FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 04.12.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Elektroenerģijas iegāde
ID Numurs: ALTUM 2017/28/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 15.12.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 24.11.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums
ID Numurs: ALTUM 2017/27/RVD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.12.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 03.11.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Meliorācijas būvju rekonstrukcija
ID Numurs: ALTUM 2017/26/ZFPD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.11.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 25.10.2017.
Iepirkuma procedūra: 10.panta kārtībā
Nosaukums: Juridiskie pakalpojumi
ID Numurs: ALTUM 2017/25/JD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.11.2017.
Publikācijas datums: 29.09.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Kredītu reģistra datu apstrādes sistēmas izstrāde un ieviešana
ID Numurs: ALTUM 2017/23/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 10.10.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 29.09.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Lauksaimniecības tehnikas ar apkalpojošo personālu noma
ID Numurs: ALTUM 2017/24/ZFPD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 10.10.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 19.09.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Serveri darījumu uzskaites sistēmas infrastruktūrai
ID Numurs: ALTUM 2017/22/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 10.10.2017.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi