FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 16.06.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Telpu remonta un apdares darbi
ID Numurs: ALTUM 2017/12/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.07.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 07.06.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Sēklas un sākuma kapitāla fondu pārvaldnieku atlase
ID Numurs: ALTUM 2016/39/FSD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 13.07.2017.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi Līgums
Publikācijas datums: 07.06.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku atlase
ID Numurs: ALTUM 2016/40/FSD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 13.07.2017.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi Līgums Līgums
Publikācijas datums: 01.06.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: 9.starptautiskā finanšu pārskatu standarta ietekmes novērtējums un uzkrājumu metodoloģijas izstrāde
ID Numurs: ALTUM 2017/14/RVD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 22.06.2017.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi
Publikācijas datums: 28.02.2017.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Reklāmas aģentūras pakalpojumi
ID Numurs: ALTUM 2017/10/MD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.03.2017.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 24.02.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Dizaina aģentūras pakalpojumi
ID Numurs: ALTUM 2017/4/MD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 31.03.2017.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi
Publikācijas datums: 24.02.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Mediju aģentūras pakalpojumi
ID Numurs: ALTUM 2017/8/MD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 30.03.2017.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi