FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 02.10.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Vienotas “Startup” interneta informatīvās platformas izveide un tās interaktīvās komunikācijas piepildījuma radīšana
ID Numurs: LGA/2014/5
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 16.09.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Juridisko pakalpojumu iegāde
ID Numurs: LGA/2014/7
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 01.09.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Finanšu pārskatu revīzija
ID Numurs: AFI 2014/1
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.09.2014.
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 13.08.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Finanšu instrumentu tirgus nepilnību ex ante novērtējuma izstrāde
ID Numurs: LGA/2014/4
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 12.08.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Dell Software Data Protection Quest NetVault sistēmas uzturēšana 1 gadam
ID Numurs: ALTUM 2014/23/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 06.08.2014.
Iepirkuma procedūra: Slēgts konkurss
Nosaukums: Reklāmas aģentūru un mediju aģentūru pakalpojumu iegāde
ID Numurs: ALTUM 2014/20/JAP MD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 02.10.2014.
Publikācijas datums: 05.08.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Telpu remonta un apdares darbi
ID Numurs: ALTUM 2014/27/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 19.08.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums