2022.gada 8.decembrī ALTUM uzsāka jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu.

 

Programma tiek īstenota Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) ietvarā #NextGenerationEU.  Pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR.

Galvenie programmas nosacījumi:

icon

Īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

 1. Vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu;
 2. Uz katriem 5000 eiro renovācijas projekta attiecināmo izmaksu primārās enerģijas ietaupījumu - 1MWh/gadā
icon

Atbalsta apjoms ir 49 % * no projekta attiecināmajām izmaksām bez PVN (tai skaitā atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ne vairāk kā 10 000 EUR) – kapitāla atlaides veidā, kas tiek novirzīts kredītiestādes aizdevuma pamatsummas samazināšanai

*daudzdzīvokļu mājā, kurā visi dzīvokļa īpašumi pieder vienam īpašniekam – juridiskai personai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, maksimāli pieejamā kapitāla atlaide ir līdz 300 000 euro (nepārsniedz Komisijas Regulas 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru)

icon

Termiņš projekta īstenošanai un projekta noslēguma dokumentācijas iesniegšanai  Altum -  2026.gada 31.marts

Atbilstības nosacījumi:

icon

Daudzdzīvokļu mājai jāatbilst programmas noteikumiem (MK noteikumi Nr.460)

icon

Jāsagatavo ēkas energosertifikāts un ēkas pagaidu energosertifikāts – jānoskaidro, vai projektu īstenojot var sasniegt primārās enerģijas ietaupījumu 30%

icon

Pēc ēkas energosertifikāta un ēkas pagaidu energosertifikāta iegūšanas jānodrošina tehniskās dokumentācijas sagatavošana

icon

Jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci (nepieciešami 50% + 1 balss vai 100%, ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos)

icon

Mājas parādsaistībām par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) jābūt mazākām par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā

icon

Jāiesniedz pieteikumu mans.altum.lv

Iemesli daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai:

icon

Ievērojami samazinās ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš

icon

Būtiski samazinās avārijas riski un uzturēšanas izmaksas

icon

Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība

icon

Māja iegūst jaunu un modernu izskatu

Skaties video par projekta sagatavošanu:

Projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu (Vebinārs 16.05.2024.)

Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam (Vebinārs 9.10.2023.)

Seminārs par ANM DME projekta sagatavošanu (25.05.2023.)

Vebinārs "Kā sagatavot projekta pieteikumu" (15.12.2022.)

2022.gada 15.decembrī ALTUM rīkoja vebināru “Kā sagatavot pieteikumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā”. Vebināra prezentācijas par projekta pirmajiem četriem soļiem pieejamas šeit: 

Vai Tava daudzdzīvokļu māja ir energoefektīva?

Realizēto māju projektu pieredze

Realizēto māju projektu pieredze

Realizēto māju projektu pieredze

Uzdod jautājumus:

dmeprogramma@altum.lv

Piesakies konsultācijai

Paldies par pieteikšanos!
Atpakaļ
Bannera fona bilde
49%
x
Kapitāla atlaide, no kopējām projekta attiecināmām energoefektivitātes izmaksām (neieskaitot PVN).
kapitāla atlaide
12.
Kapitāla atlaides piemērošana
11.
Pieteikums kapitāla atlaides piemērošanai
10.
Līgums par projekta īstenošanu
9.
Altum lēmumi
8.
Pieteikums atbalsta piešķiršanai
7.
Dzīvokļu īpašnieku balsojums
6.
Pieteikums kredītiestādei
5.
ALTUM izvērtējums par pakalpojuma sniedzējiem
4.
Pakalpojumu sniedzēju atlase
3.
Pieteikums ALTUM
2.
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
1.
Vienošanās par dalību programmā
12 soļi, kā
saņemt
kapitāla atlaidi
12
ALTUM lēmums par īstenotā projekta atbilstību un kapitāla atlaides piemērošanu
11
Pieteikums ALTUM kapitāla atlaides piemērošanai
10
Līguma slēgšana par projekta īstenošanu
9
Altum lēmumi par aizdevumu vai garantiju un kapitāla atlaidi
8
Pieteikums atbalsta piešķiršanai
7
Dzīvokļu īpašnieku balsojums
6
Pieteikums kredītiestādei par aizdevumu
5
Piegādātāju atlases dokumentācijas iesniegšana ALTUM
4
Pakalpojumu sniedzēju atlase
3
Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai
2
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
1
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā
Bannera fona bilde
49%
x
Kapitāla atlaide, no kopējām projekta attiecināmām energoefektivitātes izmaksām (neieskaitot PVN).
kapitāla atlaide
10.
Pieteikums ALTUM kapitāla atlaides piemērošanai
9.
Aizdevuma izsniegšana
8.
Līguma slēgšana par projekta īstenošanu
7.
Pieteikums atbalsta piešķiršanai
6.
Dzīvokļu īpašnieku balsojums
5.
Pieteikums kredītiestādei par aizdevumu
4.
Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai
3.
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
2.
Piegādātāju atlase
1.
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā
10 soļi, kā
saņemt
kapitāla atlaidi
10
Pieteikums ALTUM kapitāla atlaides piemērošanai
9
Aizdevuma izsniegšana
8
Līguma slēgšana par projekta īstenošanu
7
Pieteikums atbalsta piešķiršanai
6
Dzīvokļu īpašnieku balsojums
5
Pieteikums kredītiestādei par aizdevumu
4
Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai
3
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
2
Piegādātāju atlase
1
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā

