Altum-Aktualitātes-ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30.jūnijā

ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30.jūnijā

ALTUM

07. Sep, 2022

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) bruto portfelis 2022. gada 30.jūnijā ir 1,022 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastāda 934 milj. eiro, ko veido 32,813 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 443 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 24,976;
  • aizdevumu portfelis 320 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,625;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 86 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 237;
  • Zemes fonds 84 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 975.
  • No gada sākuma Sabiedrības finanšu instrumentu portfelis pieauga par 4.2% (37.8 milj. eiro) pēc apjoma un par 5.9% (1,835 projektiem) pēc projektu skaita.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2022. gada 6 mēnešos Sabiedrība ir strādājusi ar 6.3 miljoni eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

Šā gada vidū ALTUM portfeļa apjoms sasniedzis nozīmīgu atzīmi – vienu miljardu eiro. Šo investīciju faktiskā ietekme uz ekonomiku ir vismaz 2,7 reizes lielāka, proti, tā tuvojas trīs miljardiem eiro. Pirmajā pusgadā fokusējamies uz jauno ES Atjaunošanas un noturības mehānisma programmu sagatavošanu, lai klientiem tās varētu atvērt šā gada ceturtajā ceturksnī. Tie būs jauni finanšu instrumenti klimata pārmaiņas mazinošiem projektiem mazo un vidējo uzņēmumu un daudzdzīvokļu ēku segmentos, kas nodrošinās plašāku ilgtspējīgā finansējuma pieejamību Latvijā, kā arī atbalsta programma īres namu būvniecībai, kas veicinās mājokļu pieejamību un ekonomisko attīstību reģionos. Lai palīdzētu uzņēmējiem nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību Krievijas agresijas izraisītās karadarbības ietekmētajos apstākļos, tuvākajā laikā atvērsim vēl divus jaunus finanšu instrumentus – aizdevumu un garantiju programmas uzņēmējiem, kurus ietekmējušas strauji pieaugošās resursu cenas un resursu pieejamības problēmas, kuriem ir traucētas vai apturētas piegāžu ķēdes, kuru darbību ietekmējušas Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas, u.c. Kara ietekmēto uzņēmēju atbalstam Ministru kabinets paredzējis 95 miljonus eiro, kas ir atmaksāti vai pieprasījuma samazināšanās dēļ netika izmantoti Covid-19 krīzes programmās un tagad ir novirzīti kara ietekmēto uzņēmumu atbalstam. Arī šajās programmās ALTUM būs centrālā institūcija sadarbībai ar uzņēmējiem.

Finanšu informācija