FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 01.08.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: NetApp datu glabātuvju uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2014/25/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.08.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 24.07.2014.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Telpu uzkopšana
ID Numurs: ALTUM 2014/4/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 25.08.2014.
Publikācijas datums: 21.07.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Finanšu pārskatu revīzija
ID Numurs: ALTUM 2014/21/FVP
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.08.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 27.06.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Konsultantu pakalpojumi paralēlās kreditēšanas finanšu instrumenta ieviešanai (Interreg IVC programmas projekta "Sharing Methodologies on Financial Engineering for Enterprise" (FIN-EN), projekta nr. 1335R4 aktivitāšu ietvaros)
ID Numurs: ALTUM 2014/26/PAD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 08.07.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publikācijas datums: 12.06.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Kafijas automātu noma un automātos izmantojamo pārtikas produktu iegāde
ID Numurs: ALTUM 2014/18/ADD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.06.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 03.06.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: 2014.gada finanšu pārskata revīzija
ID Numurs: LGA/2014/1
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 07.05.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" valdes locekļu un atbildīgo darbinieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
ID Numurs: LGA/2014/2
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums