:

 

 

Pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2024.gada 29.februārim plkst. 10:00.

 

 

Altum ir publicējis atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par atklāto konkursu ALTUM 2023/15/FSD un veicis Nolikuma grozījumus

 

Altum ir apkopojis visus saņemtos jautājumus par atklātā konkursa ALTUM 2023/15/FSD procedūru. Jautājumi tika iesūtīti uz e-pastu 5g@altum.lv , kā arī uzdoti klātienē – ieinteresēto piegādātāju sanāksmē š.g. 5.decembrī.

Atbildes uz jautājumiem ir ievietotas  EIS e-konkursu apakšsistēmā Altum profilā zem iepirkuma ALTUM 2023/15/FSD.

 

Papildus – Altum Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu grozīt atklātā konkursa ALTUM 2023/15/FSD nolikumu, precizējot atlases konkursa norisi, kā arī publicēt nolikuma tekstu angļu valodā.

 

Abildes uz jautājumiem, nolikuma grozījumi un nolikuma tulkojums angļu valodā ir atrodami šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112614

 

 

Izsludināts pirmais iepirkums jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondu pārvaldnieku atlasei 55,8 miljonu eiro apjomā.

 

Publiskais iepirkums ir trīs jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondu pārvaldnieku atlasei, kuru uzdevums būs nākamajos piecos gados ieguldīt Eiropas Savienības fondu un privāto finansējumu perspektīvos un uz eksportu orientētos uzņēmumos gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Iepirkumā izraudzītie fondi veiks investīcijas pirmssēklas un sēklas stadijas uzņēmumos, un kopējais publiskā finansējuma apjoms šim mērķim ir 55,8 miljoni eiro, attiecīgi 18,6 miljoni eiro katram. Papildus katram fondam būs jāpiesaista arī privātās investīcijas 2,07 miljonu eiro apjomā.

 

ALTUM  valdes locekle Ieva Jansone – Buka: “Līdz ar šo iepirkumu uzsākam  iespējakapitāla fondu pārvaldnieku izvēli jaunajam Eiropas fondu finansējuma periodam un kā pirmo izsludinām tieši agrīnās stadijas uzņēmumu fondu pārvaldnieku atlasi. Jaunajā periodā start-up stadijas uzņēmumiem paredzēts līdz šim apjomīgākais finansējums. Redzot iepriekšējo fondu veiktos ieguldījumos perspektīvos uzņēmumos kā, piemēram, NACO Technologies, Alternative Plants, RoboEatz un citos, kas jau veiksmīgi iekaro starptautiskos tirgus, līdz ar papildu finansējumu industrijai redzam labu augsni tam, lai Latvijā rastos arvien jauni inovatīvi un konkurētspējīgi uzņēmumi, kas palīdzēs kāpināt Latvijas izaugsmi.”

 

Atlase izsludināta saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem nr. 463 “Programmas “Iespējkapitāla ieguldījumi”.  Fondiem paredzētais publiskais finansējums ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

 

Par fondiem un kritērijiem 

Izraudzītie fondi investīcijas veiks pirmssēklas stadijas uzņēmumos, kur maksimālais ieguldījums vienā projektā būs līdz 250 tūkstošiem eiro, kā arī sēklas stadijas uzņēmumos, kur maksimālais paredzētais ieguldījums vienā projektā būs līdz 1,5 miljoniem eiro, tādējādi veicinot jaunuzņēmumu veidošanos un attīstību.

 

ALTUM finanšu starpnieku daļas vadītāja Ieva Jāgere: “Iepriekšējās paaudzes fondu pārvaldnieki līdz šim veikuši pirmssēklas investīcijas 157 agrīnas stadijas uzņēmumos par kopējo investīciju summu 7,8 miljoni eiro, investīciju periods tajos turpinās līdz 2024.gada jūnijam. Strādājot ar jaunuzņēmumu atbalsta programmām,  redzam to pozitīvo efektu uz jaunu uzņēmumu un veiksmīgu uzņēmēju vides veidošanos Latvijā.”

