FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums

Aizdevums daudzdzīvokļu ēku remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem.

 • Aizdevums:

 • No 10 000 līdz 400 000 EUR vienai mājai*

 • Līdz 120 EUR uz daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru

 • Līdz 20 gadiem

 • Procentu likme - fiksēta 3,5% gadā

 • Beigu termiņš, līdz kuram jānoslēdz aizdevuma līgums - 2023. gada 31. decembris

 • Nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem

 • *nav minimālā ierobežojuma neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros;

   

  Kā darbojas programma

 • Aizdevums paredzēts sekojošiem daudzdzīvokļu mājas uzlabojumiem:

  • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai

  • Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei

  • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai

  • Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus

  • Citiem labiekārtošanas darbiem - bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c.

  • Jaunu apstādījumu izveidei

  • Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai

  • Neattiecināmo izmaksu finansēšanai DME projekta ietvaros

   

  Aizdevumam var pieteikties, ja:

  • Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecība uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis).

  • Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi), ir mazāks par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā;

  • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja;

  • Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai.

   

  Pieteikumu aizdevumam aizpilda pilnvarotā persona, kas var būt tikai juridiska persona (piemēram apsaimniekotājs, biedrība u.tml.) un pievieno visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem darbiem.

   

  Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai

 • Kalkulators

   

  Iesniedzamie dokumenti

   

  Cenrādis