Aprēķini kapitāla atlaidi, izmantojot kalkulatoru*

Attiecināmās izmaksas, bez PVN
Aprēķins
Atbilstība programmas mērķiem

* Lūdzam ņemt vērā, ka daudzdzīvokļu mājā, kurā visi dzīvokļa īpašumi pieder vienam īpašniekam – juridiskai personai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, maksimāli pieejamā kapitāla atlaide ir līdz 300 000 euro (nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 2023/2831 noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru).

Aprēķini ANM DME aizdevuma provizoriskās ikmēneša summas, izmantojot kalkulatoru:

 

Pirms uzsākt daudzdzīvokļu māju atjaunošanu ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, nereti – dzīvokļu īpašniekiem ir daudz neskaidrību un jautājumu – ar ko sākt, cik ilgs būs process, cik tas izmaksās un citi jautājumi.

 

Lai iedrošinātu māju iedzīvotājus- īpašniekus lemt par savas mājas atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas projektu sākšanu un  skaidrotu veicamos darbus soli pa solim, Altum piedāvā iespēju sekot divu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai Rīgā un Carnikavā. No idejas par atjaunošanu līdz pat atjaunotai mājai. 

 

Projektā piedalās 2 daudzdzīvokļu mājas:

Carnikavā, Liepu ielā 1 

3-stāvu māja, 36 dzīvokļi, celta 1986.gadā 

 

Galvenās problēmas: 

 • Apkures disbalanss – vienā dzīvoklī karsti, citā- vēsi 
 • Nolietojušies ūdens stāvvadi 
 • Mājas fasādes daļām cokolā ir nosēdumi 
 • Izdrupuši ieejas mezgli 

 

Paveiktais:

 • Notikusi kopsapulce par ēkas atjaunošanu  – 21 dzīvokļa īpašnieku nobalsoja PAR un 1 – pret
 • Piesaistīts projekta vadītājs 

 

Nākamie plānotie soļi: 

 • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju 
 • Veikt energoauditu, lai noteiktu galvenās problēmas mājā un nepieciešamos uzlabojumus 
 • Veikt cenu par aptauju par šo pakalpojumu sniegšanu 

 

 

Rīgā, Varavīksnes gatvē 12

9-stāvu māja, 35 dzīvokļi

 

Galvenās problēmas: 

 • Pelējums dzīvokļos 
 • Māju šuves “nāk vēsums” 
 • Nolietojušies stāvvadi 
 • Augstas apkures izmaksas

 

Paveiktais: 

 • Notikusi kopsapulce par ēkas atjaunošanu, vairums īpašnieku nobalsoja – PAR. 
 • Piesaistīts projektu vadītājs (no apsaimniekotāja puses) 

 

Nākamie plānotie soļi: 

 • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju 
 • Veikt energoauditu, lai noteiktu galvenās problēmas mājā un nepieciešamos uzlabojumus 
 • Veikt cenu par aptauju par šo pakalpojumu sniegšanu

 

 

Soli pa soli māju atjaunošanas process - Rīgā un Carnikavā