 

Par iepirkumu

Fondu pārvaldnieku atlases kritēriji un cita aktuālā informācija, kā arī plānotais iepirkuma (komandītsabiedrības) līguma projekts publicēts elektroniskajā iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112614.

Pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2024. gada 31. janvārim. plkst. 10:00.

 

Par 5. paaudzes iespējkapitāla fondu programmu

Programmas publiskais finansējums būs 93 miljoni EUR. Tas tiks uzticēts 5 fondu pārvaldniekiem.

 

Altum fondu pārvaldniekus un to piedāvātos finanšu pakalpojumus izvēlēsies atklātā un nediskriminējošā atlases procedūrā, piemērojot publiskā iepirkuma regulējuma nosacījumus.

 

Jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondi
(kopā 3 fondi)
Sākuma stadijas iespējkapitāla fonds
(1 fonds)
Izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonds
(1 fonds)
Pirmssēklas ieguldījumiSēklas ieguldījumi
Pieejamais55 800 000 EUR
(18 600 000 EUR uz 1 fondu)
12 400 000 EUR24 800 000 EUR
Privātais līdzfinansējumsVismaz 10%Vismaz 40% (vismaz 8,27 milj. EUR)Vismaz 40% (vismaz 16,5 milj. EUR)
RegulējumsKomisijas regulas 651/2106 21.pants
Maksimālais ieguldījumu apjomsLīdz 250 000 EURLīdz 1 500 000 EURLīdz 2 000 000 EURLīdz 4 000 000 EUR
Atbalsta sniegšanas termiņš10 gadi (investīciju periods 5 gadi)
Ieņēmumu zaudējumu sadaleZaudējumu sadale – proporcionāli ieguldītajam
Ieņēmumu (virspeļņas) sadale – asimetriska

 

Pirmsēklās un sēklas iespējkapitāla fondiem:

 • Plānojam atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā atlases procedūrā atlasīt trīs 5.paaudzes pirmssēklas un sēklas iespējkapitāla fondu pārvaldniekus;
 • Katram fondu pārvaldniekam paredzētais Altum finansējums 18.6 milj. EUR, papildus 10% (2.1 milj. EUR) būs jāpiesaista no privātiem investoriem;
 • Pirmssēklas un sēklas iespējkapitāla fondu pārvaldnieku pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2024.gada 31.janvārim.

Sākuma un izaugsmes iespējkapitāla fondiem:

 

 • Iepirkums un atlases nosacījumi vienam sākuma un vienam izaugsmes iespējkapitāla fondu pārvaldniekam plānots publicēt š.g. decembrī.
 • Sākuma stadijas fondam paredzētais Altum finansējumu 12.4 milj. EUR, papildus 40% (8.3 milj. EUR) izvēlētajam fonda pārvaldniekam būs jāpiesaista no privātiem investoriem.
 • Izaugsmes fondam paredzētais Altum finansējumu 24.8 milj. EUR, papildus 40% (16.5 milj. EUR) izvēlētajam fonda pārvaldniekam būs jāpiesaista no privātiem investoriem.
 • Sākuma un izaugsmes iespējkapitāla fondu pārvaldnieku pieteikumu iesniegšana plānota līdz 2024.gada 29.februārim.

*Norādītie termiņi ir indikatīvi un var tikt mainīti.

Sekojiet ziņu aktualitātēm altum.lv un LinkedIn @AltumLV, kur publiskosim aktuālo informāciju par fondu pārvaldnieku atlasi.

 

Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi  Nr.463 “Iespējkapitāla ieguldījumi” pieejami te:

https://likumi.lv/ta/id/344634-programmas-iespejkapitala-ieguldijumiistenosanas-noteikumi?&search=on

Fondu pārvaldnieki

 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par pieejamiem līdzekļiem un to saņemšanas iespējām, sazinies ar fondu pārvaldniekiem.

 

 

AGRĪNĀS STADIJAS FONDI
IZAUGSMES STADIJAS FONDI
BRIEDUMA STADIJAS FONDI