Korporatīvā pārvaldība

Administrativa struktura_new LV-01

Vērtības

icon
Komanda

Profesionāli strādājam vienotā komandā ar klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas

icon
Izcilība

Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām.

Nemitīgi attīstāmies, izdarām labāk, nekā no mums sagaida, uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši

icon
Atbildība

Ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, cieņpilni un godprātīgi

Finanšu ministrija

 

Baiba Bāne

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

 

Zemkopības ministrija

 

Raivis Kronbergs

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs

Ekonomikas ministrija

 

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Padome

Altum padomes locekļiem ir atbilstoša pieredze un kompetence, piemīt prasmju un zināšanu kopums, tostarp par finanšu nozari, biznesa attīstības vadību, kā arī uzņēmuma stratēģiju un finanšu vadību. Padomē ir pārstāvēti abi dzimumi, ievēroti dažādības principi.

www_izmers-01

Līga Kļaviņa

 

Padomes priekšsēdētāja 

 

Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Līdz tam ieņēmusi vairākus vadošos amatus Finanšu ministrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses valsts kapitālsabiedrībās, kā arī ilgstoši darbojusies starptautiskajās finanšu institūcijās. 

 

Ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā.

 

Pilnvaru termiņš: 26.12.2025.

Ilze_993-01

Ilze Baltābola

 

Padomes locekle

 

Ar pieredzi uzņēmējdarbības vides uzlabošanas politikas koordinēšanā un uzņēmējdarbības atbalsta programmu ieviešanā Latvijā. Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece. 

 

Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. 

 

Pilnvaru termiņš: uz laiku, līdz tiks atlasīts kandidāts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā. 

Padoma_JānisS_www-01

Jānis Šnore

 

Padomes loceklis

 

Ar 15 gadu pieredzi finanšu vadībā un plānošanā. Patlaban ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis maģistra grādu  lauksaimniecības zinātnē, kā arī Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūta diplomu par profesionālās izglītības kursu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

 

Pilnvaru termiņš: uz laiku, līdz tiks atlasīts kandidāts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Gunta Darkevica

 

Revīzijas komitejas vadītāja. Zvērināta revidente.

 

Ilggadēja pieredze ar revīziju saistītās jomās. Lielbritānijas zvērināto grāmatvežu asociācijas biedrs (FCCA), Starptautiskā Iekšējo auditoru institūta sertificēta iekšējā auditore (CIA), Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, sertificēta nodokļu konsultante.

 

Latvijas Universitātē ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Ilze Baltābola

 

Revīzijas komitejas locekle

 

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece.

 

Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. 

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Nils Sakss

 

Revīzijas komitejas loceklis

 

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors.

 

Pirms tam strādājis kā eksperts Ukrainā, Horvātijā, Ungārijā, Lībijā un Slovēnijā, bijis Izglītības inovācijas fonda un Sabiedrības integrācijas fonda  sekretariāta direktors, Izglītības un zinātnes ministrijas Stratēģiskās plānošanas departamenta un Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu koordinācijas departamenta direktors, kā arī izglītības, zinātnes un kultūras atašejs Latvijas pārstāvniecībā ES. Strādājis par pasniedzēju Latvijas Universitātē, kā arī bijis AS “Latvijas Loto” padomes priekšsēdētājs.

 

Ieguvis maģistra grādus fizikā un ekonomikā Latvijas Universitātē.

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Reinis Bērziņš

 

Valdes priekšsēdētājs

 

Biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā.

 

Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā Banku augstkolā, kā arī biznesa vadībā Šveices Biznesa skolā un tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē.

 

Galvenās atbildības jomas: finanšu un resursu vadība, ilgtspējas vadība un personāla jautājumi.

 

Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs. RSU padomes priekšsēdētājs.

 

ALTUM vada no 2015.gada 12.oktobra. 

 

Pilnvaru termiņš: 26.05.2024.

Jēkabs Krieviņš

 

Valdes loceklis

 

Finanšu jomas eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā, kas gūta, strādājot gan komercbanku, gan valsts finanšu iestāžu sektorā.

 

Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības un iestāžu vadībā Rīgas Biznesa skolā, banku darbinieka sertifikātu Banku augstskolā un bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. 

 

Galvenās atbildības jomas: IT un tehnoloģiju attīstība, Altum klientu un reģionālo pakalpojumu centri, privātpersonu mājokļu garantijas, Latvijas Zemes fonda pārraudzība.

 

Eiropas Garantiju institūciju asociācijas (AECM) valdes loceklis

 

Pilnvaru termiņš: 26.05.2024.

Inese Zīle

 

Valdes locekle

 

20 gadu darba pieredze finanšu sektorā, tai skaitā vairāk nekā 15 gadu pieredze, vadot dažādus departamentus, kā arī darba pieredze valsts sektorā.

 

Ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā Latvijas Universitātē.

 

Galvenās atbildības jomas:, Altum valsts atbalsta programmu izstrāde un ieviešana, dzīvojamo ēku energoefektivitāte, korporatīvo klientu apkalpošana, mārketings un sabiedriskās attiecības.

 

Altum pārstāve Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomē. AS “Sadales tīkls” padomes locekle.

 

Pilnvaru termiņš: 26.05.2024.

Ieva B-01-03

Ieva Jansone-Buka

 

Valdes locekle

 

Darba pieredze saistīta ar finanšu nozari, strādājot vadošos amatos gan komercbanku sektorā, gan uzņēmumos.

 

Ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas augstskolā, sociālo zinātņu bakalaura grādu vadības zinātnē un politikas zinātnē Latvijas Universitātē.

 

Galvenās atbildības jomas: riska kapitāla finanšu instrumenti un uzņēmumu energoefektivitāte, sociālās uzņēmējdarbības granti, kā arī kreditēšanas procesa organizēšana un vadīšana.

 

SIA “Tet” padomes locekle.

 

Pilnvaru termiņš: 17.03.2027.

JJ_www-01

Juris Jansons

 

Valdes loceklis

 

Vairāk nekā 20 gadu pieredze darbības atbilstības, finanšu noziegumu novēršanā un risku vadībā, kas gūta, ieņemot vadošus amatus komercbanku sektorā.


Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Papildus ilggadējai pieredzei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, ir iegūts CAMS sertifikāts,


Galvenās atbildības jomas: riska vadība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana, juridiskā un administratīvā pārvaldība, 

 

Galvenās atbildības jomas: riska vadība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana, klientu saistību izpilde, juridiskā un administratīvā pārvaldība.

 

Pilnvaru termiņš: 08.01.2026.