Korporatīvā pārvaldība

Pārvaldības dokumenti

 

 

Publiskais personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumi

Komerclikums

Ministru kabineta noteikumi par ALTUM konsultatīvo padomi

Korporatīvās pārvaldības kodekss

Kapitāla daļu turētāju pārstāvji

Baiba Bāne

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

 

Finanšu ministrija

Raivis Kronbergs

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs

 

Zemkopības ministrija

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

 

Ekonomikas ministrija

Padome

Līga Kļaviņa

 

Padomes priekšsēdētāja. Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Līdz tam ieņēmusi vairākus vadošos amatus Finanšu ministrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses valsts kapitālsabiedrībās, kā arī ilgstoši darbojusies starptautiskajās finanšu institūcijās. Līga Kļaviņa ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē.

 

Pilnvaru termiņš: 27.12.2022.

Jānis Šnore

 

Padomes loceklis ar 15 gadu pieredzi finanšu vadībā un plānošanā. Jānis Šnore patlaban ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis maģistra grādu lauksaimniecības zinātnē, kā arī Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūta diplomu par profesionālās izglītības kursu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

 

Pilnvaru termiņš: 27.12.2022.

Ilze Baltābola

 

Padomes locekle ar pieredzi uzņēmējdarbības vides uzlabošanas politikas koordinēšanā un uzņēmējdarbības atbalsta programmu ieviešanā Latvijā. Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece.  Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. 

 

Pilnvaru termiņš: Uz laiku, līdz tiks atlasīts kandidāts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā. 

Gunta Darkevica

 

Revīzijas komitejas vadītāja. Zvērināta revidente.

 

Ilggadēja pieredze ar revīziju saistītās jomās. Lielbritānijas zvērināto grāmatvežu asociācijas biedrs (FCCA), Starptautiskā Iekšējo auditoru institūta sertificēta iekšējā auditore (CIA), Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, sertificēta nodokļu konsultante.

 

Latvijas Universitātē ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Ilze Baltābola

 

Revīzijas komitejas locekle.

 

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece.

 

Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. 

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Nils Sakss

 

Revīzijas komitejas loceklis.

 

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors.

 

Pirms tam strādājis kā eksperts Ukrainā, Horvātijā, Ungārijā, Lībijā un Slovēnijā, bijis Izglītības inovācijas fonda un Sabiedrības integrācijas fonda  sekretariāta direktors, Izglītības un zinātnes ministrijas Stratēģiskās plānošanas departamenta un Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu koordinācijas departamenta direktors, kā arī izglītības, zinātnes un kultūras atašejs Latvijas pārstāvniecībā ES. Strādājis par pasniedzēju Latvijas Universitātē, kā arī bijis AS “Latvijas Loto” padomes priekšsēdētājs.

 

Ieguvis maģistra grādus fizikā un ekonomikā Latvijas Universitātē.

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Reinis Bērziņš

 

Valdes priekšsēdētājs

 

Reinis Bērziņš ir biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā, kā arī biznesa vadībā (Šveices Biznesa skolā) un tiesību zinātnēs. Galvenās atbildības jomas: finanšu un resursu vadība, juridiskie un personāla jautājumi un uzņēmumu energoefektivitāte. Starptautiska investīciju fonda “Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds” Uzraudzības padomes loceklis. ALTUM vada no 2015.gada 12.oktobra.

 

Pilnvaru termiņš: 26.05.2024.

Jēkabs Krieviņš

 

Valdes loceklis

 

J.Krieviņš ir finanšu jomas eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā, kas gūta, strādājot gan komercbanku, gan valsts finanšu iestāžu sektorā. Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības un iestāžu vadībā, banku darbinieka sertifikātu un bakalaura grādu ekonomikā. Jēkabs Krieviņš ir atbildīgs par IT un tehnoloģiju attīstību, ALTUM klientu un reģionālajiem pakalpojumu centriem, kā arī par Latvijas Zemes fonda pārraudzību.

 

Pilnvaru termiņš: 26.05.2024.

Inese Zīle

 

Valdes locekle

 

Ir 20 gadu darba pieredze finanšu sektorā, tai skaitā vairāk nekā 15 gadu pieredze, vadot dažādus departamentus, kā arī darba pieredze valsts sektorā. Inese Zīle ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Galvenās atbildības jomas: korporatīvā pārvaldība, mārketings un sabiedriskās attiecības, ALTUM valsts atbalsta programmu izstrāde un eksporta garantijas. Inese Zīle ir Latvijas Finanšu nozares asociācijas un AS “Sadales tīkls” padomes locekle.

 

Pilnvaru termiņš: 26.05.2024.

Ieva Jansone-Buka

 

Valdes locekle

 

Ieva Jansone – Buka ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā, sociālo zinātņu bakalaura grādu vadības zinātnē un politikas zinātnē Latvijas Universitātē. I.Jansones – Bukas darba pieredze ir saistīta ar finanšu nozari, strādājot vadošos amatos IPAS “INDEXO”, SIA “IJ Birojs” un Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē. I. Jansone – Buka strādājusi augstākās vadības amatos vietējos uzņēmumos SIA “Clean R”, SIA ”Vides Pakalpojumu Grupa”.

 

Pilnvaru termiņš: 17.03.2024.